| Nyhed

Geografistuderende på feltarbejde i virkeligheden i Rødbyhavn

Som en del af et feltkursus har en gruppe studerende fra Roskilde Universitet været i Rødbyhavn for at undersøge samspillet mellem byggeriet af Femern-forbindelsen og lokalsamfundet.
Studerende laver præsentation i Rødbyhavn
De studerende præsenterede deres ideer for et panel af lokale og regionale aktører med relation til Femern-forbindelsen.


Femern-forbindelsen skal binde Danmark og Tyskland sammen via en tunnel, men hvilken betydning har det kæmpemæssige byggeri for lokalsamfundet i og omkring Rødbyhavn?

Som afslutning på kurset ’Geografi i praksis’ har 16 geografistuderende fra Roskilde Universitet været på et tre dage langt feltkursus i området ved det store byggeri for at undersøge perspektiver for bl.a. det lokale erhverv, kystsikring og turisme. De studerende havde base i det nyetablerede Femern Videns- og Læringscenter, som Roskilde Universitet er en del af.

De studerende var inddelt i fire grupper, der hver fik en problemstilling fra området.

En af de studerende var Mads Marquard Hansen, og hans gruppe arbejdede med samspillet mellem lokalmiljøet og byggepladsen. Gruppen kortlagde det lokale erhvervsliv og undersøgte, hvilken kontakt arbejderne fra byggepladsen og forretningslivet har med hinanden. De studerende interviewede bl.a. lokale erhvervsdrivende som blomsterhandleren og pizzeriaer, ligesom de undersøgte, at arbejderne er indkvarteret i den såkaldte tunnelby på byggepladsen, hvor der er købmand og andre fællesfaciliteter.

”Nogle af de erhvervsdrivende mener, det er dejligt med byggepladsen, fordi de kan mærke en større handelsaktivitet. Men vi kom også frem til, at en stor del af den handel er begrænset til muligheder for takeaway-mad og almindelige indkøb i supermarkedet. De midlertidige arbejdere på byggepladsen bliver ikke rigtigt inkorporeret i lokalsamfundet, fordi man har skabt tunnelbyen inde på byggepladsen. Det skaber en distance til Rødbyhavn som lokalsamfund,” fortæller Mads Marquard Hansen.

De studerende bemærkede også, at der er en del bygninger, som står tomme i Rødbyhavn, og gruppens løsningsforslag er at istandsætte nogle af de tomme bygninger, så tunnelarbejderne kan bo der midlertidigt og på den måde blive en større del af lokalsamfundet.

”Lolland Kommune vil gerne øge turismen i fremtiden i forbindelse med, at Femern-forbindelsen åbner. Det er en gylden mulighed for at tage for eksempel et gammelt, tomt hotel og bruge nogle penge på at istandsætte det, selvom det selvfølgelig godt kan være dyrt. Så indkvarterer man noget af arbejdskraften fra byggepladsen her til at starte med, og så kan bygningen måske bagefter laves til vandrehjem eller en anden form for indkvartering, så man kan øge overnatningskapaciteten i flugt med kommunens strategi,” siger Mads Marquard Hansen.

De studerendes besøg er – ligesom videns- og læringscentret – en del af projektet Femern Fyrtårn, hvor regionale aktører er gået sammen om et erhvervsfyrtårn for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt-forbindelsen.


Udfordrer de normale tilstande

Feltkurset sluttede med en præsentation, hvor de studerende skulle fremlægge deres observationer og forslag til løsninger for et panel. Med i panelet var chefkonsulent Mette Boje Madsen fra Lolland Kommune, der i begyndelsen af forløbets tre dage havde givet de studerende et oplæg om lokalområdet og de problemstillinger, som de skulle arbejde videre med.

”De studerende har nået meget på tre dage, og jeg synes også, at de meget nuanceret og direkte fortæller, hvad de oplever. De er meget på et visionsplan. Det er rigtigt spændende. Hvis man skulle arbejde videre med det, kunne jeg godt tænke mig, at de arbejder videre med, hvad der så skal til for, at deres visioner kan lykkes”, siger Mette Boje Madsen.

 

Rødbyhavn set fra oven.
Femern Videns- og Læringscenter, som Roskilde Universitet er en del af, ligger i Rødbyhavn. Foto: Colourbox

Femern Fyrtårn

Femern Fyrtårn er et af otte danske erhvervsfyrtårne. De regionale fyrtårne samler statslige, regionale og private aktører i et fællesskab om at løfte det regionale og lokale erhverv.

Byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen spiller en central rolle for Femern Fyrtårn, hvor vidensinstitutioner, startups og virksomheder skal udvikle og samle løsninger, som vil kunne bruges i fremtidens grønne byggerier og andre store infrastrukturprojekter.

Bag Femern Fyrtårn står videns- og erhvervsklyngerne WE BUILD DENMARK, Odense Robotics, Danmarks Tekniske Universitet, Erhvervshus Sjælland, Femern Belt Development, ZEALAND, Roskilde Universitet, Teknologisk Institut, Business Lolland-Falster og erhvervsskoler.

Erhvervsfyrtårnet er finansieret af REACT-EU-midler.

Foto: Colourbox