Vis hovedmenu

Samarbejd med Roskilde Universitet

Innovation

Roskilde Universitet har fokus på samarbejdsdrevet og åben innovation, hvor vi finder løsninger sammen med aktører i vores omverden. Det kan handle om at finde, tilpasse og implementere forskningsbaserede løsningsmodeller. Men også om at indgå i et samarbejde om at kortlægge problemer og udvikle og validere aktørernes egne løsninger.

Vi samarbejder med private virksomheder, offentlige institutioner og civilsamfundsinstitutioner, og det er netop i samspillet med det omgivende samfund, at Roskilde Universitet bidrager til udvikling af fx erhvervsliv, kultur, politik, forvaltning, sundhed, miljø, oplevelser og livskvalitet.

Double impact

Roskilde Universitet arbejder med double impact i forskning for at understrege, at forskning kan have et internt videnskabeligt bidrag lige så vel som et samfundsmæssigt bidrag. Det etablerer et vigtigt fokus på både de umiddelbare resultater af forskning som data og publikationer og den langsigtede værdi af kvalificeret viden til gavn for videnskab og samfund.

Vi skaber værdi for og med samfundet gennem udvikling af ny teknologi, politik, praksis eller tjenesteydelser, lovgivning, kompetencer og færdigheder. Altid under hensyn til etiske, sociale og miljømæssige værdier.

 

Bæredygtig fremtid

”Verden er forbundet. Og ønsker vi at bidrage til en bæredygtig fremtid kræver det , at vi både forstår sammenhængene i verden og indgår i dem.”

Hanne Leth Andersen, rektor

Lokal handling - global udvikling

Internationalt universitet med lokal forankring

Roskilde Universitet har som det eneste universitet med hjemsted i Region Sjælland en særlig opgave med at bidrage til regionens udvikling, som vi løfter målrettet. Derfor har vi indgået strategiske partnerskabsaftaler med en række regionale aktører for derigennem at bidrage til at højne Region Sjællands unges uddannelsesniveau, bidrage med kvalificeret arbejdskraft til regionen og bidrage gennem forskning- og samarbejdsprojekter til udvikling af Region Sjælland. 

At vi er lokalt forankret med internationalt udsyn kvalificerer vores forskning og uddannelser og udmønter sig i vigtige internationale partnerskaber og alliancer. Roskilde Universitet er for eksempel initiativtager til Critical Edge Alliance (CEA), som er en global alliance med universiteter fra syv andre universiteter. Derudover er vi en del af  European Reform University Alliance (ERUA), som tæller fire andre europæiske reformuniversiteter. ERUA er en del af Europa-Kommissionens indsats for styrkelse af europæiske universiteter: European Universities Initiative. 

Open Entrepreneurship

Roskilde Universitet arbejder med entreprenørskab for forskere og studerende. Vi er en del det landsdækkende universitetssamarbejde, Open Entrepreneurship, hvor der er fokus på at få kommercialiseret forskningsviden, øget antallet af studerende der starter egen virksomhed og øget antallet af iværksættere der samarbejder med universiteterne. Open Entrepreneurship på Roskilde Universitet er delt op i to hovedaktiviteter:

  • RUC Open Entrepreneurship – From Research to Business

  • RUC Open Entrepreneurship Lab (Student Startup Hub)

Studentersamarbejde med virksomheder

"Virksomhedssamarbejde er en vigtig del af det at være RUC'er, da universitetet lægger vægt på at skabe relevans for samfundet"

Thomas Juul Hangaard, kandidat i Kommunikation + Virksomhedsstudier

Nyheder om samarbejde

EU-flag
ARTIKEL

RUC får EU-bevilling til innovativ europæisk universitetsalliance

Sammen med fire andre europæiske universiteter danner Roskilde Universitet en alliance, der modtager cirka fem millioner euro fra Europa-Kommissionen over de næste tre år.

Samarbejdsaftale RUC og Region Sjælland
ARTIKEL

Nyt samarbejde styrker innovation, uddannelse og forskning i Region Sjælland

Roskilde Universitet og Region Sjælland indgår ny samarbejdsaftale, som skal sikre, at regionen er på forkant med udviklingen inden for sundhed, uddannelse og bæredygtig udvikling.

Naturpark Åmosen - Foto Formidlingscenter Fugledegård
ARTIKEL

Borgere skal kortlægge oplevelser i Naturpark Åmosen

Forskere fra Roskilde Universitet inviterer borgere til at udvikle et fælles borgerkort over Naturpark Åmosen med de fortællinger, historier og oplevelser, der knytter sig til landskabet.

