Studieskift eller universitetsskifte

Ønsker du at skifte studie?

Hvis du har bestået studieelementer der svarer til første studieår på en af Roskilde Universitets bacheloruddannelser, kan du søge om studie- eller universitetsskifte og blive indskrevet på andet studieår af den uddannelse, du gerne vil skifte til.

Det er sjældent, at der gives merit for hele første studieår. Kan du ikke få merit for hele første studieår, anbefaler vi, at du søger optag via den koordinerede tilmelding på optagelse.dk, og efterfølgende søger om før-start-merit.