Vis hovedmenu

Intro: At læse kandidat på Roskilde Universitet

studerende med computer ved bord

Bliv problemløser

Du lærer at stille de rigtige spørgsmål

For at løse et problem skal du lære at stille de rigtige spørgsmål. Det lærer du gennem projektarbejde. Her arbejder du dybt og udforskende med en problemstilling, du og din projektgruppe selv vælger. Undervejs bliver I vejledt af en af vores dygtige forskere. Du er sammen med andre, som brænder for det samme som dig, og du får mulighed for at komme i dybden med løsningerne.

Du bliver tværfaglig specialist

Virkelighedens problemer kan sjældent løses med én faglighed alene. Derfor er stærke, tværfaglige elementer indbygget i alle vores uddannelser, så du bliver klædt på til at løse samfundets komplekse udfordringer. Det betyder, at du får dyb faglig viden og lærer mere end ét fags videnskabelige teorier og metoder at kende, og du kan forstå og anvende forskellige fagligheders arbejdsmetoder.

Kom tæt på virkeligheden

Du lærer at styre projekter

RUC's egen uddannelsesmodel, Problemorienteret Projektlæring, lærer dig at styre et projektforløb inden for en tidsramme, fx i samarbejde med virksomheder, myndigheder, NGO’er eller organisationer. Du lærer at anvende din akademiske viden til at udvikle løsninger på virkelige problemstillinger. På RUC uddanner du dig til at gøre en forskel.

Du bliver klar til arbejdsmarkedet

Gør dig attraktiv med en uddannelse, der går hånd i hånd med erhvervslivet. RUC’s kandidatuddannelser er blevet til i samarbejde med verden omkring os, og de er rettet mod dig, der drømmer om en karriere med mening. Projektarbejde, praktikforløb og erhvervssamarbejde betyder, at din karriere begynder, allerede mens du læser.

Tæt på forskning og erhvervsliv

  • Baseret på ny forskning: RUC's kandidatuddannelser bygger på den nyeste viden fra danske og internationale forskere, og er tæt knyttet til RUC's stærke forskningscentre og forskningsmiljøer. Det giver dig et højt fagligt niveau på uddannelsen.
     
  • Anerkendt uddannelsesmodel: RUC's egen uddannelsesmodel, Problemorienteret Projektlæring, PPL, ruster dig til videnskabeligt at indkredse, undersøge og løse komplekse problemstillinger. RUC-PPL er Danmarks første forskningscenter for problemorienteret projektlæring.
     
  • Brobygning til arbejdslivet: På RUC's kandidatuddannelser skriver du projekter fx i samarbejde virksomheder og organisationer, og du har mulighed for at komme i praktik på en arbejdsplads undervejs i uddannelsesforløbet. 

Rundtur på vores campus

Studerende Freja og Pauline viser rundt på campus

"Erhvervslivet har brug for ny viden, innovativ tænkning og medarbejdere, der selvstændigt kan løse komplekse problemstillinger.

RUC's kandidatuddannelser er et vigtigt bidrag til, at vi i Danmark uddanner kandidater, der kan levere netop dét”

- Thorsten Thormann, Vice President, Research, Leo Pharma.

Gå på opdagelse i vores nye uddannelser

RUC baggrundsgrafik
Mød os

Kom til Åbent Hus

9 februar 2022