Vis hovedmenu

Ph.d.-uddannelse på Roskilde Universitet

Hvorfor tage ph.d.-uddannelse på Roskilde Universitet?

Tværfagligt forskermiljø

Ph.d.-uddannelsen på Roskilde Universitet kendetegnes ved et stærkt tværfagligt forskermiljø. Udover at være tilknyttet en ph.d.-skole og eventuelt forskeruddannelsesprogram er du som ph.d.-studerende tilknyttet et aktivt forskningsmiljø på Roskilde Universitet. Alle 4 ph.d.-skoler og deres forskeruddannelsesprogrammer samarbejder med nationale og internationale forskerskoler, og som ph.d.-studerende er det muligt at deltage i ph.d.-kurser som udbydes på alle danske universiteter.

Stor indflydelse på uddannelsesforløbet

Ph.d.-uddannelsens struktur er tilrettelagt så du som ph.d.-studerende, får størst mulig indflydelse på undervisningsforløbet. Hver ph.d.-skole har nedsat et ph.d.-udvalg som fungerer som den øverste myndighed og studienævn for ph.d.-skolen. Som ph.d.-studerende har du mulighed for at blive medlem af ph.d.-udvalget, og derved få indflydelse på dit ph.d.-forløb.

Fokus på udvikling af din formidlingskompetence

Som led i ph.d.-studiet på Roskilde Universitet skal du opnå erfaring med formidling gennem f.eks. vejledning af studerende, undervisning eller deltagelse i konferencer. Som ph.d.-studerende på Roskilde Universitet bliver du i den forbindelse tilbudt universitetspædagogiske kurser. Kursusudbuddet varierer, men kan f.eks. omfatte kurser i projektvejledning, kursusundervisning og undervisning på engelsk. Derudover er du som ph.d.-studerende tilknyttet et stærkt forskningsmiljø, hvor der er gode muligheder for sparring i forhold til vejledning og undervisning af studerende.

Studerende laver gruppearbejde

4 ph.d.-skoler med fokus på tværfaglighed og problemorienteret tilgang

Ph.d.-skoler og uddannelsesprogrammer

Ph.d.-skolen for Naturvidenskab og Miljø

På instituttet underviser og forsker vi anvendelsesorienteret og innovativt i virkelighedens naturvidenskab og miljø. Vi arbejder med grundvidenskab, der forklarer og udvikler de teorier, naturvidenskaben bygger på. Grundforskning og anvendt forskning går hånd i hånd her. Forskningen genererer ny viden, nyttig innovation, udvikling af patenter og indtjeningspotentiale til erhvervslivet.

Ph.d.-skolen for Kommunikation og Humanistisk Videnskab

Ph.d.-skolen for Kommunikation og Humanistisk videnskab (IKH-PHD) tilbyder ph.d.-uddannelse inden for en bred vifte af forskningsfelter. Ph.d.-skolen har et enkelt forskeruddannelsesprogram (IKH-FU), der har tilknytning til alle instituttets fag: ‘Kommunikation’, ‘Journalistik’, ‘Performance Design’, ‘Filosofi’, ‘Dansk’, ‘Historie’, ‘Engelsk’ og ‘Kultur- og sprogmøde-studier’. Ph.d.-skolen arbejder sammen med instituttets forskningsgrupper og udbyder jævnligt  ph.d.-kurser, ph.d.-master classes, writing retreats ud over de løbende aktiviteter. 

Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi

Institutttet er orienteret mod at udvikle bæredygtige løsninger, benytte eksperimenterende tilgange og understøtte menneskers aktive engagement. Instituttet omfatter human-, samfunds-, sundheds- og it-videnskabelige samt planlægnings-, interventions- og designorienterede fagområder.

Ph.d.-skolen for Samfundsvidenskab & Erhverv

Ph.d.-skolen for Samfundsvidenskab & Erhverv tilbyder kompetenceudvikling og ph.d.-forskning i et multidisciplinært, internationalt og professionelt forskningsmiljø.

Ph.d.-skolen er del af et dynamisk fællesskab af forskere, som deler en forpligtelse til forståelse af samfundet i forskellige sammenhæng af forandring og globalt engagement. Vores tværfaglige forskningsperspektiver er primært baseret på samfundsvidenskaberne. Forskerne kommer fra hele verden og beskæftiger sig med emner, der er geografisk, teoretisk og metodisk forskelligartet.

Ph.d. kurser

Kurser udbydes til in- og eksterne ph.d.-studerende

Roskilde Universitet udbyder løbende ph.d.-kurser. Du kan se kursusudbud i kursuskataloget.

Ledige ph.d.-stillinger