Intro til uddannelsen

Vil du arbejde mere med kommunikation?

Masteruddannelsen i Professionel Kommunikation giver dig, som har erhvervserfaring, en forskningsbaseret, videregående uddannelse i kommunikation. På Master i Professionel Kommunikation vil du komme til at arbejde både teoretisk, metodisk og praktisk. Det betyder, at du bliver klædt på til at kunne analysere, producere og facilitere kommunikationsprocesser og -produkter.

Uddannelsen veksler mellem weekendseminarer og virtuel studietid, så du har mulighed for at tilrettelægge din studietid i forhold til arbejds- og familieliv.
 

Bliv skarpere på analoge og digitale medier

I løbet af uddannelsen kommer du til at arbejde med forskellige forståelser af kommunikation og hvordan mening skabes mellem mennesker. Du kommer til at beskæftige dig med, hvordan forskellige skriftlige og visuelle virkemidler spiller sammen med kontekst, målgruppe og afsender i analog og digital kommunikation.

Du får indsigt i målgruppeanalyse, tværmedialitet, kommunikation på sociale medier, æstetik, reception og storytelling. Desuden kommer du til at analysere og producere forskellige typer af kommunikation.
 

Kend din organisationskommunikation

Organisationskommunikation og kommunikation i forandringsprocesser er to centrale områder, du også vil komme til at arbejde med på Master i Professionel Kommunikation.

Du får kendskab til landskabet af organisationsteori og går i dybden med at se på kommunikation som selve dét, der konstituerer organisationen. På uddannelsen går vi  også tæt på facilitering af kollektive processer i organisationen, og vi arbejder med betydningen af forestillinger og forventninger, strategi/emergens, planlægning og facilitering, problemopfattelse, beslutningstagning, diskursiv magt, deltagelse, narrativitet, forskel, kontekst og ledelse. 
 

Brug din viden i projektarbejdet og i din egen praksis

En vigtig del af uddannelsen er projektarbejdet på 2. og 4. semester, hvor du samarbejder med nogle af dine medstuderende om et større selvvalgt projekt. Her fordyber I jer i en selvvalgt problemstilling, som kan være aktuel på jeres arbejdsplads, og I har en vejleder tilknyttet.

På 2. semester arbejder I med et projekt, hvor I dokumenterer og reflekterer over jeres erfaringer med at planlægge og udforme et kommunikationsprodukt i en bestemt sammenhæng og rettet mod en bestemt målgruppe. På 4. semester skriver I et masterprojekt, hvor I får mulighed for at vise, at I formår at arbejde praktisk og analytisk med kommunikation i en forandringsproces. 

På weekendseminarer er der forelæsninger, som støtter op om jeres projektarbejde.

Undervejs i uddannelsen er der fokus på mundtlig kommunikation, refleksion og øvelser i forhold til din egen kommunikation. Det vil sige, at du får mulighed for at bruge den viden og indsigt, du får undervejs i uddannelsen, på din egen kommunikationspraksis.
 

Hvem henvender uddannelsen sig til?

En Master i Professionel Kommunikation kan bruges i mange forskellige jobfunktioner, og du kan selv tone uddannelsen, så den passer til dig. Du kan for eksempel bruge uddannelsen, hvis du arbejder med:

 • ledelse i offentlige eller private virksomheder
 • pressearbejde, redaktionel ledelse og anden journalistisk formidling i trykte og elektroniske medier
 • faglig formidling fx som oplægsholder eller underviser
 • konsulentarbejde indenfor organisations- og personaleudvikling
 • projektledelse fx i kommuner, uddannelsesinstitutioner eller private virksomheder
   

Hvad kræver det?

Du skal regne med, at uddannelsen kræver:

 • at du kan afsætte op til 20 timer om ugen til studietid
 • at du har den fornødne motivation til at arbejde i grupper og individuelt på nettet og på weekendseminarer
 • at du har tilstrækkelige organisatoriske kompetencer til at kunne arbejde i grupper og overholde deadlines
 • at du kan deltage aktivt i studiet, herunder være tilstede på 12 weekendseminarer i løbet af de to år, uddannelsen varer

Undervisning og vigtige datoer på uddannelsen

Video: Intro til uddannelsen [14:50] >
 

Hvem læser Master i Professionel Kommunikation?

Deltagerne på Master i Professionel Kommunikation kommer fra både den private og den offentlige sektor. De er voksne i alderen 28-60 år, og de har vidt forskellige job. Her er et udpluk af de profiler, som har gennemført MPK:

 • Jordemoder
 • Bibliotekar
 • Journalist
 • Organisationskonsulent
 • IT-chef
 • Skoleleder
 • Seminarielektor
 • Grafiker
 • Kaptajn i forsvaret
 • Jurist

Støttemuligheder

Der findes forskellige muligheder for at få dækket dele af eller hele prisen for uddannelsen. Læs mere om støttemuligheder.

Følg os

Følg Master i Professionel Kommunikation på Facebook. og følg studieleder Birgitte Ravn Olesen på LinkedIn