To studerende Lisbeth Holten

Service

Roskilde Universitetsbibliotek har som hovedopgave at understøtte forskning, undervisning og studieaktiviteter på Roskilde Universitet. Roskilde Universitetsbibliotek er et offentligt bibliotek, og derfor kan materialer og andre services også benyttes af regionale forsknings- og undervisningsinstitutioner, erhvervsliv og borgere.