Øget affaldssortering på RUC

I 2019 blev 17% af RUC’s samlede affaldsmængde sendt til genanvendelse.

Affaldsbehandling 2019*:

  • Forbrænding: 80%
  • Genanvendelse: 17%
  • Deponi: 3%

*Eksklusiv elektronik, batterier, køle-/fryseskabe med CFC og kviksølvholdige lyskilder, da der ikke kunne indhentes data for vægtmængder på disse affaldstyper. Alt affald blev dog korrekt afskaffet.

 

Affaldshierarki