Bestyrelse på Roskilde Universitet

Bestyrelsesformand, eksternt medlem

Næstformand, eksternt medlem

Eksterne medlemmer af bestyrelsen

Interne medlemmer af bestyrelsen