| Nyhed

Millionindsprøjtning til mulig grøn gamechanger

Biomasse-pyrolyse er en teknologi, der er blevet spået et stort potentiale til at nedbringe CO2-udledningen, men der mangler viden om, hvordan teknologien kan implementeres i stor skala. Og på kort tid. Nyt forskningsprojekt skal danne grundlag for at skabe en sektor for biomasse-pyrolyse i Danmark.
SkyClean
Stiesdal SkyCleans demonstrationsanlæg i GreenLab Skive fra anlæggets indvielse i marts 2022. Der bygges nu første version af et fuldskalaanlæg i Vrå, som er 10 gange større. Det nye anlæg forventes i fuld drift omkring maj 2024.


Landbrugets CO2-udledning skal nedbringes markant de kommende år. En af vejene er at finde en effektiv måde at lagre CO2 på, og her kan biomasse-pyrolyse være en vigtig del af løsningen.

Forsker i bæredygtig omstilling Tobias Pape Thomsen skal lede et nyt forskningsprojekt, der skal bidrage til at danne grundlag for at etablere en sektor for biomasse-pyrolyse i Danmark.

Biomasse-pyrolyse er en proces, der omdanner biomasse og organisk affald – fx halm og rester fra behandling af gylle og madaffald i biogasanlæg - til gas, olie og biokul. Biokullet indeholder store mængder kulstof, som kommer fra CO2, som planterne har optaget fra atmosfæren. Kulstoffet har i pyrolyseprocessen fået en form, som gør det meget stabilt og dermed kan det bruges til at lagre CO2 i fx landbrugsjord i hundredvis eller tusindvis af år.
 

Fakta

Biomasserester og organisk affald

Biomasserester og organisk affald er typisk lavkvalitetsprodukter uden industrielle højværdianvendelsesmuligheder, fx grene, halm, haveaffald og rester fra biogasproduktion eller fødevareproduktion. Når halm i dag nedmuldes på markerne, græs efterlades i vejkanten eller have- og parkaffald komposteres, så udledes tæt ved den mængde CO2, som hvis man anvendte det til energiproduktion. 

Fakta

Lektor Tobias Pape Thomsen

Tobias Pape Thomsen har arbejdet med udvikling og implementering af teknologi til biomassepyrolyse i 15 år på DTU Kemiteknik og de seneste år på Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet.

Fakta

Pyrolyse

Pyrolyse er en kemisk spaltning af et materiale ved hjælp af varme uden tilførsel af ilt. Pyrolyseprocesser har været udnyttet af mennesker til produktion af kulprodukter, trætjære, metanol og varme i flere tusind år. Affaldsprodukter fra bl.a. landbruget kan i dag laves om til biokul, olie og gas ved en pyrolyseproces. På billedet ses biomasse og biokul.