Intro til uddannelsen

Har du brug for at kunne lede projekter og få forandring til at ske?

Master i Projekt- og Forandringsledelse (MPF) er en videregående projektlederuddannelse. MPF er henvendt til alle der arbejder projektorienteret eller gerne vil arbejde mere projektorienteret i deres daglige arbejde som projektleder eller projektdeltager.
 

Hvem henvender uddannelsen sig til?

 • Nuværende og kommende projektledere, delprojektledere, projektmedarbejdere, ledere af projektporteføljer samt ledere af procesforbedring for enkeltprojekter og organisationer.
   

Master i Projekt- og Forandringsledelse er kendetegnet ved

 • At være en uddannelse på akademisk niveau - kan bruges både nationalt og internationalt.
 • At være forskningsbaseret og lagt an på de nyeste forskningsresultater.
 • At skelne specifikt og målrettet mellem styring og ledelse af projekter.
 • RUCs unikke ekspertise og erfaringer med projektorganisering og tværfaglighed.
   

Har du brug for et solidt grundlag til at blive en bedre projektleder?

På Master i Projekt- og Forandringsledelse (MPF) får du viden og kompetencer på højeste niveau, om projekter fra A til Å, om agile projekter, om ledelse af projekter og forandring, om sparring og coaching i projekter, om procesforbedring, lean, modenhed og situationsbestemt ledelse, samt om projektkommunikation. MPF giver dig den nyeste forskning og lærer dig at reflektere kritisk over nye ting på projektområdet i al fremtid. MPF er en projektlederuddannelse der gør dig til en langt bedre projekt- og forandringsleder med solid viden om, hvad der virker, og hvordan du gør.

Anvendte grundbøger:
Commisso, Trine Hald, og Jan Pries-Heje (2011). Optimér dit projektteam. Samfundslitteratur.
Pries-Heje, Jan (2020). Agile projekter. Samfundslitteratur.
Kousholt, B. (2020). Projektledelse - teori og praksis (8. udgave, 1. oplag). Praxis - Nyt Teknisk Forlag
Andersen, I. (2019). Den skinbarlige virkelighed - vidensproduktion i samfundsvidenskaberne (6. udgave). Samfundslitteratur

Hvad får jeg ud af at læse en Master i Projekt- og Forandringsledelse?

 • At kunne lede og styre projekter og have en omfattende værktøjskasse hertil, som kan anvendes kritisk reflekteret og situationsafhængigt.
 • At tage projektlederens lederrolle på sig og opnå generelle og situationsspecifik teori og metoder.
 • At tage ansvar for procesforbedring med en stor og teoretisk forankret værktøjskasse.
 • At arbejde videnskabeligt og metodisk.

Hvor meget tid skal jeg afsætte?

 • Et halvtidsstudie betyder, at du skal regne med at bruge 18,5 timer/uge på uddannelsen tilpasset ambitioner, erfaringer og studievilkår.
 • Erfaringsmæssigt ligger der et forholdsmæssig stor tidsforbrug omkring færdiggørelse af projekter og opgaver.

Støttemuligheder

Der findes forskellige muligheder for at få dækket dele af eller hele prisen for uddannelsen. Læs mere om støttemuligheder.