Vis hovedmenu

Videreuddannelser

Master- og diplom på Roskilde Universitet

Master i Sundhedsfremme

Vil du udvikle dine kompetencer i at kunne planlægge, gennemføre, analysere og evaluere sundhedsfremmetiltag? Vil du inspireres af dygtige undervisere og opbygge nye netværk? Master i Sundhedsfremme bygger på humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange til sundhed og sundhedsfremme.

Master i Social Bæredygtighed

Masteruddannelsen i Social Bæredygtighed henvender sig til agenter for social innovation: personer som er involverede i strategiske og planlæggende, lærings- og udviklingsaktiviteter i organisationer i det civile samfund. Uddannelsen fokuserer på den tredje sektor, men omfatter samarbejdsrelationer og samspil mellem samfundets offentlige sektor, private sektor og det civile samfund.

Master i Organisationspsykologi

Vil du være bedre til at forstå de psykologiske processer, der foregår i og mellem ledere og medarbejdere og i og mellem medarbejdere i det det hele taget? Vil du handle på denne forståelse? Og vil du gerne kunne sætte din forståelse i forbindelse med teori og forskning? Master i Organisationspsykologi gør dig klar til at indgå i organisationer på et organisationspsykologisk kvalificeret grundlag.

Master i Professionel Kommunikation

Kom på forkant med den nyeste viden og lær at planlægge, producere, udøve og evaluere kommunikation. Masteruddannelsen i Professionel Kommunikation gør dig til en dygtig praktiker der arbejder med teori og metode.

Master i Projekt- og Forandringsledelse

Master i Projekt- og Forandringsledelse (tidligere Master i Projektledelse og Procesforbedring) er en videregående projektlederuddannelse. MPF er henvendt til alle, der arbejder projektorienteret eller gerne vil arbejde mere projektorienteret i deres daglige arbejde som projektleder eller projektdeltager.

Master i Uddannelse og Læring

Master i Uddannelse og Læring kvalificerer til at udvikle, analysere og evaluere uddannelse, kompetenceudvikling og organisationsforandring med læreprocesser som omdrejningspunkt. Vi har fokus på læring og forandring i hverdagslivet, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og organisationer.

Master i IKT og Læring

Masteruddannelsen i IKT og Læring er en virtuel 2-årig deltidsuddannelse for personer, der arbejder med integration af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i læreprocesser. Vi arbejder teoretisk og praktisk med kommunikation, læring, medier, teknologi og design.

Master i Retorik

Master i Retorik udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Roskilde Universitet, og der er undervisning og vejledning begge steder.På Master i Retorik får du redskaberne til at opbygge dine retoriske kompetencer, så du kan holde strategisk gennemtænkte taler og give retorisk rådgivning til andre på din arbejdsplads. På uddannelsen vil der være fokus på mundtlighed og på at kommunikere overbevisende og løsningsorienteret.

Turistføreruddannelsen

Turistføreruddannelsen på Roskilde Universitet har de sidste 30 år uddannet guider til at formidle viden, oplevelser og kulturelle forhold for danske som udenlandske gæster. Det er en bred uddannelse, der kombinerer viden med færdigheder i at kommunikere og formidle. Turistførere fra diplomuddannelsen på Roskilde Universitet har ry af at være nogle af de bedste guider i Europa. De står for høj faglighed, underholdende formidling og værtskab i særklasse.

I øjeblikket arbejder vi med at forny og udvikle uddannelsen, og vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du er interesseret i at modtage nyheder og opdatering omkring uddannelsen. Kontakt venligst fungerende uddannelsesleder Charlotte Emmery, emmery@ruc.dk, tlf: 2163 6838.

Kurser på masterniveau på Roskilde Universitet

Den sundhedsprofessionelle som mentor

I samarbejde med Region Sjælland udbydes mastermodulet ”Den sundhedsprofessionelle som mentor” som giver den sundhedsprofessionelle mulighed for at tilegne sig viden og metoder til at udvikle egen pædagogiske praksis med det formål at styrke fastholdelsen af nyuddannede kolleger i klinisk praksis.

Kurset afholdes over 5 kursusgange. Kursusdatoer offentliggøres når de foreligger.

Pris 7.400 kroner.

Ulighed i sundhed

Kurset "Ulighed i sundhed" giver sundhedsprofessionelle og andre professionelle der arbejder med sundhed mulighed for at tilegne sig viden om udfordringer i sundhedsvæsenet og samfundet forbundet med social ulighed i sygdom og sundhed. Formålet er at udvikle egen professionel praksis gennem ny viden. Det er en viden om samfundsmæssige, sociale og kulturelle baggrunde for uligheden og mulige metoder til at afbøde denne.

Kurset afholdes over 4 kursusgange i august og september 2023. De to første dage som internat på konferencested på Sjælland og herefter to undervisningsdage på RUC. Datoer kommer snarest.

Pris: 11.500 kr – inkl. internatet.

Ansøgningsfrist: 3. juli - 2023

Inddragelse der virker

På kurset får du ny viden om inddragelse af borgere og patienter i den offentlige sektor, f.eks. sundhedsvæsenet. Formålet er, at du skal kunne udvikle, afprøve og evaluere din egen inddragelsesindsats. Du lærer at forstå inddragelse i lyset af samfundsmæssige, organisatoriske og sociale baggrunde for inddragelse og metoder til at tilrettelægge indsatser.

Kurset afvikles over tre kursusgange i efteråret 2023: 6/11, 16/11, 17/11. Mundtlig eksamen 15/12.

Ansøgningsfrist: 6. oktober 2023.

Pris: 8.000 kr

Anden videreuddannelse på Roskilde Universitet

Brug innovations- og entreprenørskabsmetoder i din undervisning

Hvordan kan du skabe undervisningsforløb med fokus på innovation og entreprenørskab i gymnasiale fag? Og hvordan kan du bruge principperne bag design-thinking til at skabe problemløsende og engagerende forløb med dine elever?

Med dette kursus kan du som underviser få bedre greb om, hvordan du kan understøtte, inspirere til og forbedre de unges innovations- og entreprenørskabskultur gennem engagerende og kreative undervisningsforløb, udanset hvilke fag du underviser i.