Intro til uddannelsen

Få nyt perspektiv på organisation, ledelse og strategi

Master i Professionel Kommunikation er en forskningsbaseret, videregående uddannelse i kommunikation for dig med erhvervserfaring.

I denne uddannelse vil du komme til at arbejde både teoretisk, metodisk, strategisk og praktisk med kommunikation. Det betyder, at du bliver klædt på til at kunne analysere, producere og facilitere kommunikationsprocesser og -produkter.

Allerede fra første dag præsenterer vi dig for konkrete værktøjer som du kan implementere direkte, uanset om du arbejder med ledelse, har en tværfaglig medarbejderrolle eller er i en anden position, hvor du arbejde med kommunikation.

Uddannelsen veksler mellem weekendseminarer og virtuel studietid, så du har mulighed for at tilrettelægge din studietid i forhold til arbejds- og familieliv.
 

Bliv skarpere på analoge og digitale medier

I løbet af uddannelsen kommer du til at arbejde med forskellige forståelser af kommunikation og hvordan mening skabes mellem mennesker. Du kommer til at beskæftige dig med, hvordan forskellige skriftlige og visuelle virkemidler spiller sammen med kontekst, målgruppe og afsender i analog og digital kommunikation.

Du får indsigt i målgruppeanalyse, tværmedialitet, kommunikation på sociale medier, æstetik, reception og storytelling. Desuden kommer du til at analysere og producere forskellige typer af kommunikation.
 

Kend og anvend din organisationskommunikation

Organisationskommunikation og kommunikation i forandringsprocesser er i fokus på Master i Professionel Kommunikation. Du får viden og erfaring som gør dig tydeligere og mere responsiv som leder, både i kommunikationen med medarbejdere og på tværs i organisationen.

Du får kendskab til landskabet af organisationsteori og går i dybden med at se på kommunikation som selve dét, der konstituerer organisationen. På uddannelsen går vi også tæt på facilitering af kollektive processer i organisationen, og vi arbejder med betydningen af forestillinger og forventninger, strategi, emergens, planlægning og facilitering, problemopfattelse, beslutningstagning, diskursiv magt, deltagelse, narrativitet, forskel, kontekst og ledelse. 
 

Få gennemslagskraft som mødeleder og oplægsholder

Gennem hele uddannelsen er der fokus på mundtlig kommunikation, hvor du træner og får respons på din egen kommunikation. Forandringen i din egen kommunikation er ofte tydelig for dine kolleger og ledere på arbejdspladsen, allerede mens du er i gang med uddannelsen i professionel kommunikation.
 

Brug din viden i projektarbejdet og i din egen praksis

En vigtig del af uddannelsen er projektarbejdet på 2. og 4. semester, hvor du samarbejder med nogle af dine medstuderende om et større selvvalgt projekt. Her fordyber I jer i en selvvalgt problemstilling, som kan være aktuel på jeres arbejdsplads, og I har en vejleder tilknyttet.

På 2. semester arbejder I med et projekt, hvor I dokumenterer og reflekterer over jeres erfaringer med at planlægge og udforme et kommunikationsprodukt i en bestemt sammenhæng og rettet mod en bestemt målgruppe. På 4. semester skriver I et masterprojekt, hvor I får mulighed for at vise, at I formår at arbejde praktisk og analytisk med kommunikation i en forandringsproces. 
 

Hvem henvender uddannelsen sig til?

En Master i Professionel Kommunikation kan bruges i mange forskellige jobfunktioner, og du kan selv tone uddannelsen, så den passer til dig. Du kan for eksempel bruge uddannelsen, hvis du arbejder med:

 • ledelse i offentlige eller private virksomheder
 • pressearbejde, redaktionel ledelse og anden journalistisk formidling i trykte og elektroniske medier
 • faglig formidling fx som oplægsholder eller underviser
 • konsulentarbejde indenfor organisations- og personaleudvikling
 • projektledelse i kommuner, uddannelsesinstitutioner eller private virksomheder
   

Hvad kræver det?

Du skal regne med, at uddannelsen kræver:

 • at du kan afsætte op til 20 timer om ugen til studietid
 • at du er motiveret for at arbejde i grupper og individuelt på nettet og på weekendseminarer
 • at du har tilstrækkelige organisatoriske kompetencer til at kunne arbejde i grupper og overholde deadlines
 • at du kan deltage aktivt i studiet, herunder være til stede på 12 weekendseminarer i løbet af de to år, uddannelsen varer

Undervisning og vigtige datoer på uddannelsen
 

Hvem læser Master i Professionel Kommunikation?

Deltagerne på Master i Professionel Kommunikation kommer fra både den private og den offentlige sektor. De er voksne i alderen 27-65 år, og de har vidt forskellige job. Her er et udpluk:

 • Jordemoder
 • Bibliotekar
 • Journalist
 • Organisationskonsulent
 • IT-chef
 • Skoleleder
 • Seminarielektor
 • Grafiker
 • Kaptajn i forsvaret
 • Jurist

Støttemuligheder

Der findes forskellige muligheder for at få dækket dele af eller hele prisen for uddannelsen. Læs mere om støttemuligheder.

Følg os

Følg Master i Professionel Kommunikation på Facebook. og følg uddannelseskoordinator Sine Dybdahl Madsen på LinkedIn