Forskningsbaseret samarbejde

"RUC bidrager især til samfundsudvikling gennem forskningsformidling, åben innovation og citizen science"

Peter Kjær, prorektor

Strategiske partnerskaber

Roskilde kommune logo

Roskilde Kommune

Aftalen indeholder en række uddannelses- og forskningssamarbejder inden for sundhed, bæredygtighed, oplevelser og erhverv samt afbureaukratisering. Som en del af aftalen tilbyder Roskilde Kommune løbende gode muligheder for projekt- og praktiksamarbejde, specialesamarbejde og studiejob for studerende. Der er under aftalen endvidere opbygget tætte samarbejdsrelationer til bydelen Musicon om iværksætterforløb for studerende og til foreningen CORO om vidensamarbejder med erhvervslivet.

Guldborgsund Kommune logo

Guldborgsund Kommune

Aftalen indeholder en række uddannelses- og forskningssamarbejder bygget op omkring tre faglige spor (Foodtech og fødevarer, Infrastruktur, byggeri og strategisk byudvikling, Social og sundhed) og tre tværgående spor (Innovation og entreprenørskab, Digitalisering og big data, Bæredygtig udvikling/FN´s verdensmål). Som en del af aftalen etableres der ph.d.-samarbejder inden for de faglige spor og studerende har gode muligheder for projekt-, praktik- og specialesamarbejder med kommunen og lokale virksomheder.

Næstved Kommune logo

Næstved Kommune

Aftalen indeholder strategiske spor om at højne videns- og uddannelsesniveauet, sikre udbuddet af kvalificeret arbejdskraft og relevant efter/videreuddannelse, fremme lokalt vækstpotentiale igennem videnoverførsel og at understøtte sammenhængen mellem videns- og uddannelsesinstitutioner og den kommunale praksis. Som en del af aftalen er Roskilde Universitet med i ArbejdskraftAlliancen under Næstved Erhverv, som er et samarbejde mellem mere end 30 aktører inden for arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet om at identificere samarbejdsmuligheder mellem studerende og det private erhvervsliv i og omkring Næstved.

Sorø Kommune logo 2

Sorø Kommune

Aftalen indeholder en række uddannelses- og forskningssamarbejder inden for Klima og Miljø, Attraktive lokalesamfund, Erhverv, Sundhed, Teknologi og Folkemøde Sorø. Der er etableret kontakt mellem Studie- og Karrierevejledning på Roskilde Universitet og Sorø Erhverv for at sikre, at private virksomheder i Sorø Kommune har kendskab til samarbejdsmuligheder med studerende gennem informations-arrangementer i Sorø, karrieredage på RUC o.l.

Lejre Kommune logo

Lejre Kommune

Partnerskabsaftalen skal skabe viden og innovation inden for områderne bæredygtige fødevaresystemer, velfærdsudvikling i bevægelse med særligt fokus på landsbyerne og unge som drivkraft i den grønne omstilling. Blandt de projekter, der er i centrum for aftalen, er samarbejdet om at skabe grønne, unge fællesskaber. Ambitionen er studieboliger tæt på både natur og storby og samtidig et mødested for unge studerende, der kan vise vejen for fremtidens bæredygtige landsbyliv.

Roskilde Festival logo

Roskilde Festival

Med aftalen gennemføres der hvert år et innovationsforløb, hvor studerende kan udvikle og afprøve idéer inden for temaerne byudvikling og events. Forløbet inkluderer en 48 timers Hackathon, hvor studerende mødes og samarbejder om udvikling af prototyper, konceptudvikling eller videreudvikling af eksisterende projekter. Forløbet afsluttes på Roskilde Festival, hvor de bedste ideer præsenteres. Herudover skal samarbejdet igangsætte forskningsprojekter om, hvordan festivalen strategisk udvikler sig med og i forhold til ungdomskulturen og om miljørigtig adfærd samt sikkerhed og socialt ansvar i festivalsammenhænge.

Logo Region Sjælland

Region Sjælland

Med aftalen vil Region Sjælland og Roskilde Universitet igangsætte et samarbejde om at udvikle og styrke hinandens kerneopgaver inden for sundhed, forskning og uddannelse og den bredere regionale udvikling i Region Sjælland. Samarbejdet er organiseret omkring fokusområderne Sundhed og Trivsel, Bæredygtig Udvikling, Kvalitetsuddannelser og Livslang Læring.

Zealand logo

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi

Med aftalen gennemføres en række fælles aktiviteter i forhold til samarbejde med erhvervslivet i Region Sjælland, samarbejde inden for virtuelle læringsteknologier, samarbejde om studenterentreprenørskab og fælles rekrutteringsindsats i Region Sjælland.

Erhvervsforeninger i Roskilde og Høje-Taastrup

Aftalerne med Høje-Taastrup Erhvervsforum og Erhvervsforum Roskilde skal synliggøre samarbejdsmuligheder med forskere og studerende for det lokale erhvervslivet, ligesom medlemsvirksomhederne skal have kendskab til mulighederne for samarbejde med Roskilde Universitet.

Roskilde University background graphics

Kontakt Eksterne Samarbejder på

samarbejde@ruc.dk