| Nyhed

Studentersamarbejde giver it-virksomhed konkrete anbefalinger til forbedrede arbejdsgange

It-virksomheden Ampleo har haft stor glæde af at samarbejde med studerende fra Roskilde Universitet. Projekterne har givet virksomheden konkrete input, som de kan arbejde videre med i hverdagen.
Martin Lundberg-Jensen, direktør, Ampleo
Direktør Martin Lundberg-Jensen fra Ampleo. Foto: Ampleo


”Det har været enormt positivt og spændende. Det har skabt stor værdi for vores virksomhed samtidig med, at vi har kunnet give de studerende noget igen.”

Direktør Martin Lundberg-Jensen fra it-virksomheden Ampleo har på seks måneder samarbejdet med tre grupper af studerende fra Roskilde Universitet om forskellige projekter. Det startede med, at Ampleo var inviteret til Roskilde Universitet til en Innovation Camp i februar 2023 for at præsentere virksomheden og udvalgte problemstillinger, som de studerende potentielt kunne arbejde videre med.

Her blev virksomheder og studerende ført sammen, og der var flere henvendelser fra interesserede studerende til Ampleo.

Et af projekterne handlede om effektiv virksomhedsdrift og projektstyring. De studerende fulgte et kundeprojekt i Ampleo, hvor de blandt andet overværede møder med en japansk kunde og fik adgang til materiale, ligesom de interviewede repræsentanter fra Ampleo.

”Det har givet os noget konkret at arbejde videre med, og vi vil tage nogle af deres input og prøve dem af. Det er konkrete tiltag til, hvordan man kunne forbedre projektstyringen i praksis. Det er nogle input, vi ellers ikke ville have fået,” siger Martin Lundberg-Jensen.

Et af de konkrete tiltag, de studerende har foreslået, er en metode til at beskrive den opgave, som Ampleo skal løse for kunden.

”På nogle områder har vi nok været lidt løse i det, og det har ikke været så kritisk for os, om opgavebeskrivelsen stod helt skarpt. Nu har vi fået nogle input til, hvordan det kan blive mere strømlinet og beskrevet mere ensartet. Det vil give mere robusthed, når vi skal køre større projekter,” fortæller han.


Lærerig og positiv oplevelse

Et andet projekt handlede om, hvordan kunstig intelligens kan være med til at gøre hverdagen nemmere for en virksomhed som Ampleo. Helt konkret undersøgte de studerende, hvordan en chatbot kan hjælpe med at formulere besvarelser på mails.

De studerende fik udleveret materiale med forskellige mailkorrespondancer og hørte om virksomhedens behov for hjælp til at besvare mails, og så satte de en chatbot op, som kunne understøtte besvarelse af mails med for eksempel produktspørgsmål.

”Hvis jeg f.eks. bliver spurgt, hvad forskellen er på programmerne Dynamics 365 og Power Apps, så vil jeg godt kunne svare på det, men det vil tage mig relativt lang tid at skrive og forklare i en mail. Men en chatbot kan spytte et udkast med 10 bullet points ud i et friskt tempo, og så kan jeg rette det til. Så projektet endte med en konkret anbefaling om, at det her kunne vi godt bruge mere,” forklarer Martin Lundberg-Jensen.

Efterfølgende lancerede Microsoft en chatbot, som Martin Lundberg-Jensen kan bruge de studerendes anbefalinger på.

”Det kan godt være, at jeg var stødt ind i det produkt uanset hvad, men projektet gav mig nogle erfaringer med at arbejde med chatbots. Det var en enormt lærerig proces, som har været med til at accelerere min brug og forståelse af den kunstige intelligens som platform. Jeg kendte godt til det, for jeg arbejder jo med it, men på denne måde kom jeg mere i dybden med det. Så det er helt oplagt, og jeg bruger det som hjælp til at skrive nogle mails fremover,” siger han.

Ud over projekterne har Ampleo også fået en studentermedhjælper fra Roskilde Universitet, og virksomheden er klar på flere studentersamarbejder i fremtiden.

”Det har været lærerigt. Det gælder også processen omkring det, for vi bliver trænet i at præsentere os på en ny måde. Det hjælper mig også, når jeg skal ud og formidle til mine kunder. Så det har været en rigtig positiv oplevelse,” siger Martin Lundberg-Jensen.

 

Ampleo

  • Ampleo er en Roskilde-baseret it-virksomhed, der tilbyder virksomheder tilpassede it-systemer, som hjælper til at optimere deres drift.
  • Virksomheden blev stiftet af direktør Martin Lundberg-Jensen i 2018 og har otte medarbejdere.
  • Ampleo leverer alt fra Customer Relationship Management (CRM)-systemer, der bidrager til at holde styr på kunderelationer, over lønløsninger og timeregistrering til lagerstyring.
  • Kundegruppen er bred og rummer blandt andet medlemsorganisationer, produktionsvirksomheder inden for stål og sten og mange andre typer virksomheder.
  • Ampleo er i 2023 blevet udpeget som en såkaldt gazellevirksomhed. Det betegner en hurtigtvoksende virksomhed, der i løbet af fire regnskabsår hvert år har haft positiv vækst, og som samlet set mindst har fordoblet omsætningen over de seneste fire år.