Vis hovedmenu

Region Sjælland og Roskilde Universitet

Regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen og rektor Hanne Leth Andersen underskriver samarbejdsaftale.

Vores fælles vision

Region Sjælland har et stort potentiale, og både Region Sjællands og de enkelte kommuners ambitioner er klare: Vi vil være grønnere, sundere og øge vidensopbygningen og vækst.

Roskilde Universitet er Region Sjællands universitet. Vi deler Sjællands vision og Roskilde Universitet bidrager med højt- og veluddannede unge, stærk forskning og et tæt samarbejde med alle regionens aktører for styrke og øge den fælles ambition.

Som et regionalt universitet med internationalt niveau skaber vi bro mellem forskningen og det lokale erhvervsliv – til gavn for hele samfundet.

Vi vil bidrage til en sundere, grønnere og dygtigere region

Sundhedskompetencer til regionens sundhedsvæsen

Region Sjælland har brug for et stærkt sundhedsvæsen. Roskilde Universitet udbyder en række sundhedsuddannelser, og senest har vi åbnet en kandidatuddannelse i klinisk sygepleje i Roskilde, som kan bidrage til at udvikle og fastholde de dygtige sygeplejersker, som regionen har så hårdt brug for.

Med et nyt grundforskningscenter i pandemier på Roskilde Universitet huser Region Sjælland nu landets stærkeste forskningsmiljø på området. Andre forskere på Roskilde Universitet beskæftiger sig med fx diabetes, kræft, robotteknologi, sundhedsdata og ulighed i sundhed. Alt sammen vigtige temaer for fremtidens sundhedsvæsen

Udvikling af nye grønne løsninger og teknologier

Nye produkter og ideer skal hjælpes på vej for at blive til levedygtige virksomheder. Roskilde Universitet deltager bl.a. i ambitiøse innovationsprojekter med fokus på at udvikle Power-to-X anlæg sammen med klimateknologi-virksomheder. Og vi er med til at udvikle erhvervsgrunden ved Risø til test af grønne teknologier.

Naturvidenskabelige forskere ved Roskilde Universitet har fået installeret et avanceret røntgenanlæg, der skal skabe ny viden, som kan bruges til at udvikle energibesparende materialer til gavn for fremtidens miljø og klima.

Unge øjne på lokale udfordringer

Vi bringer ny viden og inspiration ud på de regionale arbejdspladser – og samtidig trække erfaringer med virksomhedernes nu-og-her udfordringer ind i vores uddannelser.

Derfor indgår hver enkelt af Roskilde Universitets kandidatuddannelser aftaler med en kommune eller store virksomheder i en kommune. Næstved Kommune har fx indgået partnerskab med uddannelserne Bæredygtig Omstilling og Kulturmødestudier, og sygehuset i Holbæk samarbejder tæt med Tværvidenskabelige Sundhedsstudier. Det betyder, at de unge får let adgang til praktik, projektsamarbejde og studenterjob, og de bidrager med løsninger på arbejdspladsens udfordringer.

Roskilde Universitet udbyder også Sjællands og Danmarks eneste internationale naturvidenskabelige bacheloruddannelse, som kan bidrage til at tiltrække dygtige fremtidige medarbejdere, fx til de bioteknologiske arbejdspladser omkring fx. Kalundborg.

Frugtbart forskningsbaseret samarbejde mellem forskere og erhvervsliv i regionen

Roskilde Universitet er fx aktiv i erhvervsklynger, hvis formål er at styrke virksomheders konkurrenceevne netop ved at dele viden og samarbejde med forskere.

Vi er aktive i klynger indenfor miljø, digital teknologi, fødevareteknologi, medicinalindustri, byggeri og logistik. Vi er også med i de store regionale fyrtårnsprojekter som ledes af Erhvervshus Sjælland, med fokus på biotek omkring Kalundborg og Femern Belt i Rødbyhavn. Vi kan bl.a. berige regionens erhvervsliv med viden om internationale markeder og deres regulering, kulturforståelse, teknologi og kommunikation.

Uddannelse og videreuddannelse for alle

De tider er forbi, hvor uddannelse blev udviklet i et lukket rum på universitetet. I dag sker det i tæt samarbejde med offentlige og private aktører. Det gælder fx Roskilde Universitets nye uddannelse i samfundsjura. Man kan også blive kandidat i bæredygtig omstilling eller digital transformation – eller starte på en ny grøn økonomiuddannelse efter sommerferien. Alt sammen uddannelser, som er udviklet i samarbejde med erhvervslivet, ikke mindst i Region Sjælland. Universitetet har desuden særlig fokus på efter- og videreuddannelse, der imødekommer behovet på regionens arbejdspladser. Vi udvikler løbende nye tilbud, som matcher aktuelle behov.

Et bredt regionalt engagement

Roskilde Universitet arbejder tæt sammen med mange af regionens aktører
  • Uddannelsespartnerskaber mellem samtlige 30 kandidatuddannelser og regionale aktører (f.eks. kommuner)
  • Strategiske samarbejdsaftaler med virksomheder: FORS og MAN Energy Solutions indgået i 2022 (og flere på vej)
  • Videnbaseret innovation i viden- og erhvervsklynger, fyrtårnsprojekter, Open Entrepreneurship Lab og meget mere

 

Nyt om samarbejde i regionen

Studerende laver præsentation i Rødbyhavn
ARTIKEL

Geografistuderende på feltarbejde i virkeligheden i Rødbyhavn

Som en del af et feltkursus har en gruppe studerende fra Roskilde Universitet været i Rødbyhavn for at undersøge samspillet mellem byggeriet af Femern-forbindelsen og lokalsamfundet.

RUC indgangsportal
ARTIKEL

Roskilde Universitet klar med plan for styrkede regionale aktiviteter

En kandidatuddannelse i sygepleje skal flyttes fra København til Region Sjælland, og flere studerende skal have mulighed for at komme i praktik og lave projekter i samarbejde med sjællandske kommuner og virksomheder. Det er hovedpunkterne i Roskilde Universitets plan for udbygning af de regionale uddannelsesaktiviteter.

Rektor Hanne Leth Andersen og borgmester Lars Qvist
ARTIKEL

Roskilde Universitet vil bidrage med kvalificeret arbejdskraft til regionen

Roskilde Universitet vil opbygge stærke relationer og bane vejen for spændende job til universitetets kandidater. Derfor får alle universitetets kandidatuddannelser mindst én regional samarbejdspartner.

Klar til samarbejde?

Vi samarbejder gerne med flere virksomheder, kommuner og institutioner om forskning og uddannelse. Kontakt:

Allan Grønbæk, RUC Eksterne samarbejder, allang@ruc.dk

eller samarbejde@ruc.dk