Vis hovedmenu

Tilfør din virksomhed ny viden med en ph.d.-studerende

Samarbejdsmodeller

ErhvervsPhD-ordningen

ErhvervsPhD-ordningen er støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen, og er et treårigt erhvervsrettet ph.d.-projekt, hvor den studerende er ansat/ansættes i en virksomhed og samtidig indskrives på et universitet. Virksomheden modtager et tilskud til lønnen på 14.500 kroner om måneden, og universitetet får dækket sine udgifter til vejledning mv. Den studerende bruger al sin arbejdstid i virksomheden på projektet og deler som udgangspunkt tiden ligeligt mellem virksomheden og universitetet.

Samfinansieret ph.d.

RUC og den eksterne partner går sammen om at definere et fælles forskningsprojekt. Parterne indgår en samarbejdsaftale og deles om at dække udgifterne til ph.d.-forløbet, som udgangspunkt dækker de to parter en halvdel hver. I denne model foregår ansættelse som udgangspunkt på RUC, men hvis der er særlige forhold, der taler for det, kan den ph.d.-studerende ansættes i virksomheden.

Ph.d.-projekter finansieret af en virksomhed

Denne finansieringsmodel refereres ofte til som den arbejdsplads-finansierede model. Virksomheden betaler et uddannelsestilskud til RUC som dækker indskrivning, vejledning, kontor, kursustilskud mv. I denne model er den ph.d.-studerende ansat af sin arbejdsplads, men indskrevet ved RUC. Den ph.d.-studerende kan være indskrevet fra 3-6 år i denne model.

Et nyt perspektiv

Soldater på feltøvelse
ARTIKEL

Ledere skal skabe plads til uenighed

Der er mange ligheder mellem militær og civil ledelse, og gode ledelsesværktøjer kan vandre fra den ene branche til den anden. Ph.d.-studerende Søren Sjøgren undersøger, hvordan militære topchefer træffer beslutninger.

RUC indgangsportal
ARTIKEL

Tre forskere fra Roskilde Universitet skal på EliteForsk-ophold i udlandet

Hvad betyder kulturen i en tid med klimaforandringer? Hvordan kan man finansiere grøn omstilling gennem investeringer i nye virksomheder og små selskaber? Og hvordan er mødet mellem queer asylansøgere og asylsystemet? Det er spørgsmål, som tre ph.d.-studerende fra Roskilde Universitet skal forske i på internationale studieophold.

"Bedre til at forstå fremtiden"

Jenny N. Braat, administrerende direktør, Danske Maritime:

”Som brancheorganisation for hele den maritime industri i Danmark varetager vi interesserne for en række globalt førende virksomheder. Disse virksomheder har brug for den nyeste og fremmeste viden for at kunne opretholde og styrke deres position. Det har vi blandt andet fået med vores erhvervs-Ph.d. fra Roskilde Universitet. Han har bragt os tættere på nogle af de førende forskningsmiljøer. Og fået lidt af universitetstænkningen ind hos os. Det har gjort os bedre til at forstå fremtiden. Og har givet os nogle redskaber, så vi kan hjælpe vores medlemsvirksomheder til at forme den.”

 

RUC baggrundsgrafik

Kontakt Eksterne Samarbejder på

samarbejde@ruc.dk