Vis hovedmenu

Forskning på Roskilde Universitet

500+ forskere

Roskilde Universitets forskere er førende inden for humaniora, teknologi, samfunds- og naturvidenskaberne.

50000+ publikationer

300+ samarbejdspartnere

God forskning opstår i samarbejdet mellem virksomheder, organisationer og universitet. Roskilde Universitet indgår løbende nye samarbejder, hvor kompetencer fra forskningens verden efterspørges.

1500+ forskningsprojekter

Igangværende og afsluttede projekter fra Roskilde Universitet.

Organisation

Roskilde Universitets forskning er organiseret omkring fire institutter, et forskningsudvalg og et forskningsetisk udvalg.

Institutter

Roskilde Universitet har fire institutter med hver sin institutledelse:

  • Kommunikation og Humanistisk Videnskab
  • Mennesker og Teknologi
  • Naturvidenskab og Miljø
  • Samfundsvidenskab og Erhverv

Forskningsudvalg

Forskningsudvalget på Roskilde Universitet er sammensat på tværs af fagligheder med et bredt udvalg af repræsentanter fra ph.d.-studerende til ledere.

Forskningsetisk udvalg

Det Forskningsetiske Udvalg på Roskilde Universitet er nedsat af Rektor med henblik på at behandle spørgsmål om god videnskabelig praksis.