Vis hovedmenu

Intro: At tage en videreuddannelse på Roskilde Universitet

Du videreudvikler din faglighed og din arbejdsform

En væsentlig del af dit studie er baseret på problemorienteret, tværfagligt projektarbejde. Du får ny faglig viden, træner teamwork, løser problemer ved at koble flere fagligheder og styre projekter. Kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.

Arbejd og studér samtidig

Vores videreuddannelser er tilrettelagt så du kan passe dit arbejde ved siden af. Undervisningen foregår typisk som en blanding mellem weekendseminarer og online undervisning.

En masteruddannelse består af fire moduler på hvert et halvt år

Se alle master- og diplomuddannelser