Roskilde Universitets jobunivers

Søg job på Roskilde Universitet

Vi tænker fremad og former fremtiden. Vil du være med til at gøre en forskel?

Studerende gaar med ryggen til

Om universitetet

Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, som flytter samfundet fremad.

Roskilde Universiet set fra søen

Om campus

Roskilde Universitet er et campus-universitet, og campus er det samlingspunkt, der forbinder vores aktiviteter. Vi lægger mange kræfter i at gøre vores campus indbydende for både studerende, medarbejdere og gæster. Samtidig ønsker vi at tage ansvar for samfundet og verden omkring os. Derfor forholder vores udviklingsprojekter på campus sig til økonomiske rammer såvel som social og miljømæssig bæredygtighed.

Ligestilling og diversitet

Roskilde universitet har en målsætning om 40-60 fordeling af køn i vores forskellige stillinger og opfylder denne målsætning i mange stillingskategorier. I universitetets strategi, RUC 2030 – Interconnected, som blev vedtaget i 2020, fastsættes det, at ”RUC skal sikre reel ligestilling og mangfoldighed - i forhold til samvær og samarbejde og i forhold til tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere og studerende”.

Her finder du Roskilde Universitets Gender Equality Plan, som beskriver universitetets arbejde med ligestilling.

Roskilde University researchers tell personal stories about working at Roskilde University and coming til Denmark

RUC Laboratorier

Forskningsfaciliteter

Vi underviser og forsker anvendelsesorienteret og innovativt, og vi arbejder samtidig med grundvidenskab, der forklarer og udvikler de teorier, videnskaben bygger på. Til at understøtte vores forskning har vi en række faciliteter, som du finder beskrevet under de enkelte institutter.

Gruppe med tre studerende

Forventninger til dig som forsker

Roskilde Universitets ansættelseskriterier er en ramme for den samlede bedømmelse af kandidater til fakultetsstillinger. Kriterierne fungerer desuden som en måde at tydeliggøre Roskilde Universitets værdier og forventninger til potentielle nye fakultetsmedlemmer både med hensyn til roller på et institut og som en del af det bredere samarbejde på universitetet.