Vis hovedmenu

Videreuddannelser

Master- og diplomuddannelser

Master i Sundhedsfremme

Vil du udvikle dine kompetencer i at kunne planlægge, gennemføre, analysere og evaluere sundhedsfremmetiltag? Vil du inspireres af dygtige undervisere og opbygge nye netværk? Master i Sundhedsfremme bygger på humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange til sundhed og sundhedsfremme.

Master i Social Bæredygtighed

Masteruddannelsen i Social Bæredygtighed henvender sig til agenter for social innovation: personer som er involverede i strategiske og planlæggende, lærings- og udviklingsaktiviteter i organisationer i det civile samfund. Uddannelsen fokuserer på den tredje sektor, men omfatter samarbejdsrelationer og samspil mellem samfundets offentlige sektor, private sektor og det civile samfund.

Master i Organisationspsykologi

Vil du være bedre til at forstå de psykologiske processer, der foregår i og mellem ledere og medarbejdere og i og mellem medarbejdere i det det hele taget? Vil du handle på denne forståelse? Og vil du gerne kunne sætte din forståelse i forbindelse med teori og forskning? Master i Organisationspsykologi gør dig klar til at indgå i organisationer på et organisationspsykologisk kvalificeret grundlag.

Master i Professionel Kommunikation

Kom på forkant med den nyeste viden og lær at planlægge, producere, udøve og evaluere kommunikation. Masteruddannelsen i Professionel Kommunikation gør dig til en dygtig praktiker der arbejder med teori og metode.

Master i Projekt- og Forandringsledelse

Master i Projekt- og Forandringsledelse (tidligere Master i Projektledelse og Procesforbedring) er en videregående projektlederuddannelse. MPF er henvendt til alle, der arbejder projektorienteret eller gerne vil arbejde mere projektorienteret i deres daglige arbejde som projektleder eller projektdeltager.

Master i Uddannelse og Læring

Master i Uddannelse og Læring kvalificerer til at udvikle, analysere og evaluere uddannelse, kompetenceudvikling og organisationsforandring med læreprocesser som omdrejningspunkt. Vi har fokus på læring og forandring i hverdagslivet, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og organisationer.

Master i IKT og Læring

Masteruddannelsen i IKT og Læring er en virtuel 2-årig deltidsuddannelse for personer, der arbejder med integration af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i læreprocesser. Vi arbejder teoretisk og praktisk med kommunikation, læring, medier, teknologi og design.

Master i Retorik

Master i Retorik udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Roskilde Universitet, og der er undervisning og vejledning begge steder.På Master i Retorik får du redskaberne til at opbygge dine retoriske kompetencer, så du kan holde strategisk gennemtænkte taler og give retorisk rådgivning til andre på din arbejdsplads. På uddannelsen vil der være fokus på mundtlighed og på at kommunikere overbevisende og løsningsorienteret.

Turistføreruddannelsen

Uddannelsen optager ikke studerende i øjeblikket.

Kurser på masterniveau på Roskilde Universitet

Den sundhedsprofessionelle som mentor

I samarbejde med Region Sjælland udbydes mastermodulet ”Den sundhedsprofessionelle som mentor” som giver den sundhedsprofessionelle mulighed for at tilegne sig viden og metoder til at udvikle egen pædagogiske praksis med det formål at styrke fastholdelsen af nyuddannede kolleger i klinisk praksis.

Kurset afholdes over 5 kursusgange. Kursusdatoer offentliggøres når de foreligger.

Pris 7.400 kroner.

Inddragelse der virker

På kurset får du ny viden om inddragelse af borgere og patienter i den offentlige sektor, f.eks. sundhedsvæsenet. Formålet er, at du skal kunne udvikle, afprøve og evaluere din egen inddragelsesindsats. Du lærer at forstå inddragelse i lyset af samfundsmæssige, organisatoriske og sociale baggrunde for inddragelse og metoder til at tilrettelægge indsatser.

Kurset afvikles over tre kursusgange i efteråret 2024: 4/11, 15/11, 16/11. Mundtlig eksamen 12/12.

Ansøgningsfrist: 4. oktober 2024.

Pris: 8.000 kr

Ulighed i sundhed

Kurset "Ulighed i sundhed" giver sundhedsprofessionelle og andre professionelle der arbejder med sundhed mulighed for at tilegne sig viden om udfordringer i sundhedsvæsenet og samfundet forbundet med social ulighed i sygdom og sundhed. Formålet er at udvikle egen professionel praksis gennem ny viden. Det er en viden om samfundsmæssige, sociale og kulturelle baggrunde for uligheden og mulige metoder til at afbøde uligheden.

Kurset afvikles: Foråret 2025. Datoer offentliggøres når de foreligger.

Ansøgningsfrist: Følger

Pris: 11.500 kr.

Strategic Foresight

The course Strategic Foresight is for you being a strategy developer, decision-maker, business developer, or innovation manager.

With advanced methods from the foresight toolbox, you will be able to build resiliency and agility into your organization, staff, products, and services to redesign processes, people, and structures to prepare them for thriving in- and impacting on- the future by advancing the quality of strategic thinking, analysis, and planning.

Undervisningssproget er engelsk og dansk.

Kurset afholdes over 5 dage i 2024: 27/9, 4/10, 11/10, 25/10, 1/11. 

Kursussted: Roskilde Universitet, bygning 03. Lokaler 03.1-E23 og 03.1-E37

Ansøgningsfrist: 16. august 2024 kl. 12.00

Pris: 16.500 kr.

Masterclass i Offentlige Indkøb

Masterclass i Offentlige Indkøb er et tilbud til dig, der allerede har den grundlæggende udbudsjuridiske viden på plads. Dig der vil udvikle din praksis som offentlig indkøber mod et mere strategisk og værdiskabende fokus. Med udgangspunkt i nobelprisvindende økonomisk teori og international forskning i kontraktstyring udvikler Masterclass i Offentlige Indkøb dine strategiske evner til at analysere og løse de udfordringer, du møder som offentlig indkøber.

Masterclass afholdes på Roskilde Universitet, Universitetsvej 1 i Roskilde over fem undervisningsdage i 2024: 2/4, 16/4, 30/4, 14/5 og 28/5.

Niveau: master, 5 ECTS og med ansøgningsfrist: 15. februar 2024.

Pris: 16.500 kr.

Anden videreuddannelse på Roskilde Universitet

Gør din podcast til en forretning

På dette kursus får du en dybdegående forståelse af podcasting som en forretning, og du får lejlighed til at arbejde med din egen forretningsmodel. Der er mange, der kan lave en god podcast. Med dette kursus, hvor du undervises af en af de førende forskere på området, Aske Kammer, får du også byggestenene til at lave en god forretning ud af det.

Kursusdatoer i 2024 er 1. og 2. oktober kl. 9.30-16.30

Tilmeldingsfrist: 2. september 2024

Pris: 10.400 kr. ekskl. moms.

Videnskabsteori for masterstuderende

Videnskabsteori er den disciplin, der beskæftiger sig med spørgsmålet om, hvad viden er. Kurset tilbyder en intensiv og interaktiv smagsprøve på nogle grundlæggende videnskabsteoretiske forståelser og metodologiske præmisser, som ligger bag de teorier og metoder, som du vil stifte bekendtskab med på Masteruddannelsen.

Kurset afholdes d. 13. august og 14. august samt 21. august 2024.

Kurset afvikles over tre kursusgange i sommeren 2024:
13. og 14. august samt 21. august 

Ansøgningsfrist: 9. august 2024.

Pris: 11.750 kr. inkl. moms