Vis hovedmenu

Forskningscentre på Roskilde Universitet

Centre of African Economies (CAE)

The centre is an interdisciplinary research centre within the Department of Social Sciences and Business. Scholars associated with the centre research and publish on contemporary economic dynamics in Africa.

Center for Aktionsforskning og Demokratisk Samfundsudvikling

Centret søger at styrke demokratisk samfundsudvikling ved at samle forskere, praktikere og studerende, der arbejder med aktionsforskning.

Center for Arbejdslivsforskning

Centret laver tværvidenskabelig forskning og formidling om arbejdsmiljø, arbejdsliv og læring i organisationer.

Center for Arktiske Studier på RUC

Center for Arktiske Studier på RUC (CAS) prioriterer udvikling af en praksisnær, tværfaglig og engageret forskning, der kan spille en central rolle i at adressere udfordringer i det moderne Grønlandske samfund, som en del af den arktiske region.

Centre for Big Data (CeBiDa)

Centre for Big Data is an interdisciplinary research centre focusing on big data analytics, methodologies, modelling, big data learning and visualisations of big data in different contexts. It combines research across natural science, humanities, social science and technical sciences.

Center for Daginstitutionsforskning (CEDIF)

Centret forsker i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner på 0-6 års området.

Centre for Digital Citizenship

Centre for Digital Citizenship undersøger sociale og politiske konsekvenser af digitale medieteknologier – smartphones, sociale medier, algoritmer, data, etc. – og spørger, hvordan disse teknologier former individer, borgere, fælleskaber og offentligheder.

Centre for Frustrated Molecular Interactions

Centre for Frustrated Molecular Interactions (FRUSTMI) fokuserer på brugen af røntgen-, neutron- og lysspredning for at forstå struktur og dynamik af selvorganisering i bløde materialer og biologiske systemer. Forskningscentret er et tværfagligt samarbejde inden for Institut for Naturvidenskab og Miljø.

Glas og Tid

Forskningscentret Glas og Tid arbejder med teoretisk og eksperimentel grundforskning i fysik med særlig fokus på amorfe og bløde stoffers struktur og dynamik.

Centre for Interdisciplinary Research and Education in Circular Economy & Sustainability (CIRCLES)

CIRCLES is an interdisciplinary research centre focusing on circular economy and sustainable development. It combines research across natural science, humanities, social science and technical sciences.

Center for Køn, Magt og Mangfoldighed (CKMM)

Forskningscenter og mødested for studerende, forskere og praktikere, der interesserer sig for tværvidenskabelig problemorienteret kønsforskning med et mangfoldighedsperspektiv.

Center for Maritim og Marin Forskning

Centre for Maritime and Marine Research is an interdisciplinary research center focusing on research and solutions for the maritime and marine area.

Forskningscentret Livet med Mobilitetshandicap (LIMO)

Danmarks nationale forskningscenter for forskning i livet med mobilitetshandicap fra et børn- og ungeperspektiv.

Center for Natur- og Nationalparkforskning (CNNF)

Centret beskæftiger sig med de geografiske, økonomiske, politiske og ideologiske rammer, forskellige parktyper udvikler sig under. Bærende for arbejdet er opfattelsen af en natur- eller nationalpark som et ’eksperimentarium’ for integreret, bæredygtig arealplanlægning og –forvaltning.

Center for Nyhedsforskning

Centret laver praksisorienteret nyhedsforskning. Formålet er at bygge bro mellem journalistiske og akademiske aktiviteter og at skabe mere samarbejde mellem universitetet og mediebranchen.

Center for forskning i Offentlig-Privat Samspil

A network-organized centre focusing in particular on evaluating the experience and effects of specific forms of public-private interaction such as contracting out, public-private partnerships, privatization, public procurement and public-private innovation.

Center for Organisationspsykologi (COP)

Centret tester og demonstrerer antagelsen, at ubevidste motiver og processer udgør en vigtig del af livet i organisationer. Forståelse heraf kan medføre mere effektivitet og mindre psykisk belastning i organisationer.

RUC-PPL

Roskilde Universitet har udviklet problemorienteret projektlæring (PPL) gennem de sidste snart 50 år. Forskningscentret RUC-PPL forsker i PPL og dets forskellige aspekter fra læringsteori, politik, situeret praksis, uddannelseshistorie og -filosofi til spørgsmål om evidens og effektmåling.

Center for Socialt Entreprenørskab (CSE)

Centret er væksthus for kompetenceudvikling for aktører især i den tredje sektors frivillige organisationer, selvejende institutioner og NGO'er, der er engagerede i sociale innovationsprocesser målrettet integration af socialt udsatte grupper.

Center for Sundhedsfremme-forskning (CSUF)

Centret forsker i og udvikler nye forståelser af sundhed og sundhedsfremme igennem en helhedsorienteret, kritisk og tværfaglig tilgang til sundhed i skæringsfeltet mellem humaniora, samfundsvidenskab og miljøvidenskab.

PandemiX Center

PandemiX Centret ved Roskilde Universitet favner en række videnskabelige discipliner på tværs af Institut for Naturvidenskab og Miljø og har til formål at udforske dynamikkerne i og effekten af pandemier med fokus på pandemiberedskab og -politikker.

Center for Turismeforskning (CFTR)

The centre builds knowledge about tourism and the various branches of the experience economy. The research centre is multi-disciplinary, and combines approaches from within Humanities, Social Sciences and Technical and Natural Sciences.

Center for Virtuelle Læringsteknologier (VLT)

Roskilde Universitets Center for Virtuelle Læringsteknologier udvikler og udforsker brugen af virtuelle læringsteknologier, herunder særligt Virtual Reality og 3D-interaktive simulationer i undervisningen. Centeret er indtil 2020 finansieret af en ekstraordinær bevilling på 20 mio. kr. fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Nationalt Netværk for Velfærdsstudier (VELNET)

Netværket skal bidrage til og udvikle empiriske og teoretiske analyser og forståelser af velfærdsstater, især med fokus på den skandinaviske velfærdsstatsmodel, samt at formidle viden herom.

Center for Undersøgende Journalistik

Målet med centret er at fremme den undersøgende genre blandt journaliststuderende med kurser, events, workshops og konferencer i undersøgende journalistik.