Vis hovedmenu

Forskningscentre på Roskilde Universitet

Centre of African Economies (CAE)

The centre is an interdisciplinary research centre within the Department of Social Sciences and Business. Scholars associated with the centre research and publish on contemporary economic dynamics in Africa.

Center for Aktionsforskning og Demokratisk Samfundsudvikling

Centret søger at styrke demokratisk samfundsudvikling ved at samle forskere, praktikere og studerende, der arbejder med aktionsforskning.

Center for Arbejdslivsforskning

Centret laver tværvidenskabelig forskning og formidling om arbejdsmiljø, arbejdsliv og læring i organisationer.

Center for Arktiske Studier på RUC

Center for Arktiske Studier på RUC (CAS) prioriterer udvikling af en praksisnær, tværfaglig og engageret forskning, der kan spille en central rolle i at adressere udfordringer i det moderne Grønlandske samfund, som en del af den arktiske region.

Center i Barndoms-, Ungdoms- og Familieforskning (CeBUFF)

Centret perspektiverer med sin forskning, hvilke nye konsekvenser de samfundsmæssige moderniserings- og forandrings­processer har for børn og unges hverdagsliv.

Centre for Big Data (CeBiDa)

Centre for Big Data is an interdisciplinary research centre focusing on big data analytics, methodologies, modelling, big data learning and visualisations of big data in different contexts. It combines research across natural science, humanities, social science and technical sciences.

Research Centre for Cultural and Linguistic Practices in the International University (CALPIU)

The centre aims to provide an organizational framework for Danish, Nordic and international cooperation for the purpose of creating a new theoretical understanding of the internationalization process which universities are undergoing.

Centre for Experience and Tourism Research (COF)

The centre builds knowledge about tourism and the various branches of the experience economy. The research centre is multi-disciplinary, and combines approaches from within Humanities, Social Sciences and Technical and Natural Sciences.

Center for Daginstitutionsforskning (CEDIF)

Centret forsker i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner på 0-6 års området.

Experience Lab

An experimental laboratory for research on intelligent technologies, immersive experience and complex knowledge forms. The interdisciplinary team of researchers collaborate on a daily basis to make this lab a place for experiments, fun and serious matters.

Centre for Frustrated Molecular Interactions

Centre for Frustrated Molecular Interactions (FRUSTMI) fokuserer på brugen af røntgen-, neutron- og lysspredning for at forstå struktur og dynamik af selvorganisering i bløde materialer og biologiske systemer. Forskningscentret er et tværfagligt samarbejde inden for Institut for Naturvidenskab og Miljø.

Glas og Tid

Forskningscentret Glas og Tid arbejder med teoretisk og eksperimentel grundforskning i fysik med særlig fokus på amorfe og bløde stoffers struktur og dynamik.

Centre for Interdisciplinary Research and Education in Circular Economy & Sustainability (CIRCLES)

CIRCLES is an interdisciplinary research centre focusing on circular economy and sustainable development. It combines research across natural science, humanities, social science and technical sciences.

Center for Køn, Magt og Mangfoldighed (CKMM)

Forskningscenter og mødested for studerende, forskere og praktikere, der interesserer sig for tværvidenskabelig problemorienteret kønsforskning med et mangfoldighedsperspektiv.

Center for Maritim og Marin Forskning

Centre for Maritime and Marine Research is an interdisciplinary research center focusing on research and solutions for the maritime and marine area.

Forskningscentret Livet med Mobilitetshandicap (LIMO)

Danmarks nationale forskningscenter for forskning i livet med mobilitetshandicap fra et børn- og ungeperspektiv.

Center for Natur- og Nationalparkforskning (CNNF)

Centret beskæftiger sig med de geografiske, økonomiske, politiske og ideologiske rammer, forskellige parktyper udvikler sig under. Bærende for arbejdet er opfattelsen af en natur- eller nationalpark som et ’eksperimentarium’ for integreret, bæredygtig arealplanlægning og –forvaltning.

Center for Nyhedsforskning

Centret laver praksisorienteret nyhedsforskning. Formålet er at bygge bro mellem journalistiske og akademiske aktiviteter og at skabe mere samarbejde mellem universitetet og mediebranchen.

Center for forskning i Offentlig-Privat Samspil

A network-organized centre focusing in particular on evaluating the experience and effects of specific forms of public-private interaction such as contracting out, public-private partnerships, privatization, public procurement and public-private innovation.

Center for Organisationspsykologi (COP)

Centret tester og demonstrerer antagelsen, at ubevidste motiver og processer udgør en vigtig del af livet i organisationer. Forståelse heraf kan medføre mere effektivitet og mindre psykisk belastning i organisationer.

RUC-PPL

Roskilde Universitet har udviklet problemorienteret projektlæring (PPL) gennem de sidste snart 50 år. Forskningscentret RUC-PPL forsker i PPL og dets forskellige aspekter fra læringsteori, politik, situeret praksis, uddannelseshistorie og -filosofi til spørgsmål om evidens og effektmåling.

Center for Socialt Entreprenørskab (CSE)

Centret er væksthus for kompetenceudvikling for aktører især i den tredje sektors frivillige organisationer, selvejende institutioner og NGO'er, der er engagerede i sociale innovationsprocesser målrettet integration af socialt udsatte grupper.

Center for Sundhedsfremme-forskning (CSUF)

Centret forsker i og udvikler nye forståelser af sundhed og sundhedsfremme igennem en helhedsorienteret, kritisk og tværfaglig tilgang til sundhed i skæringsfeltet mellem humaniora, samfundsvidenskab og miljøvidenskab.

Center for Velfærd, Profession og Hverdagsliv (VELPRO)

Centret arbejder med problemstillinger omkring arbejdsliv og demokrati, uddannelse og læreprocesser, familie, barndom og ungdom, marginalisering og inklusion, samt køns- og ligestilling på tværs af faglige discipliner.

Center for Virtuelle Læringsteknologier (VLT)

Roskilde Universitets Center for Virtuelle Læringsteknologier udvikler og udforsker brugen af virtuelle læringsteknologier, herunder særligt Virtual Reality og 3D-interaktive simulationer i undervisningen. Centeret er indtil 2020 finansieret af en ekstraordinær bevilling på 20 mio. kr. fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.