Intro til uddannelsen

Vil du gerne blive bedre til at kommunikere professionelt?

På Master i Retorik får du redskaberne til at opbygge dine retoriske kompetencer, så du kan holde strategisk gennemtænkte taler og give retorisk rådgivning til andre på din arbejdsplads. På uddannelsen vil der være fokus på mundtlighed og på at kommunikere overbevisende og løsningsorienteret. Vi arbejder her med flere forskellige situationer og genrer, såsom ledertalen, rådgivning, teammøder og deltagelse i offentlig debat. Du vil således opbygge en bred viden om retoriske teorier og arbejdsformer, som kan anvendes i dit daglige arbejde.

Master i Retorik udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Roskilde Universitet, og der er undervisning og vejledning begge steder. Målet med vores samarbejde er at skabe et dynamisk undervisningsmiljø, hvor du møder faglige eksperter og erfarne undervisere fra begge steder.

På uddannelsen bliver der rig mulighed for, at du kan øve dig i at blive en bedre kommunikatør - med afsæt i retorisk teori. Der vil løbende være fokus på, at du får individuel feedback fra både dine undervisere og dine medstuderende.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Masteruddannelsen henvender sig til professionelle, der arbejder helt eller delvist med retorik og kommunikation. Det drejer sig om fx:

  • Undervisere ved bl.a. gymnasiale uddannelser, folkeskolen, professionsbachelorer og andre videregående uddannelser
  • Professionelle i mediebranchen, der arbejder med fx journalistik eller PR
  • Informationsmedarbejdere og kommunikationsmedarbejdere
  • Ledere i den offentlige og private sektor samt i organisationer
  • Konsulenter og rådgivere i det private erhvervsliv
  • Akademiske og politiske medarbejdere i kommuner, regioner og ministerier

Tid og sted for undervisning

Der vil på hvert modul være 4 seminarer a 2 dage. Seminarerne afvikles skiftevis på AU og RUC.
Undervisningen foregår almindeligvis fra kl. 10-17 om fredagen og kl. 9-16 om lørdagen.

Se og hør mere om uddannelsen på Aarhus Universitets website