Vis hovedmenu

Videreuddannelser

Master- og diplom på Roskilde Universitet

Master i Sundhedsfremme

Vil du udvikle dine kompetencer i at kunne planlægge, gennemføre, analysere og evaluere sundhedsfremmetiltag? Vil du inspireres af dygtige undervisere og opbygge nye netværk? Master i Sundhedsfremme bygger på humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange til sundhed og sundhedsfremme.

Studiestart: august 2021

Master i Socialt Entreprenørskab

Masteruddannelsen i Socialt Entreprenørskab henvender sig til agenter for social innovation: personer som er involverede i strategiske og planlæggende, lærings- og udviklingsaktiviteter i organisationer i det civile samfund. Uddannelsen fokuserer på den tredje sektor, men omfatter samarbejdsrelationer og samspil mellem samfundets offentlige sektor, private sektor og det civile samfund. 

Studiestart: januar 2022

Master i Organisationspsykologi

Vil du være bedre til at forstå de psykologiske processer, der foregår i og mellem ledere og medarbejdere og i og mellem medarbejdere i det det hele taget? Vil du handle på denne forståelse? Og vil du gerne kunne sætte din forståelse i forbindelse med teori og forskning? Master i Organisationspsykologi gør dig klar til at indgå i organisationer på et organisationspsykologisk kvalificeret grundlag.

Studiestart: august 2021

Master i Professionel Kommunikation

Kom på forkant med den nyeste viden og lær at planlægge, producere, udøve og evaluere kommunikation. Masteruddannelsen i Professionel Kommunikation gør dig til en dygtig praktiker der arbejder med teori og metode. 

Studiestart: august 2021

Master i Projekt- og Forandringsledelse

Master i Projekt- og Forandringsledelse (tidligere Master i Projektledelse og Procesforbedring) er en videregående projektlederuddannelse. MPF er henvendt til alle, der arbejder projektorienteret eller gerne vil arbejde mere projektorienteret i deres daglige arbejde som projektleder eller projektdeltager.

Studiestart: august 2021

Master i Uddannelse og Læring

Master i Uddannelse og Læring kvalificerer til at udvikle, analysere og evaluere uddannelse, kompetenceudvikling og organisationsforandring med læreprocesser som omdrejningspunkt. Vi har fokus på læring og forandring i hverdagslivet, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og organisationer.

Studiestart: august 2021

Turistføreruddannelsen med diplom

Har du sprogkompetence og lyst til at skabe unikke oplevelser for turister i Danmark? Turistføreruddannelsen henvender sig til dig, der ønsker at arbejde professionelt med kulturmøder i turismen og interkulturel kommunikation.

Studiestart: august 2021

Master i IKT og Læring

Masteruddannelsen i IKT og Læring er en virtuel 2-årig deltidsuddannelse for personer, der arbejder med integration af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i læreprocesser. Vi arbejder teoretisk og praktisk med kommunikation, læring, medier, teknologi og design.

Master i Retorik

Master i Retorik udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Roskilde Universitet, og der er undervisning og vejledning begge steder.På Master i Retorik får du redskaberne til at opbygge dine retoriske kompetencer, så du kan holde strategisk gennemtænkte taler og give retorisk rådgivning til andre på din arbejdsplads. På uddannelsen vil der være fokus på mundtlighed og på at kommunikere overbevisende og løsningsorienteret. 

Studiestart: februar 2022

Kurser på masterniveau på Roskilde Universitet

Sygeplejersken som mentor

I samarbejde med Region Sjælland udbydes mastermodulet ”Sygeplejersken som mentor” som giver sygeplejersker mulighed for at tilegne sig viden og metoder til at udvikle egen pædagogiske praksis med det formål at styrke fastholdelsen af nyuddannede kolleger i klinisk praksis.

Kurset afholdes over 5 kursusgange i juni måned 2021.

Pris 7.400 kroner.

Ansøgningsfrist: 20. oktober kl. 12,  2021.

Social ulighed i sundhed – i et praksisperspektiv

I samarbejde med Region Sjælland udbydes mastermodulet ”Social ulighed i sundhed – i et praksisperspektiv”, som giver sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter m.fl. mulighed for at tilegne sig viden om udfordringer i sundhedsvæsenet forbundet med social ulighed i sygdom og sundhed.

Kurset afholdes over 5 kursusgange fra september til november måned 2021.

Pris 7.400 kroner.

Ansøgningsfrist: 6. august 2021.

Rusmiddelpolicy og skadesreduktion

På kurset nuanceres begrebet sundhedsfremme. Med udgangspunkt i narkotika- og alkoholpolitik som rammesættende vilkår arbejdes der med begrebet skadesreduktion som sundhedsfremmende strategi.

Pris 8.000 kroner.

Ansøgningsfrist: 1. august 2021.

Kursus i videnskabsteori for kommende masterstuderende

Er det en del år siden, at du sidst stiftede bekendtskab med videnskabelige teorier og metoder, eller er det nyt for dig? Så vil vi anbefale dig at tilmelde dig vores introduktionskursus i videnskabsteori for masterstuderende.

Kurset afholdes 6. august og weekenden 14. - 15. august 2021.

Pris: kr. 9.000  Alle priser er inkl. undervisning, materialer og forplejning under kurset. Alle priser er ekskl. moms og rejseomkostninger.

Sundhedsøkonomi, forebyggelse, regionale og kommunale indsatser

På kurset ”Sundhedsøkonomi, forebyggelse, regionale og kommunale indsatser” introduceres du dels til hvad det indebærer at tænke sundhedsøkonomisk og dels til hvordan arbejdet med sundhed og sygdom er organiseret i en ansvarsfordeling mellem kommuner og regioner, og hvad dette giver af muligheder og begrænsninger.

Kurset afholdes den 20. og 21. august.

Pris: 8.000 kroner

Ansøgningsfrist: 1. august 2021.

Ledelse og samarbejde i psykiatrien

Modulet ”Ledelse og samarbejde i psykiatrien” giver psykiatriens fagpersoner mulighed for at udvikle deres ledelses-og samarbejdsevner samt at blive bedre til at holde fokus på opgaven.

Modulet kombinerer organisationspsykologisk teori og diskussion med arbejde med egen rolle i organisationen og oplevelsesbaseret læring om organisationspsykologiske processer i organisationer.

Kurset afholdes i perioden 21/9 - 13/12 2021
Pris: 8.500 kr.
Ansøgningsfrist: 27. august 2021 kl. 12

Anden videreuddannelse på Roskilde Universitet

Supplering til gymnasiefag

Mangler du uddannelsesaktiviteter indenfor et gymnasialt fag for at leve op til de faglige mindstekrav?

Roskilde Universitet kan foretage en ækvivalensvurdering og tilbyde dig suppleringsaktiviteter.

Fysiske undervisningsforsøg

Du får kendskab til et bredt udsnit af forsøgsapparatur samt eksperimenter, der anvendes til fysikundervisningen, og samtidig får du indsigt i de didaktiske overvejelser og sikkerhed ved laboratoriearbejde. Normalt vil kurset være en forudsætning for at opnå undervisningskompetence i fysik i gymnasiet.