Orientering fra byggepladsen

Her kan du løbende følge byggeriet og se, hvad du særligt skal være opmærksom på, når du bevæger dig rundt på campus.
Advarselsbånd


Bygningerne omkring pergolaen renoveres, og byggeprojektet går i gang i december 2023. Projektet vil medføre ændringer i adgangsveje og parkeringsforhold på campus. Aktuelt sker der følgende:
 

Der indføres adgangsbegrænsning i Kvadratroden

I dag er Kvadratroden en af hovedindgangene til campusområdet for gående og kørende. Men fra den 12. februar 2024 skilles kørende og gående mere effektivt gennem Kvadratroden.

Campus Service har fået installeret pullerter i Kvadratroden. Gående og cykellister har som nu fri adgang. Kørende trafik med et legitimt ærinde på campusområdet skal nu ringe op til receptionen for at få adgang.

Tiltaget skal øge sikkerheden for gående og cyklister på campusområdet.
 

Adgang forbudt på byggepladsen - det kan være farligt at gå derind

Arbejdet med renovering af bygningerne omkring den gamle pergola er begyndt, og byggepladsen er blevet spærret af. Det er meget vigtigt for sikkerheden, at man ikke bevæger sig ind på byggepladsen. Der bliver revet ned i og udenfor de gamle bygninger, og det kan derfor være forbundet med ekstra stor risiko at gå derind.

Desuden skal man være opmærksom på, at der er mange lastbiler og anden byggetrafik, der løbende kører til og fra pladsen.
 

Støjende aktiviteter

Der vil af og til forekomme støjende arbejde. Det kan desværre ikke undgås, og vi håber på forståelse. Vi forsøger at planlægge støjende arbejde i fx i ferieperioder, hvor færrest mulige opholder sig på campus. 
 

Byggeprojekt betyder færre p-pladser

5 ud af 8 parkeringslommer i parkeringsområde ”P2” tages ud af drift i hele den periode, hvor der bygges.
 

Spørgsmål om byggeriet

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Campus Service.
Henvendelse til servicedesk@ruc.dk.