To studerende kigger udover sø

Vi skal skabe de muligheder, ingen kan forestille sig endnu. Og vi skal være med til at skabe bæredygtige løsninger på fremtidens store udfordringer nationalt og globalt – inden for fx miljø, ulighed, demokrati, sundhed og kulturel sameksistens.

Hanne Leth Andersen, rektor, Roskilde Universitet

European Reform University Alliance

Roskilde universitet er en del af The European Reform University Alliance, hvor partnerne vil danne et netværk med fælles mål og værdier om eksempelvis tværfaglighed og kritisk tænkning inden for forskning, undervisning og udvikling af institutionerne. Alliancen skal sikre en udveksling af innovative undervisnings- og læringsformer og en studentermobilitet med fleksible studier, som kan gennemføres på tværs af Europa.

Ambitionen er at skabe et fællesskab for studerende og ansatte - både fysisk og virtuelt - på tværs af universiteterne i de forskellige lande og uddanne en ny generation af kreative europæere, der kan samarbejde på tværs af sprog, landegrænser og fagligheder og finde nye løsninger på tidens store samfundsmæssige udfordringer. Samarbejdet støttes af Europa-Kommissionen.

Critical Edge Alliance

Roskilde Universitet indgår i Critical Edge Alliance - en global samarbejdsramme for universiteter, der fokuserer på studentcentreret læring, kritisk tænkning, tværfaglig læring, undervisning og forskning og socialt engagement. Critical Edge Alliance sigter mod at fortsætte, udvikle og forny disse traditioner.

Magna Charta Universitatum

Roskilde Universitet er medunderskriver af Magna Charta Universitatum - et dokument, der blev underskrevet af 388 rektorer fra hele Europa 18. september 1988, på jubilæumsdatoen for 900-året for Bologna Universitetet. Roskilde Universitet har i 2024 også underskrevet den nye version af Magna Charta Universitatum: MCU 2020. Dokumenterne indeholder principper for akademisk frihed og institutionel uafhængighed som de vigtigste retningslinjer for fremtidens universiteters selvforståelse og fremdrift.

Akademisk frihed er grundlaget for uafhængig forskning og søgen efter sandhed samt en barriere over for utilstedelig intervention fra både regeringer og interessegrupper.

Studerende sidder på campus
Roskilde: Alle tiders universitetsby