Fakta

8.800 studerende
1.100 ansatte
775 mio. kr. i årlig omsætning

Rangeret som nummer 101-150 på Times Higher Educations Young Universities Rankings

Medlem af Magna Charta Universitatum

Magna Charta Universitatum er et dokument, der blev underskrevet af 388 rektorer fra hele Europa 18. september 1988, på jubilæumsdatoen for 900 året for Bologna Universitetet. Dokumentet indeholder principper for akademisk frihed og institutionel uafhængighed som de vigtigste retningslinjer for fremtidens universiteters selvforståelse og fremdrift.
Akademisk frihed er grundlaget for uafhængig forskning og søgen efter sandhed samt en barriere overfor utilstedelig intervention fra både regeringer og interessegrupper.

Studerende sidder på campus
Roskilde: Alle tiders universitetsby