Gå til hovedindhold
Vis hovedmenu

Forskningssamarbejde

RUC baggrundsgrafik

Drag nytte af vores forskere

Vi tilbyder bl.a. forskningsbaseret projektsamarbejde, dygtige erhvervs-ph.d'er, efteruddannelse i topkvalitet, forretningsnetværk, et specialistoplæg eller en vidensworkshop i din virksomhed eller netværk.

Sagnlandet copyright Colourbox

Udvikling af turismenetværk med fokus på bæredygtighed

RUC er blandt de førende i Danmark indenfor turismeforskning og bæredygtig omstilling - forskning, som vi mener, kan gøre endnu mere gavn ude hos de virksomheder, der lever af at tiltrække og servicere turister.

RUC Turismenetværk er Regions Sjællands første bronze certificerede klynge og en platform for virksomheder, der ønsker et tæt samarbejde med RUC´s forskere og sparring på turisme, oplevelsesøkonomi og bæredygtig omstilling. Netværket er delt op i mindre og mere eksklusive netværk og aktiviteter, hvor virksomheder bliver samlet i mindre interessefællesskaber der skaber relevans og mulighed for udvikling om et fælles mål og af den enkelte virksomhed.

I 2015 igangsatte RUC Turismenetværk Den Grønne Gruppe som er et netværk bestående af oplevelsesøkonomiske virksomheder, der er lokaliseret ved nationalpark Skjoldungernes Land. Her arbejdes der strategisk med innovation, vækst, identifikation og udnyttelse af unik beliggenhed og konceptudvikling af bæredygtige naturturisme.

Bro Femern Bælt copyright Colourbox

Femern Bælt aktiviteter

På Roskilde Universitet forsker vi virksomheders muligheder for at drage nytte af effekterne af Femern Bælt tunnelen.

Flere af RUC’s institutter har forskningsmiljøer, som beskæftiger sig med Femern Bælt forbindelsen og effekterne heraf. Derfor er der på RUC stor viden om den nye grænseregion, der er ved at blive skabt.  RUC’s Femern forskere arbejder bl.a. med infrastrukturplanlægning og regional udvikling, herunder logistik, tysk og dansk sprog og interkulturel forståelse, arbejdsliv på tværs af grænsen, turisme i Femern Bælt regionen.

Roskilde Universitet har partnerskab med bl.a. Lübeck Business Development Corporation, MusBelt, Handwerkskammer Lübeck, ORESTA DEHOGA, Fehmarn A / S, Scandlines, Ostsee-Holstein Tourismus, VisitOdsherred, Visit Vestsjælland, Vordingborg Udviklingsselskab, Business Lolland-Falster, Lübecker Bucht Tourismus, Umweltrat Fehmarn, Hohwachter Bucht Tourismus, Østdansk Turisme. 

Finansiering er en vigtig faktor og mulighederne er mange. Kontakt os, så hjælper vi dig med rette model og fremgangsmåde.

1. finansieringsmodel

Samfinansieret:

Din virksomhed og Roskilde Universitet har fælles interesse i et projekt. Universitetet betaler forskernes deltagelse. Din virksomheds økonomiske bidrag til projektet dækker øvrige dele af projektet og kan delvist skaffes gennem danske og internationale innovationsfonde, herunder i EU-regi. Rettighederne til resultaterne tilhører den part, der har skabt dem. Rettighederne til resultater skabt i fællesskab tilhører begge parter.

 

2. finansieringsmodel

Rekvireret forskning:

Rekvireret forskning baserer sig på allerede eksisterende forskningsbaseret viden eller på brug af testfaciliteter, som Roskilde Universitet stiller til rådighed. Resultaterne tilfalder virksomheden og ydelsen udføres på kommercielle vilkår.

 

Eksempler på finansieringsmuligheder

Innovationsfonden

Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) kan via www.innovationsfonden.dk modtage tilskud til samarbejde mellem virksomheder og forskere. Bl.a. InnoBooster-ordningen, som yder tilskud til SMV'ere, der har brug for forskningsviden til at realisere den gode idé.

Virksomheder i Region Sjælland

Et særligt tilbud til virksomheder i Region Sjælland, kaldet ViiRS, kan yde tilskud til samarbejder i forskningsregi.

 

EU-finansiering

EU-DK Support støtter danske deltagelse i EU-programmer, hvor virksomheder og forskere kan opnå EU-finansiering inden for forskning, innovation, erhvervsudvikling og iværksætteri. Roskilde Universitet deltager i netværket af rådgivere.

ruc baggrundsgrafik

Kontakt os

Eksterne Samarbejder: tlf.: 4674 2600 eller e-mail: samarbejde@ruc.dk

Kvinde foran naturvidenskabelige lokaler

Det største statslige energirenoveringsprojekt

Siemens, Roskilde Universitet og Bygningsstyrelsen i ESCO-samarbejde

RUC, Bygningsstyrelsen og Siemens er i gang med det største statslige energirenoveringsprojekt nogensinde – et såkaldt ESCO-samarbejde.

ESCO (Energy Service Company) er et energirenoveringskoncept, hvor omkostningerne ved renoveringen betales af de efterfølgende besparelser. I et ESCO-projekt garanterer entreprenøren den energibesparelse, man er nået frem til i analysefasen. ”ESCO RUC” er det specifikke ESCO-projekt, der gennemføres på RUC i samarbejde med Siemens om at spare 5 mio. kr. på regningen til el, vand og varme hvert år.

Fakta om ESCO-projektet på Roskilde Universitet:

  • Roskilde Universitet kan spare 22,5 pct. (inkl. solceller) på energiforbruget.
  • Energirenoveringen indbefatter primært de tekniske installationer såsom optimering af fjernvarmeanlæg, VVS, ventilation, belysning og stort solcelleanlæg.
  • Den investerede sum på 70 mio. kr. forventes tilbagebetalt i løbet af 14, 5 år, hvilket vil give besparelser på knap 5 mio. kr. årligt.
  • RUC’s samlede el-besparelser: 1. 334. 690kWh/år =597.234 kg CO2 pr. år.
  • Solcelleproduktion: 779.940 kWh/år.


RUC's universitetsdirektør, Peter Lauritzen, betoner et pædagogisk sigte med projektet. Vi uddanner jo en stor del af de embedsfolk og offentlige administratorer, der i de kommende årtier skal føre Danmark videre. Projektet inkorporeres på flere af RUC's uddannelser, hvor de studerende får en reel hands-on-erfaring med etablering og styring af energi-rigtige bygninger. Vores store energispareprojekt bliver således en del af undervisningen. Gør dette vores færdige kandidater til ambassadører for en grøn og klimavenlig tankegang, vil jeg på RUC’s vegne være glad for at have givet det videre til den næste generation.