Roskilde Universitets rapporter og nøgletal for uddannelse

Antal nyindskrevne 2021-2023: Årgang 2021 nyoptag bachelor 1427, kandidat 1333. Årgang 2022 nyoptag bachelor 1016, kandidat 1236. Årgang 2023 nyoptag bachelor 1271, kandidat 1620.
Tabel 1: Antal nyindskrevne på Roskilde Universitet 2021 - 2023
Bestand - totalt antal inskrevne 2021-2023: Årgang 2021 bestand bachelor 4141, kandidat 2943. Årgang 2022 bestand bachelor 3647, kandidat 2831. Årgang 2023 bestand bachelor 3018, kandidat 3050.
Tabel 2: Totalt antal indskrevne studerende på Roskilde Universitet 2021-2023
Førsteårsfrafald 2021-2023: Årgang 2021 frafald bachelor 21%, kandidat 10,7%. Årgang 2022 frafald bachelor 16,7%, kandidat 10,8%. Årgang 2023 frafald bachelor 19,6%, kandidat 10,6%.
Tabel 3: Førsteårsfrafald på Roskilde Universitet 2021 - 2023
Gennemsnitlig studietidsoverskridelse i måneder for 2021-2023: Årgang 2021 overskridelse bachelor 1,3, kandidat 3,5. Årgang 2022 overskridelse bachelor 1,6, kandidat 3,2. Årgang 2023 overskridelse bachelor 1,3, kandidat 2,6
Tabel 4: Gennemførelsestid på Roskilde Universitet 2021 - 2023
Antal dimittender 2021-2023: Årgang 2021 dimittender bachelor 1111, kandidat 1122. Årgang 2022 dimittender bachelor 1087, kandidat 938. Årgang 2023 dimittender bachelor 1060, kandidat 1084.
Tabel 5: Dimittender fra Roskilde Universitet 2021 - 2023
Ledighed 2019-2021: Årgang 2019 ledighed kandidat 21%. Årgang 2020 ledighed kandidat 17%. Årgang 2021 ledighed kandidat 11%.
Tabel 6: Ledighed for dimittender fra Roskilde Universitet 2019 - 2021