Vis hovedmenu

Samarbejd med forskere

RUC baggrundsgrafik

Drag nytte af vores forskere

RUCs forskere samarbejder hver dag med private virksomheder, offentlige institutioner og interesseorganisationer. Det gør vi, fordi vi tror på, at mange af de vigtigste spørgsmål og svar netop opstår i samspil og dialog, så kontakt os endelig.

Novozymes: "En fantastisk mulighed for os"

”Det samarbejde vi over de senere år har fået opbygget mellem mine medarbejdere på Novozymes og en hel forskningsgruppe på Roskilde Universitet har været en fantastisk mulighed for os. Sammen udvikler vi knowhow, som for en stor dels vedkommende løbende deles via artikler, foredrag og i særlige tilfælde patentansøgninger. Og som bonus har samarbejdet givet mig en række nye gode kolleger”

Kim Borch, Science Director, Novozymes

6 lette trin

Kom godt i gang med forskersamarbejdet

1. Du skitserer jeres udfordring

Hvis du kunne overveje at samarbejde med nogle forskere omkring en af de udfordringer, I har i jeres virksomhed, så kræver vi ikke på RUC, at I på for- hånd laver en færdig plan for, hvordan et samarbejde kunne blive etableret. Tværtimod. Det eneste, du skal gøre, er kort at beskrive jeres undren, ambition eller udfordring. Tænk også gerne over hvilke, mål I umiddelbart kunne have for et samarbejde samt evt. også hvad I selv forestiller jer at ville investere af tid og ressourcer i et samarbejde.

2. Du kontakter os - Eksterne Samarbejder

Når du kontakter Eksterne Samarbejder på 46742600 eller på samarbejde@ruc.dk, forklarer du den udfordring, I overvejer at samarbejde omkring. Målet med den indledende kontakt er, at vi forstår den udfordring, I gerne vil samarbejde omkring, så vi kan vurdere, hvem på RUC, der bedst vil kunne bidrage - og naturligvis om udfordringen passer til et forskningssamarbejde. Samtidig kan I - uden at have brugt en masse tid på det - vurdere, om I tænker, at et samarbejde vil være relevant for jer.

3. Vi involverer relevante forskere

Forudsat at begge parter i den indledende samtale kan se et potentiale i at fortsætte, så vil Eksterne Samarbejder kontakte den eller de RUC-forskere, som vil være mest relevant i forhold til den udfordring, I har skitseret. Nogle gange kontaktes der forskere fra ét snævert speciale, men der kan også være tilfælde, hvor der tages fat i forskere på tværs af videnskabelige discipliner, fordi den udfordring I har fat i, ikke begrænser sig til ét videnskabeligt område eller ét enkelt institut.

4. Vi afklarer samarbejdsmuligheder

Så snart vi har fundet den eller de forskere, som, vi tænker, vil kunne bidrage til jeres udfordring, så vil vi sammen gå i gang med at afklare samarbejdsmulighederne. Nogle gange kan en problemstilling blive løst med hurtige råd eller viderehenvisninger. Andre gange vil der være basis for at gennemføre større undersøgelser, lave eksperimenter eller måske etablere et udviklingssamarbejde. Og så kan der selvfølgelig også være tilfælde, hvor vi henviser videre til andre end os selv.

 

5. Vi løser den aftalte udfordring

Så snart vi er enige om projekt, tidsplan og rollefordeling, går vi i gang med at løse jeres udfordring. I nogle samarbejder søges der medfinansiering fra fonde eller offentlige puljer, før forsknings- og udviklingsdelen går i gang. Andre gange arbejder vi på at få flere partnere med i projektet. Selve problemløsningen kan være grundforskning, som giver generel viden og indsigt på et felt. Men det kan også være meget anvendelsesorienteret og gå målrettet efter at løse en af de udfordringer, I står over for.

6. Vi evaluerer og aftaler næste skridt

På RUC er vores mål med eksterne samarbejder at være med til at løse nogle af de udfordringer, I og resten af samfundet står overfor. I de længerevarende projekter evaluerer vi løbende, om der er den forventede fremdrift i samarbejdet. Det giver os mulighed for fleksibelt at sadle om, hvis vi får indsigter undervejs, der gør, at projektet med fordel kan tage en ny drejning. Eller invitere andre aktører ind, hvis det vil kunne være en fordel for de resultater, vi kan opnå sammen.

ruc baggrundsgrafik

Kontakt Eksterne Samarbejder på

samarbejde@ruc.dk

Find en forsker

RUC har flere hundrede forskere, som er førende indenfor forskellige dele af teknologi, humaniora, samfunds- og naturvidenskaberne.

Hvis du vil dykke ned og se om vi har eksperter inden for dit område, så kan du gøre det her: