Forskningsetisk Udvalg på Roskilde Universitet

Regler, retningslinjer og vejledninger

Grønne paragraftegn grafik

Grundlæggende regler og retningslinjer for god videnskabelig praksis på RUC

Al forskning på Roskilde Universitet skal leve op til grundlæggende principper for forskningsintegritet og god videnskabelig praksis.

God videnskabelig praksis fordrer videnskabelig redelighed. Det vil sige, at der ikke udvises en adfærd, der kan karakteriseres som ’videnskabelig uredelighed’, således som dette begreb er fastlagt i Lov om Videnskabelig Uredelighed m.v. (383 af 26.04.2017).

Derudover skal forskning på Roskilde Universitet altid udføres i overensstemmelse med grundlæggende principper og standarder for forskningsintegritet som anført i Den danske kodeks for integritet i forskning (2014), universitetet har tilsluttet sig.

Slutteligt skal forskning RUC efterleve universitetets egne principper for god videnskabelig praksis (2023) og forskere skal udføre deres forskning med respekt for det eller de pågældende forskningsområders anbefalinger, eventuelle forskningsetiske retningslinjer samt sideløbende og juridisk bindende bestemmelser, der kan have indvirkning på forskningen.

Læs desuden om akademisk frihed på Roskilde Universitet (2023).

Grøn globe

Øvrige nationale og internationale retningslinjer og vejledninger

 

De seneste år er der udviklet en lang række nationale og internationale retningslinjer og anbefalinger, der har til formål at fremme integriteten i forskning. Forskningsetisk Udvalg opfordrer forskere på RUC til bl.a. også at være opmærksom på nedenstående i forbindelse med deres forskningsarbejde.

Nationale regler, retningslinjer og vejledninger:

Internationale retningslinjer og vejledninger:

Formand for Forskningsetisk Udvalg

Jan Pries-Heje

Jan Pries-Heje

Professor
Hus: 44.3

Tlf: 4674-3051 / 2347-4463
E-mail:

Forskningsprofil >

Øvrige medlemmer af Forskningsetisk Udvalg

Catharina Juul Kristensen

Catharina Juul Kristensen

Lektor
Hus: 25.3

Tlf: 4674-2173 / 5155-5448
E-mail:

Forskningsprofil >

Lotte Jelsbak

Lotte Jelsbak

Lektor
Hus: 28A.2

Tlf: 4674-2216
E-mail:

Forskningsprofil >

Jesper Ryberg

Jesper Ryberg

Professor
Hus: 42.1

Tlf: 4674-2445
E-mail:

Forskningsprofil >