Intro til uddannelsen

Study the biological and technical aspects of bioprocesses and how to mimic nature in the service for mankind.   

Bioprocess Science is a subject that you will study as a part of your bachelor programme at Roskilde University.  

The bachelor subject Bioprocess Science is an expanding interdisciplinary field that draws upon multiple areas of knowledge, but especially the molecular, environmental and medical biologic  subjects together with chemistry.

You will acquire a solid understanding of key theories and principles of bioprocess science including industrial processes, biological products, drug development together with screening and selecting organisms that are optimal for biological production of specified products for medical, industrial, aquaculture or agriculture application.           

The subject engages in research into, among other things, usage of different model organisms (zooplanktons, insects, microorganisms including genetically modified organisms etc.) in the production of biological products such as alternative protein, omega fatty acids, pharmaceuticals and enzymes. 

The subject will introduce different approaches in bioproduction such as tissue culture, fermentation, photosynthetic cultivation together with downstream processes such as extraction, purification and validation of biological products. This research-based approach will improve your knowledge on bioprocesses and how they are developed and utilized to better the life of humans.  

All teaching and project writing is conducted in English. 

 Din hverdag på studiet 

Som studerende på Bioprocess Science vil du blive en del af et internationalt studiemiljø. En tredjedel af de studerende er internationale, og du vil opleve, at du kommer til at arbejde både tværfagligt og interkulturelt med forskellige naturvidenskabelige problemstillinger. 

Studiemiljøet er også kendetegnet ved, at det er nemt for dig som studerende at have tæt og direkte kontakt til forskningen og det eksperimentelle arbejde i laboratorierne. Som studerende bliver du betragtet som forsker fra din første dag på studiet. 

I begyndelsen af hvert semester er der gruppedannelse, hvor du finder sammen med dine medstuderende i projektgrupper som arbejder sammen resten af semestret. Projektgrupperne og læsegrupperne er en vigtig del af dit sociale miljø på uddannelsen, og du vil opleve, at I også kommer til at mødes til sociale aktiviteter i fritiden – eventuelt også med studerende fra andre faglige områder på RUC. 

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Undervisere

Undervisere på Bioprocess Science