Særlig meritpakke på Humanistisk-Teknologisk Bachelor