Intro til uddannelsen

Vil du analysere og udvikle uddannelse og arbejde, der har læreprocesser og organisationsforandringer som omdrejningspunkt?

Uddannelsens sigte er at gøre dig endnu bedre til at udvikle, analysere og evaluere uddannelse, undervisning og læreprocesser orienteret mod organisationer og arbejdsliv.

Uddannelsen kvalificerer dig til at forstå, diskutere og vurdere teorier og metoder i studiet af læreprocesser, uddannelsesplanlægning, tværprofessionelle praksisser og deltagerorienteret organisationsudvikling.

Uddannelse, læring og social innovation 

På uddannelsen vil du arbejde med hverdagsliv, socialisering og læreprocesser. Du opnår viden om og forståelse for mennesker som lærende subjekter, deltagere og aktører. Undervisningen fokuserer både på formel uddannelse, på læring i social praksis og på samspillet mellem læring i uddannelse og praksis.

Du kommer også til at arbejde med organisation, uddannelse og læring ud fra samfundsmæssige perspektiver. Du bliver undervist i, hvilken betydning samfundsprocesser og historiske udviklingstræk har for uddannelsesinstitutioner, organisationer og professioner.  Du vil opnå viden om, hvordan læringsmiljøer udgør kontekster for subjektive og sociale læreprocesser.

Du vil primært arbejde med kvalitative analyser, men også med forståelse af kvantitative analyser både gennem opgaver og projektarbejdet i uddannelsen.

Undervisningen er forskningsbaseret, problemorienteret og tværfaglig. Du får mulighed for at koble dine egne erfaringer og erkendelsesinteresser med den nyeste viden om sammenhænge mellem hverdagslige, sociale og livshistoriske læreprocesser.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Master i Uddannelse og Læring er en akademisk for dig, der

  • har interesse for at analysere/evaluere uddannelser og arbejde, der har læreprocesser som omdrejningspunkt
  • ønsker at blive bedre til at forstå læreprocesser hos unge og voksne deltagere, kollegaer, undervisere og ledere i uddannelse og arbejdsliv
  • er leder eller medarbejder i en organisation, der er præget af forandringsprocesser og behov for kompetenceudvikling.
  • arbejder med planlægning, undervisning og vejledning i uddannelsesinstitutioner og organisationer, hvor undervisning og kompetenceudvikling indgår centralt i arbejdet.

Hvad kræver studiet?

Undervisningen foregår på dansk og veksler mellem seminarer og hjemmearbejde med oplæg og øvelser samt projekter. Uddannelsen er erfaringsbaseret og projektorganiseret, og den er tilrettelagt, så du kan passe studierne ved siden af dit arbejds- og familieliv.

Uddannelsen svarer til 60 ECTS-points, og du skal regne med at bruge gennemsnitligt 15 timer om ugen på uddannelsen – tilpasset ambitioner, erfaringer og studievilkår. Nogle uger vil det være mindre, andre vil det være mere. Erfaringen siger, at tidsforbruget i forbindelse med færdiggørelse af projekter og opgaver er forholdsmæssigt stort.