Ny mellembugning på RUC giver sammenhæng

Kort om byggeriet

Projektet omhandler totalrenovering af fem eksisterende bygninger, to nye mellembygninger og tre nye gangbroer, samt nogle mindre ombygninger i tilstødende bygninger. Landskabsprojektet omfatter ny bearbejdning og renovering af udearealerne, der støder op til bygningerne.
 

Nyt fra byggeriet

Advarselsbånd
ARTIKEL

Orientering fra byggepladsen

Her kan du løbende følge byggeriet og se, hvad du særligt skal være opmærksom på, når du bevæger dig rundt på campus.

Byggeprojekt campus 2023
ARTIKEL

Stort ombygningsprojekt skal give lyst og moderne studiemiljø

Folketingets Finansudvalg har godkendt ombygningen af det centrale campusområde på Roskilde Universitet, som kaldes Pergola-området. Det betyder genhusning og omkørsler i byggeperioden, men resultatet bliver besværet værd.

Universitetets fundament

Roskilde Universitet blev opført i 1972. Pergolaområdet er en del de første fritstående bygninger på RUC, husene. Husene er centrale i universitetets historie og de rumlige grundsten for det problemorienteret gruppearbejde. Husene dannede den fysiske ramme for den nye undervisningsform, som også i dag kendetegner universitetet.

Sammenhæng og åbenhed

I de centrale rum i de nye mellembygninger får undervisningsmiljøerne en ny synlig sammenhængskraft og åbenhed.

De nye mellembygninger indrettes med åbne miljøer i tilknytning til de mere lukkede eksisterende undervisningsbygninger. Mellembygningerne bliver de nye indendørs forsamlingspladser for faglig og social interaktion og kan understøtte mange forskellige uformelle såvel som formelle aktiviteter i Roskilde Universitets ånd.

De gamle bygninger totalrenoveres og åbnes med glasvægge mod gangzoner. Gangene brydes op strategiske steder med åbne områder, hvor der er plads til mere uformelle og sociale møder. Der etableres også rum til projekt- og gruppearbejde. Facaderne åbnes mod Campus og de nye havemiljøer. Udadvendte funktioner som cafeér og samlingsrum bliver direkte tilgængelige og synlige.

Byggeriet udføres af