Vis hovedmenu

Bæredygtig campus

Klimavenlig omstilling

RUC’s studerende har altid været en vigtig drivkraft i at skabe fremdrift og udvikling på universitetet. Derfor er det ikke overraskende, at det var et studenterinitiativ, der i 2008 satte ekstra skub i de bæredygtige ambitioner for campus. Ambitionerne blev hurtigt skaleret op og drevet centralt på RUC. Således har flere projekter på campus netop haft fokus på klima og miljø, fx et større ESCO-projekt, etablering af solceller, en ny lavenergilaboratoriebygning og et omfattende belægningsprojekt.

Social ligestilling

Social bæredygtighed er en lige så stor ambition på Roskilde Universitet, som at drive et økonomisk bæredygtigt universitet, der tager ansvar for klimaet. Derfor ønsker vi at understrege, at RUC er et universitet for mennesker, der rummer og tager sig af hinanden. Det udmønter sig i et studiemiljø der især drives af vores studerende, muligheden for at tale med en studenterpræst, psykolog og socialrådgiver, mennesker med handikap kan få vejledning om støttemuligheder. Derudover har vi nul-tolerance over for krænkelser af enhver art, og indmeldinger om krænkende adfærd bliver behandlet fortroligt.

RUC i en verdensmålslinse

RUC ønsker at være en drivkraft i en bæredygtig udvikling, og FN’s Verdensmål er et vigtigt værktøj for forståelse og rammesætning af de globale udfordringer. Samtidig er det vigtigt for os at sikre forskningsfrihed og –integritet, og derfor arbejder vi i højere grad med verdensmålene som temaer frem for klare mål.

I 2020 udarbejdede RUC for første gang et katalog over en række af universitetets aktiviteter koblet til FN’s Verdensmål, der fremviser eksempler inden for forskning, uddannelse, samarbejde og universitetsadministration- og drift kategoriseret ift. hvert enkelt verdensmål. Kataloget er ikke udtømmende, men første bud på en samlet formidling af verdensmålsaktiviteter på RUC.

 

Markant nedsat energiforbrug på RUC

Energistyrelsen opgør besparelser for de danske universiteter. Roskilde Universitets har opnået følgende besparelser på energiforbrug fra 2006 til 2022:

El 51%
Varme 56 %
Vand 56 %

Samlet er energibesparelsen 54% på Roskilde Universitet. Målt pr. årsværk er besparelsen 59 % og målt på m2 bygningsmasse er besparelsen 42 % i 2022 i forhold til energiforbruget i 2006.

I 2020 udarbejdede NIRAS klima- og miljøregnskab for RUC, som danner afsæt for vores fremtidige initiativer mod et mere bæredygtig campus.
 

Campusprojekter

Ny mellembugning på RUC giver sammenhæng

Roskilde Universitet udvikler campus

Roskilde Universitet udvikler nye undervisnings- og arbejdsmiljøer på campus, der kan danne ramme om tværfaglige samarbejder og innovative undervisningsmetoder. Derfor transformeres og totalrenoveres en stor del af de eksisterende bygninger fra 1970’erne i den centrale del af campus - også kaldet Pergolaen. De nye attraktive bygninger skal medvirke til et godt og aktivt studiemiljø.

Vilde blomster på RUC

Biodiversitet og en mere miljøvenlig belægning

Roskilde Universitet engagerer sig i skabelsen af et bæredygtigt og mangfoldigt campus, hvor naturen trives side om side med vores aktiviteter.

RUC's campus set fra luften

Ambitiøst ESCO-projekt

I 2015 påbegyndte RUC, i samarbejde med Bygningsstyrelsen og Siemens, statens dengang største energioptimeringsprojekt med ESCO som projektform. I den forbindelse blev der etableret nye vvs-installationer, nyt ventilationssystem, nye fjernvarmecentraler, 6.500 m2 solceller på alle flade tage på campus. Det har resulteret i en markant nedsættelse af RUC’s samlede energiforbrug.

Fronten til naturvidenskabelige lokaler om aftenen

Lavenergi-laboratoriebygning

Laboratoriearbejde har traditionelt set et højt energiforbrug, men RUC’s laboratoriebygning (bygning 28) fra 2014 er bygget, så den overholder kravene for lavenergiklasse 2015. Det er lykkedes at sænke den mængde energi, der bruges på procesventilation gennem bl.a. optimering af stinkskabe, central styring af lys og temperatur samt 265 m2 solceller.

Affaldsortering på RUC

Affaldssortering

På RUC er det muligt at sortere bioaffald, plast, mad- og drikkekartonaffald, glas og metal i de fleste køkkener på campus, ligesom det er muligt at sortere pap, papir og batterier i alle printrum. Dertil findes der flere affaldsgårde på universitetets udendørsarealer, hvor alle affaldstyper også kan sorteres.

Ladestandere ved Roskilde Universitet

RUC øger antallet af el-ladepladser

I 2022 valgte RUC, at udvide den eksisterende el-ladekapacitet på universitetets parkeringsareal, og lige inden udgangen af året stod 12 el-ladestandere med 24 udtag klar til brug. De nye el-ladestandere er opsat på RUC’s P3-parkeringareal øst for bygning 03, og drives af OK. Med den nye el-ladepladser har universitetet dermed øget ladekapaciteten fra otte til 32.

Frugt og grønt

RUC’s kantine er firstmover, når det kommet til at bekæmpe madspild

I 2022 lancerede kantinen på Roskilde Universitet et større projekt, som skulle sikre, at gode råvare tæt på udløbsdato får nyt liv i stedet for at ende i skraldespanden.

Studiemiljø på campus

Livet på universitetet er mere end at deltage i undervisning og foretage forskningsarbejde.
På campus er der mange faciliteter til sport og socialt samvær, inde som ude.

 

Solceller på tagene

Roskilde Universitet har etableret solceller på en stor del af tagene på campus. Universitetet råder over cirka 6.000 m2 solceller, og de producerede 670 MWh i 2022. Det svarer til omkring 418 gennemsnitsdanskeres årlige elforbrug (kilde: SparEnergi.dk).

Af de 670 MWh brugte Roskilde Universitet selv 546 MWh og solgte de resterede 124 MWh til det fælles elforsyningsnetværk.