Vis hovedmenu

Videreuddannelser

Master- og diplom på Roskilde Universitet

Master i Sundhedsfremme

Vil du udvikle dine kompetencer i at kunne planlægge, gennemføre, analysere og evaluere sundhedsfremmetiltag? Vil du inspireres af dygtige undervisere og opbygge nye netværk? Master i Sundhedsfremme bygger på humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange til sundhed og sundhedsfremme.

Master i Socialt Entreprenørskab

Masteruddannelsen i Socialt Entreprenørskab henvender sig til agenter for social innovation: personer som er involverede i strategiske og planlæggende, lærings- og udviklingsaktiviteter i organisationer i det civile samfund. Uddannelsen fokuserer på den tredje sektor, men omfatter samarbejdsrelationer og samspil mellem samfundets offentlige sektor, private sektor og det civile samfund.

Master i Organisationspsykologi

Vil du være bedre til at forstå de psykologiske processer, der foregår i og mellem ledere og medarbejdere og i og mellem medarbejdere i det det hele taget? Vil du handle på denne forståelse? Og vil du gerne kunne sætte din forståelse i forbindelse med teori og forskning? Master i Organisationspsykologi gør dig klar til at indgå i organisationer på et organisationspsykologisk kvalificeret grundlag.

Master i Professionel Kommunikation

Kom på forkant med den nyeste viden og lær at planlægge, producere, udøve og evaluere kommunikation. Masteruddannelsen i Professionel Kommunikation gør dig til en dygtig praktiker der arbejder med teori og metode.

Master i Projekt- og Forandringsledelse

Master i Projekt- og Forandringsledelse (tidligere Master i Projektledelse og Procesforbedring) er en videregående projektlederuddannelse. MPF er henvendt til alle, der arbejder projektorienteret eller gerne vil arbejde mere projektorienteret i deres daglige arbejde som projektleder eller projektdeltager.

Master i Uddannelse og Læring

Master i Uddannelse og Læring kvalificerer til at udvikle, analysere og evaluere uddannelse, kompetenceudvikling og organisationsforandring med læreprocesser som omdrejningspunkt. Vi har fokus på læring og forandring i hverdagslivet, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og organisationer.

Turistføreruddannelsen med diplom

Har du sprogkompetence og lyst til at skabe unikke oplevelser for turister i Danmark? Turistføreruddannelsen henvender sig til dig, der ønsker at arbejde professionelt med kulturmøder i turismen og interkulturel kommunikation.

Master i IKT og Læring

Masteruddannelsen i IKT og Læring er en virtuel 2-årig deltidsuddannelse for personer, der arbejder med integration af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i læreprocesser. Vi arbejder teoretisk og praktisk med kommunikation, læring, medier, teknologi og design.

Master i Retorik

Master i Retorik udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Roskilde Universitet, og der er undervisning og vejledning begge steder.På Master i Retorik får du redskaberne til at opbygge dine retoriske kompetencer, så du kan holde strategisk gennemtænkte taler og give retorisk rådgivning til andre på din arbejdsplads. På uddannelsen vil der være fokus på mundtlighed og på at kommunikere overbevisende og løsningsorienteret.

Kurser på masterniveau på Roskilde Universitet

Sygeplejersken som mentor

I samarbejde med Region Sjælland udbydes mastermodulet ”Sygeplejersken som mentor” som giver sygeplejersker mulighed for at tilegne sig viden og metoder til at udvikle egen pædagogiske praksis med det formål at styrke fastholdelsen af nyuddannede kolleger i klinisk praksis.

Kurset afholdes over 5 kursusgange i november og december 2021.

Pris 7.400 kroner.

OBS: Vi har ledige pladser.

Ledelse og samarbejde i psykiatrien

Modulet ”Ledelse og samarbejde i psykiatrien” giver psykiatriens fagpersoner mulighed for at udvikle deres ledelses-og samarbejdsevner samt at blive bedre til at holde fokus på opgaven.

