Vis hovedmenu

Intro: Læs en bachelor på Roskilde Universitet

Tre kvindelige studerende samarbejder

På tværs af grænser

RUC’s bacheloruddannelser er:

Tværfaglige

Fordi verdens virkelige udfordringer ikke kender faggrænser. Du lærer at arbejde på tværs af fagligheder hele vejen igennem din uddannelse.

Internationale

Du opbygger global bevidsthed, internatio­nalt udsyn og evnen til at reflektere over ver­dens udfordringer. På tre bacheloruddan­nelser er undervisningssproget engelsk.

 

Klar til arbejdsmarkedet

På RUC lærer du, at:

Løse problemer

Du lærer at forstå og løse komplekse udfor­dringer og bliver klædt på til arbejdslivet efter uddannelsen.

Styre projekter

Du bruger din akademiske viden i praksis og lærer at styre projektforløb, nogle gange også i samarbejde med virksom­heder, allerede mens du er i gang med din uddannelse.

3 gode grunde

Derfor skal du læse en bachelor på Roskilde Universitet

Sammensæt dine fag og byg din uddannelse

Din uddannelse starter med ét år på det hovedområde, du har valgt: Humaniora, samfundsvidenskab, humanistisk teknologi eller naturvidenskab. Her får du et fagligt fundament, og derefter vælger du din specialisering i ét eller to bachelorfag.

Kom tæt på forskerne

Du får en forskningsbaseret uddannelse - det betyder, at det er videnskabelig forskning, som ligger til grund for indholdet i dine kurser og projekter. Du bliver undervist og vejledt af forskere, der bringer ny viden ind i uddannelsen. 

Brug det, du lærer

Det problemorienterede projektarbejde fylder halvdelen af din studietid. Du lærer at bruge teorier og metoder i praksis. Du bliver rustet til at løse komplekse problemstillinger, fx i samarbejde med virksomheder og organisationer. 

Hvad interesserer dig?

Vælg mellem syv bacheloruddannelser. Du kan pejle dig i den rigtige retning ud fra dine interesser.

Interesserer du dig fx for sprog, kultur, medier, menneskelig udvikling?

Humaniora er studiet af mennesket og dets samspil med verden

Vælg mellem:

 • Humanistisk Bachelor 
  Undervisningen foregår på dansk
   
 • Bachelor in Global Humanities 
  Undervisningen foregår på engelsk
Interesserer du dig fx for miljø, klima, biotek, kodning, matematiske modeller

Naturvidenskab undersøger verden omkring os, og hvordan den opfører sig

Vælg mellem:

 • Naturvidenskabelig Bachelor
  Undervisningen foregår på dansk
   
 • International Bachelor in Natural Sciences
  Undervisningen foregår på engelsk
Interesserer du dig fx for politik, business, økonomi, international udvikling?

Samfundsvidenskab handler om at forstå, hvordan og hvorfor samfundet forandrer sig

Vælg mellem:

 • Samfundsvidenskabelig Bachelor
  Undervisningen foregår på dansk
   
 • International Bachelor in Social Sciences
  Undervisningen foregår på engelsk
Interesserer du dig fx for chatbots, grøn omstilling, designudvikling, byplanlægning

Humanistisk-Teknologisk Bachelor handler om samspillet mellem mennesker, teknologi og design

Vælg mellem:

 • Humanistisk-Teknologisk Bachelor
  Undervisningen foregår på dansk
Grafik viser, at RUCs bacheloruddannelser starter med et års studier på en basisdel. Herefter specialiserer du dig i et eller to bachelorfag.

Hvordan er universitetet i forhold til gymnasiet?

Tre studerende samarbejder udenfor

Du er ikke alene

Når du starter på Roskilde Universitet, står et helt hold af rusvejledere klar til at tage godt imod dig. Rusvejlederne (som også er studerende) har planlagt et introforløb for dig og de andre nye studerende, hvor du bliver introduceret til universitetet. Selve studiestarten begynder efter introforløbet. Her er det dine undervisere og vejledere som introducerer dig til alt det faglige på uddannelsen. På den måde kommer du godt i gang med dit nye liv som studerende.

Alt om studiestart

To studerende lytter i undervisningen

En ny hverdag

Når du starter på din uddannelse, vil du opleve en anden struktur på din hverdag end den, du kender fra gymnasiet. Du har færre undervisningstimer, og du vil møde større krav om selvstændig forberedelse i form af læsestof og opgaver til kurserne. Sideløbende med dine kurser begynder du dit projektarbejde sammen med din gruppe. I skal selv planlægge og gennemføre et projekt - med vejledning fra en forsker fra jeres bacheloruddannelse.

Kvindelig studerende kigger i mikroskop

Du skal selv tage ansvar

Undervejs i studiet bliver du undervist og vejledt af dygtige forskere. Hvert semester afsluttes dine kurser med en eksamination eller bedømmelse. Du skal også til gruppeeksamen i den projektrapport, du har udarbejdet.

Studiet kræver stor selvstændighed og ansvarlighed. Til gengæld giver det dig nogle stærke kompetencer, som samfundet har brug for til løsning af fremtidens udfordringer, og som arbejdsgivere efterspørger, når du skal søge job efter din uddannelse.

Lær os at kende

Video om Roskilde Universitet
Hanne Leth Andersen om uddannelsesformen på Roskilde Universitet
Studerende på græsset
Kvindelig studerende læser på biblioteket
RUC baggrundsgrafik
Mød os

Kom til Åbent Hus

Februar 2025