Intro til uddannelsen

Har du brug for at kunne lede projekter og få forandring til at ske?


Master i Projekt- og Forandringsledelse (MPF) er en videregående projektlederuddannelse. MPF er henvendt til alle der arbejder projektorienteret eller gerne vil arbejde mere projektorienteret i deres daglige arbejde som projektleder eller projektdeltager.
 

Hvem henvender uddannelsen sig til?

 • Nuværende og kommende projektledere, delprojektledere, projektmedarbejdere, ledere af projektporteføljer samt ledere af procesforbedring for enkeltprojekter og organisationer.
   

Master i Projekt- og Forandringsledelse er kendetegnet ved

 • At være en uddannelse på akademisk niveau - kan bruges både nationalt og internationalt.
 • At være forskningsbaseret og lagt an på de nyeste forskningsresultater.
 • At skelne specifikt og målrettet mellem styring og ledelse af projekter.
 • RUCs unikke ekspertise og erfaringer med projektorganisering og tværfaglighed.
   

Har du brug for et solidt grundlag til at blive en bedre projektleder?

På Master i Projekt- og Forandringsledelse (MPF) får du viden og kompetencer på højeste niveau, om projekter fra A til Å, om agile projekter, om ledelse af projekter og forandring, om sparring og coaching i projekter, om procesforbedring, lean, modenhed og situationsbestemt ledelse, samt om projektkommunikation. MPF giver dig den nyeste forskning og lærer dig at reflektere kritisk over nye ting på projektområdet i al fremtid. MPF er en projektlederuddannelse der gør dig til en langt bedre projekt- og forandringsleder med solid viden om, hvad der virker, og hvordan du gør.

Anvendte grundbøger - alle skrevet af forskere fra Roskilde Universitet:
Commisso, Trine Hald, og Jan Pries-Heje. Optimér dit projektteam. Samfundslitteratur, 2011.
Hagedorn-Rasmussen, Peter et al. Robust organisationsforandring: Design og implementering i orkanens øje. Samfundslitteratur, 2016.
Mac, Anita (2013). Projektarbejdets kompleksitet. Samfundslitteratur, 2013.
Pries-Heje, Jan. Agile projekter. Samfundslitteratur, 2020.
 

Hvad får jeg ud af at læse en Master i Projekt- og Forandringsledelse?

 • At kunne lede og styre projekter og have en omfattende værktøjskasse hertil, som kan anvendes kritisk reflekteret og situationsafhængigt.
 • At tage projektlederens lederrolle på sig og opnå generelle og situationsspecifik teori og metoder.
 • At tage ansvar for procesforbedring med en stor og teoretisk forankret værktøjskasse.
 • At arbejde videnskabeligt og metodisk.
   

Hvor meget tid skal jeg afsætte?

 • Et halvtidsstudie betyder, at du skal regne med at bruge 18,5 timer/uge på uddannelsen tilpasset ambitioner, erfaringer og studievilkår.
 • Erfaringsmæssigt ligger der et forholdsmæssig stor tidsforbrug omkring færdiggørelse af projekter og opgaver.

 

COVID-19: Vi følger naturligvis gældende love og myndighedernes anbefalinger.
Se RUC's beredskab vedrørende COVID-19