Vis hovedmenu

Videreuddannelser

Master- og diplom på Roskilde Universitet

Master i Sundhedsfremme

Vil du udvikle dine kompetencer i at kunne planlægge, gennemføre, analysere og evaluere sundhedsfremmetiltag? Vil du inspireres af dygtige undervisere og opbygge nye netværk? Master i Sundhedsfremme bygger på humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange til sundhed og sundhedsfremme.

Studiestart: august 2021

Master i Socialt Entreprenørskab

Masteruddannelsen i Socialt Entreprenørskab henvender sig til agenter for social innovation: personer som er involverede i strategiske og planlæggende, lærings- og udviklingsaktiviteter i organisationer i det civile samfund. Uddannelsen fokuserer på den tredje sektor, men omfatter samarbejdsrelationer og samspil mellem samfundets offentlige sektor, private sektor og det civile samfund. 

Studiestart: januar 2022

Master i Organisationspsykologi

Vil du være bedre til at forstå de psykologiske processer, der foregår i og mellem ledere og medarbejdere og i og mellem medarbejdere i det det hele taget? Vil du handle på denne forståelse? Og vil du gerne kunne sætte din forståelse i forbindelse med teori og forskning? Master i Organisationspsykologi gør dig klar til at indgå i organisationer på et organisationspsykologisk kvalificeret grundlag.

Studiestart: august 2021

Master i Professionel Kommunikation

Kom på forkant med den nyeste viden og lær at planlægge, producere, udøve og evaluere kommunikation. Masteruddannelsen i Professionel Kommunikation gør dig til en dygtig praktiker der arbejder med teori og metode. 

Studiestart: august 2021

Master i Projekt- og Forandringsledelse

Master i Projekt- og Forandringsledelse (tidligere Master i Projektledelse og Procesforbedring) er en videregående projektlederuddannelse. MPF er henvendt til alle, der arbejder projektorienteret eller gerne vil arbejde mere projektorienteret i deres daglige arbejde som projektleder eller projektdeltager.

Studiestart: august 2021

Master i Uddannelse og Læring

Master i Uddannelse og Læring kvalificerer til at udvikle, analysere og evaluere uddannelse, kompetenceudvikling og organisationsforandring med læreprocesser som omdrejningspunkt. Vi har fokus på læring og forandring i hverdagslivet, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og organisationer.

Studiestart: august 2021

Turistføreruddannelsen med diplom

Har du sprogkompetence og lyst til at skabe unikke oplevelser for turister i Danmark? Turistføreruddannelsen henvender sig til dig, der ønsker at arbejde professionelt med kulturmøder i turismen og interkulturel kommunikation.

Studiestart: august 2021

Master i IKT og Læring

Masteruddannelsen i IKT og Læring er en virtuel 2-årig deltidsuddannelse for personer, der arbejder med integration af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i læreprocesser. Vi arbejder teoretisk og praktisk med kommunikation, læring, medier, teknologi og design.

Master i Retorik

Master i Retorik udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Roskilde Universitet, og der er undervisning og vejledning begge steder.På Master i Retorik får du redskaberne til at opbygge dine retoriske kompetencer, så du kan holde strategisk gennemtænkte taler og give retorisk rådgivning til andre på din arbejdsplads. På uddannelsen vil der være fokus på mundtlighed og på at kommunikere overbevisende og løsningsorienteret. 

Studiestart: februar 2022

Kurser på masterniveau på Roskilde Universitet

Sygeplejersken som mentor

I samarbejde med Region Sjælland udbydes mastermodulet ”Sygeplejersken som mentor” som giver sygeplejersker mulighed for at tilegne sig viden og metoder til at udvikle egen pædagogiske praksis med det formål at styrke fastholdelsen af nyuddannede kolleger i klinisk praksis.

Kurset afholdes over 5 kursusgange i juni måned 2021.

Pris 7.400 kroner.

Ansøgningsfrist: 17. maj kl. 12,  2021.

Social ulighed i sundhed – i et praksisperspektiv

I samarbejde med Region Sjælland udbydes mastermodulet ”Social ulighed i sundhed – i et praksisperspektiv”, som giver sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter m.fl. mulighed for at tilegne sig viden om udfordringer i sundhedsvæsenet forbundet med social ulighed i sygdom og sundhed.

Kurset afholdes over 5 kursusgange i maj og juni måned 2021.

Pris 7.400 kroner.

Ansøgningsfrist: 23. april 2021.

Rusmiddelpolicy og skadesreduktion

Masteruddannelsen i Sundhedsfremme udbyder enkeltfagskurset Rusmiddelpolicy og skadesreduktion i august 2021.

På kurset nuanceres begrebet sundhedsfremme. Med udgangspunkt i narkotika- og alkoholpolitik som rammesættende vilkår arbejdes der med begrebet skadesreduktion som sundhedsfremmende strategi.

Pris 8.000 kroner.

Ansøgningsfrist: 1. juni 2021.

Informationsmøde afholdes 21. maj 2021 kl. 9.15-10.15 via Zoom

Kursus i videnskabsteori for kommende masterstuderende

Er det en del år siden, at du sidst stiftede bekendtskab med videnskabelige teorier og metoder, eller er det nyt for dig? Så vil vi anbefale dig at tilmelde dig vores introduktionskursus i videnskabsteori for masterstuderende.

Kurset afholdes 6. august og weekenden 14. - 15. august 2021.

Anden videreuddannelse på Roskilde Universitet

Supplering til gymnasiefag

Mangler du uddannelsesaktiviteter indenfor et gymnasialt fag for at leve op til de faglige mindstekrav?

Roskilde Universitet kan foretage en ækvivalensvurdering og tilbyde dig suppleringsaktiviteter.

Fysiske undervisningsforsøg

Du får kendskab til et bredt udsnit af forsøgsapparatur samt eksperimenter, der anvendes til fysikundervisningen, og samtidig får du indsigt i de didaktiske overvejelser og sikkerhed ved laboratoriearbejde. Normalt vil kurset være en forudsætning for at opnå undervisningskompetence i fysik i gymnasiet.