Arrangement
14. - 17. august: International Ph.d. Sommerskole på IMT i August

International PhD Summer School: Lifelong Learning, Professional Development and Social Innovation, by The Doctoral School of People and Technology, Roskilde University in collaboration with University of Lower Silesia (Poland), PROFRES, Stavanger University (Norway) andEast China Normal University, Shanghai (China).

Arrangement
8. maj: Charlotte Søjnæs forsvarer sin ph.d.-afhandling

Vejledning af læger i mødet mellem subjekter, uddannelse og arbejde – En analyse af betydningen af formel og uformel vejledning for lægers uddannelsesbiografier

Arrangement
28. maj: Heidi Enehaug forsvarer sin ph.d.-afhandling

Å lære av det gamle, for å forberede seg på det nye – En studie av medvirkningens betydning for organisatorisk utvikling og læring

Arrangement
23. april: Tourism Network Development

– albergo diffuso, walking trails and other networks

Arrangement
9. maj: Sissel Merete Finholt-Pedersen forsvarer sin ph.d.-afhandling

»Hva er det å bli prest?« Teologistudenter og subjektivitet – en kvalitativ analyse

Arrangement
16. maj: Carsten Juul Jensen forsvarer sin ph.d.-afhandling

Nyuddannede sygeplejerskers møder med realiteterne på medicinske afsnit i reformerede sygehuse – En institutionel etnografisk undersøgelse for nyuddannede sygeplejersker

Master i Socialt Entreprenørskab - jubilæum - foto: Tim Houman
Nyhed
Master i Socialt Entreprenørskab fejrede ti års jubilæum

Jubilæet blev fejret på faglig og festlig vis, hvor aktører blandt andet diskuterede den værdi, som sociale entreprenører skaber i organisationer.

Arrangement
2. maj: Uddannelsessystemet og unge - Et symptom på krise?

Kom til møde om 'Uddannelsessystemet og unge - Et symptom på krise?'.

Nyhed
Geografistuderende styrker byudviklingen i Skælskør

16 geografistuderende fra Roskilde Universitet kom til Skælskør, så på byen med friske øjne og bød ind med brugbare ideer til byudvikling, som byen efterfølgende arbejder videre med.

Trine Wulf-Andersen - fotograf Niels Madsen
Nyhed
5,1 millioner kroner til projekt om studieliv og psykosociale problemer

VELUX FONDENs tværgående program støtter et projekt ledet af lektor Trine Wulf-Andersen.

Børnehave.
Nyhed
Små børn har overraskende stor selvindsigt

Børnehavebørn er gode til at sætte ord på, hvordan de har det, og har forskellige teknikker til at klare vanskelige situationer. Det viser ny forskning fra børneforsker Kim Rasmussen.

Mikkel Bille
Mikkel Bille: Lys handler om meget mere end at kunne se
Nyhed
Lys er kultur

Lys handler om meget mere end at kunne se. I Danmark handler det bl.a. også om afkobling, at føle sig hjemme og om at være en del af et fælleskab. I Jordan og andre kulturer spiller lys en helt anden rolle.

Iben Charlotte Aamann - Rubrik - portræt 2
Nyhed
Borgerrettet forebyggende sundhedsarbejde virker imod hensigten

Klasse gennemsyrer det forebyggende sundhedsarbejde, forældres sundhedspraksis og den overordnede diskurs på sundhedsområdet, viser ny ph.d.-afhandling.

Lasse Koefoed
Nyhed
Da islam blev synlig i byrummet

Der er sket en del siden de første muslimer kom til Danmark i 1960’erne, og den debat, der for nylig prægede opførslen af de to nybyggede moskéer i København, var også noget anderledes, end da den grå, løgkuplede bygning blev opført i Hvidovre. Forskere fra RUC har kigget nærmere på debatten dengang og nu.

Henrik Hauggaard-Nielsen - Rubrik - portræt
Nyhed
Han vil skabe fremtidens landbrugssystemer

Henrik Hauggaard-Nielsen står med et ben i to meget forskellige lejre, når han skal lave forskning i nært samarbejde med danske landmænd.

Mikkel Bille
Nyhed
5,8 mio. til nyt projekt om lys i Norden

Velux Fonden har bevilget 5,8 mio. til forskningsprojektet ’Living with Nordic Lighting’ ledet af lektor på RUC Mikkel Bille.

Nyhed
20 millioner kroner til forskningssamarbejde om klima og miljø

AnaEE Denmark, som Roskilde Universitet er en del af, har modtaget en bevilling på 20 millioner kroner fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Times Higher Education Social Sciences ranking
Nyhed
RUC is ranked on prestigious international list for Social Sciences

Roskilde University is ranked no. 251-300 in the prestigious Times Higher Education subject ranking list for Social Sciences 2018.

Træ
Nyhed
Bynære naturparker skal booste bæredygtig turisme

Mange turister er bevidste om økologi og miljø. I et nyt projekt skal samspillet mellem byer og deres nærtliggende naturområder danne grundlag for en række anbefalinger for kommerciel turismeudvikling af bynære naturområder. Innovationsfonden har investeret 4,4 mio. kr i projektet.

Per Homann Jespersen metro
Nyhed
Miljø og byliv har været underprioriteret i trafikplanlægningen

Cykler, elbiler og andre mere miljøvenlige transportformer spiller i dag en større rolle i trafikdebatten, der tidligere har været præget af privatbilisme og udvidelse af motorveje.

Bo Elling metro
Nyhed
Replik: Miljøplanlægning mangler fokus på miljøet

Når borgerne inddrages i miljøplanlægning, er det ofte ikke miljøet, men de økonomiske interesser, der drager fordel af det. Det nødvendiggør kritisk miljøforskning, der retter sig mod misbrug og udeladelser af forskningens resultater, skriver professor Bo Elling.

Studerende, Charlotte Bay Hansen
»RUC’ere har helt særlige forudsætninger for iværksætteri«

RUC-studerende vil revolutionere privatrengøring i København og gøre op med den sorte økonomi på et marked, der er mere end to mia. kroner værd. Hun opfordrer flere studerende til at droppe lønmodtagermentaliteten og kaste sig ud i egne iværksættereventyr.

Robotter hos FabLab
Billig robot kan blive allemandseje

I RUC’s Fablab står en robot, der er så billig, at både små og mellemstore virksomheder vil have råd til at anskaffe sig den, og i ulande vil robotterne kunne automatisere deres produktion. På længere sigt kan den være med til at afhjælpe os fra ensidigt og nedslidende arbejde.

Find en forsker

Her kan du søge forskere på relevante forskningsområder, publikationer og projekter.

Kontakt

Mastersekretariat
Institutsekretariat

Mail: imt@ruc.dk

Ledelse

Anders Siig Andersen

Institutleder
Hus: 02

Tlf: 4674-2798 / 6020-1562
E-mail:

Forskningsprofil >

Camilla Schmidt
Camilla Schmidt

Viceinstitutleder
Hus: 02

Tlf: 4674-2635 / 5150-9969
E-mail:

Forskningsprofil >

Hermod Ringgaard
Hermod Ringgaard

Sekretariatsleder
Hus: 02

Tlf: 4674-3026 / 4020-2720
E-mail:

Forskningsprofil >