Modulet kombinerer organisationspsykologisk teori og diskussion med arbejde med egen rolle i organisationen og oplevelsesbaseret læring om organisationspsykologiske processer i organisationer.

Kurset afholdes over 5 kursusgange fra september til november 2022.
Pris: 8.500 kr.
Ansøgningsfrist: Fredag den 9/9 2022, kl. 12.

Rusmiddelpolicy og skadesreduktion

På kurset ”Rusmiddelpolicy og skadesreduktion” introduceres du dels til alkoholpolitik og dels til narkotikapolitik og du opnår viden om, hvordan du kan forstå disse forskellige politikområder samfundsmæssigt, kulturelt og på et niveau, som handler om enkelt mennesker. Du vil opnå et indgående kendskab til begrebet skadesreduktion og blive i stand til at diskutere dette teoretisk og i forhold til en praktisk anvendelse af begrebet, også med forståelse for betydningen af den sammenhæng, som skadesreduktionsindsatsen indgår i.

Kurset afholdes den 11. og 12. februar 2022.
Pris: 8.000 kr.
Ansøgningsfrist: 10. januar 2022, kl. 12.00

Social ulighed i sundhed - i et praksisperspektiv

Mastermodulet ” Social ulighed i sundhed – i et praksisperspektiv” giver sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter m.fl. mulighed for at tilegne sig viden om udfordringer i sundhedsvæsenet forbundet med social ulighed i sygdom og sundhed. Formålet er at udvikle egen sundhedsprofessionel praksis gennem ny viden. Det er en viden om samfundsmæssige, sociale og kulturelle baggrunde for uligheden og mulige metoder til at afbøde denne.

Kurset afholdes over 4 kursusgange i marts og april 2022.
Pris: 7.400 kr.
Ansøgningsfrist: 17. februar 2022, kl. 12.00

Sundhedsøkonomi, forebyggelse, regionale og kommunale indsatser

På kurset ”Sundhedsøkonomi, forebyggelse, regionale og kommunale indsatser” introduceres du dels til hvad det indebærer at tænke sundhedsøkonomisk og dels til hvordan arbejdet med sundhed og sygdom er organiseret i en ansvarsfordeling mellem kommuner og regioner, og hvad dette giver af muligheder og begrænsninger. Et vigtigt begreb på kurset er forebyggelse, forstået som en del af eller et aspekt ved sundhedsfremme.

Kurset afholdes den 11. og 12. februar 2022.
Pris: 8.000 kr.
Ansøgningsfrist: 10. januar 2022, kl. 12.00.

Inddragelse der virker

På kurset får du ny viden om inddragelse af borgere og patienter i den offentlige sektor, f.eks. sundhedsvæsenet. Formålet er, at du skal kunne udvikle, afprøve og evaluere din egen inddragelsesindsats. Du lærer at forstå inddragelse i lyset af samfundsmæssige, organisatoriske og sociale baggrunde for inddragelse og metoder til at tilrettelægge indsatser.

Kurset afholdes i februar og marts 2022
Pris: 8.000 kr
Ansøgningsfrist: 19. januar 2022, kl. 12

Anden videreuddannelse på Roskilde Universitet

Supplering til gymnasiefag

Mangler du uddannelsesaktiviteter indenfor et gymnasialt fag for at leve op til de faglige mindstekrav?

Roskilde Universitet kan foretage en ækvivalensvurdering og tilbyde dig suppleringsaktiviteter.

Fysiske undervisningsforsøg

Du får kendskab til et bredt udsnit af forsøgsapparatur samt eksperimenter, der anvendes til fysikundervisningen, og samtidig får du indsigt i de didaktiske overvejelser og sikkerhed ved laboratoriearbejde. Normalt vil kurset være en forudsætning for at opnå undervisningskompetence i fysik i gymnasiet.