Vis hovedmenu

Videreuddannelser

Master- og diplom på Roskilde Universitet

Master i Sundhedsfremme

Vil du udvikle dine kompetencer i at kunne planlægge, gennemføre, analysere og evaluere sundhedsfremmetiltag? Vil du inspireres af dygtige undervisere og opbygge nye netværk? Master i Sundhedsfremme bygger på humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange til sundhed og sundhedsfremme.

Master i Social Bæredygtighed

Masteruddannelsen i Social Bæredygtighed henvender sig til agenter for social innovation: personer som er involverede i strategiske og planlæggende, lærings- og udviklingsaktiviteter i organisationer i det civile samfund. Uddannelsen fokuserer på den tredje sektor, men omfatter samarbejdsrelationer og samspil mellem samfundets offentlige sektor, private sektor og det civile samfund.

Master i Organisationspsykologi

Vil du være bedre til at forstå de psykologiske processer, der foregår i og mellem ledere og medarbejdere og i og mellem medarbejdere i det det hele taget? Vil du handle på denne forståelse? Og vil du gerne kunne sætte din forståelse i forbindelse med teori og forskning? Master i Organisationspsykologi gør dig klar til at indgå i organisationer på et organisationspsykologisk kvalificeret grundlag.

Master i Professionel Kommunikation

Kom på forkant med den nyeste viden og lær at planlægge, producere, udøve og evaluere kommunikation. Masteruddannelsen i Professionel Kommunikation gør dig til en dygtig praktiker der arbejder med teori og metode.

Master i Projekt- og Forandringsledelse

Master i Projekt- og Forandringsledelse (tidligere Master i Projektledelse og Procesforbedring) er en videregående projektlederuddannelse. MPF er henvendt til alle, der arbejder projektorienteret eller gerne vil arbejde mere projektorienteret i deres daglige arbejde som projektleder eller projektdeltager.

Master i Uddannelse og Læring

Master i Uddannelse og Læring kvalificerer til at udvikle, analysere og evaluere uddannelse, kompetenceudvikling og organisationsforandring med læreprocesser som omdrejningspunkt. Vi har fokus på læring og forandring i hverdagslivet, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og organisationer.

Master i IKT og Læring

Masteruddannelsen i IKT og Læring er en virtuel 2-årig deltidsuddannelse for personer, der arbejder med integration af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i læreprocesser. Vi arbejder teoretisk og praktisk med kommunikation, læring, medier, teknologi og design.

Master i Retorik

Master i Retorik udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Roskilde Universitet, og der er undervisning og vejledning begge steder.På Master i Retorik får du redskaberne til at opbygge dine retoriske kompetencer, så du kan holde strategisk gennemtænkte taler og give retorisk rådgivning til andre på din arbejdsplads. På uddannelsen vil der være fokus på mundtlighed og på at kommunikere overbevisende og løsningsorienteret.

Kurser på masterniveau på Roskilde Universitet

Den sundhedsprofessionelle som mentor

I samarbejde med Region Sjælland udbydes mastermodulet ”Den sundhedsprofessionelle som mentor” som giver den sundhedsprofessionelle mulighed for at tilegne sig viden og metoder til at udvikle egen pædagogiske praksis med det formål at styrke fastholdelsen af nyuddannede kolleger i klinisk praksis.

Kurset afholdes over 5 kursusgange. Kursusdatoer offentliggøres når de foreligger.

Pris 7.400 kroner.

Ledelse og samarbejde i sundhedsvæsenet

Modulet ”Ledelse og samarbejde i sundhedsvæsenet” giver  sundhedsfaglige mulighed for at udvikle deres ledelses-og samarbejdsevner samt at blive bedre til at holde fokus på opgaven.

Modulet kombinerer organisationspsykologisk teori og diskussion med arbejde med egen rolle i organisationen og oplevelsesbaseret læring om organisationspsykologiske processer i organisationer.

Kurset afholdes den 27/2, 28/2, 14/3, 25/4 og 1/5 2023

Pris: 8.500 kr.

Ansøgningsfrist: 23. januar 2023

Rusmiddelpolicy og skadesreduktion

På kurset ”Rusmiddelpolicy og skadesreduktion” introduceres du dels til alkoholpolitik og dels til narkotikapolitik og du opnår viden om, hvordan du kan forstå disse forskellige politikområder samfundsmæssigt, kulturelt og på et niveau, som handler om enkelt mennesker. Du vil opnå et indgående kendskab til begrebet skadesreduktion og blive i stand til at diskutere dette teoretisk og i forhold til en praktisk anvendelse af begrebet, også med forståelse for betydningen af den sammenhæng, som skadesreduktionsindsatsen indgår i.

Kurset afvikles online i foråret 2023 den 10/2 og 11/2 med eksamen den 3/3.
Pris: 8.000 kr.
Ansøgningsfrist: 20. januar 2023.

Ulighed i sundhed

Kurset "Ulighed i sundhed" giver sundhedsprofessionelle og andre professionelle der arbejder med sundhed mulighed for at tilegne sig viden om udfordringer i sundhedsvæsenet og samfundet forbundet med social ulighed i sygdom og sundhed. Formålet er at udvikle egen professionel praksis gennem ny viden. Det er en viden om samfundsmæssige, sociale og kulturelle baggrunde for uligheden og mulige metoder til at afbøde denne.

Kurset afholdes over 4 kursusgange i august og september 2023. De to første dage som internat på konferencested på Sjælland og herefter to undervisningsdage på RUC. Datoer kommer snarest.

Pris: 11.500 kr – inkl. internatet.

Ansøgningsfrist: 3. juli - 2023

Sundhedsøkonomi, tværsektorielt og tværprofessionelt samarbejde

På kurset ”Sundhedsøkonomi, tværsektorielt og tværprofessionelt samarbejde” lærer du, hvad det vil sige at tænke sundhedsøkonomisk, og du får kendskab til, hvordan arbejdet med sundhed og sygdom er organiseret i en ansvarsfordeling mellem kommuner og regioner, og hvad dette giver af muligheder og begrænsninger.

Kurset afvikles den 10/2 og 11/2 2023 med eksamen 3/3 2023.
Ansøgningsfrist: 20. januar 2023
Pris: 8.000 kr.

Inddragelse der virker

På kurset får du ny viden om inddragelse af borgere og patienter i den offentlige sektor, f.eks. sundhedsvæsenet. Formålet er, at du skal kunne udvikle, afprøve og evaluere din egen inddragelsesindsats. Du lærer at forstå inddragelse i lyset af samfundsmæssige, organisatoriske og sociale baggrunde for inddragelse og metoder til at tilrettelægge indsatser.

Kurset afvikles over tre kursusgange samt eksamen i efteråret 2023: Datoer oplyses senere.

Ansøgningsfrist: Oplyses senere.

Pris: 8.000 kr