Vis hovedmenu

Find den rigtige bacheloruddannelse

En bacheloruddannelse starter med ét års tværfaglige studier på en basisdel.
De sidste to år specialiserer du dig i et eller to bachelorfag.

Humanistisk Bachelor

Basisdel: Humanistisk basisdel
På den humanistiske basisdel arbejder du tværfagligt med humaniora. Du lærer centrale humanistiske begreber, teorier og metoder inden for sprogvidenskab, litteraturanalyse, kommunikation, medier, filosofi, videnskabsteori, historie, kulturstudier, pædagogik og psykologi.

Humanistisk-Teknologisk Bachelor

Basisdel: Humanistisk-teknologisk basisdel
Humanistisk-Teknologisk basisdel er både teoretisk og praktisk. Du har kurser om design, teknologi og mennesker og arbejder hands-on med konkrete værktøjer til løsning af designproblemer i en kreativ og metodisk designproces.

Naturvidenskabelig Bachelor

Basisdel: Naturvidenskabelig basis
På naturvidenskabs basisdel bliver du trænet i centrale naturvidenskabelige teorier, metoder og modeller. Du lærer grundlæggende metoder til, hvordan man undersøger naturen med eksperimenter, analyser og modeller gennem projektarbejde.

Samfundsvidenskabelig Bachelor

Basisdel: Samfundsvidenskabelig Basisdel
På samfundsvidenskabs basisdel arbejder du på tværs af samfundsvidenskabelige fag og lærer bl.a. om økonomi, politiske systemer og sociale forhold i samfundet. Det giver dig viden om centrale samfundsvidenskabelige begreber, teorier og metoder.

Bachelor in Global Humanities

Basisdel: Basic section in Humanities
The basic section in Humanities gives you a international and interdisciplinary approach to the study of the humanities. By drawing on the disciplines of philosophy, cultural studies, development studies, communication studies, media studies, linguistics, literary studies, history, educational studies and psychology, you explore shifting boundaries, hybrid identities and new cultural formations in the global society.

International Bachelor in Natural Sciences

Basisdel: Basic section in Natural Sciences
During the basic section of the international bachelor programme, you will become familiar with key natural science theories, methods and models, while studying in an international environment. Through your project work, you will learn the basic methods for how to examine nature using experiments, analyses and models.

International Bachelor in Social Sciences

Basisdel: Basic section in Social Sciences
On the basic section in Social Sciences, you will work with a number of social science subjects and learn about economics, political systems and social relations in society. You will acquire knowledge of key social science concepts, theories and methods from an international perspective.