Roskilde Universitets rapporter og nøgletal for uddannelse

Antal nyindskrevne 2020-2022: Årgang 2020 nyoptag bachelor 1560, kandidat 1336. Årgang 2021 nyoptag bachelor 1427, kandidat 1333. Årgang 2022 nyoptag bachelor 1016, kandidat 1236.
Tabel 1: Antal nyindskrevne på Roskilde Universitet 2020 - 2022
Bestand - totalt antal inskrevne 2020-2022: Årgang 2020 bestand bachelor 4373, kandidat 3041. Årgang 2021 bestand bachelor 4141, kandidat 2943. Årgang 2022 bestand bachelor 3647, kandidat 2831.
Tabel 2: Totalt antal indskrevne studerende på Roskilde Universitet 2020-2022
Førsteårsfrafald 2020-2022: Årgang 2020 frafald bachelor 14,8%, kandidat 9,1%. Årgang 2021 frafald bachelor 21%, kandidat 10,7%. Årgang 2022 frafald bachelor 16,7%, kandidat 10,8%.
Tabel 3: Førsteårsfrafald på Roskilde Universitet 2020 - 2022
Gennemsnitlig studietidsoverskridelse i måneder for 2020-2022: Årgang 2020 overskridelse bachelor 1,0, kandidat 3,9 Årgang 2021 overskridelse bachelor 1,3, kandidat 3,5. Årgang 2022 overskridelse bachelor 1,6, kandidat 3,2.
Tabel 4: Gennemførelsestid på Roskilde Universitet 2020 - 2022
Antal dimittender 2020-2022: Årgang 2020 dimittender bachelor 1118, kandidat 1102. Årgang 2021 dimittender bachelor 1111, kandidat 1122. Årgang 2022 dimittender bachelor 1087, kandidat 938.
Tabel 5: Dimittender fra Roskilde Universitet 2020 - 2022
Ledighed 2017-2019: Årgang 2017 ledighed kandidat 18,4%. Årgang 2021 ledighed kandidat 20,1%. Årgang 2022 ledighed kandidat 21%.
Tabel 6: Ledighed for dimittender fra Roskilde Universitet 2017 - 2019