Intro til uddannelsen

Study the key theories and methods in cell biology, biochemistry, microbiology, and genetics.

Molecular Biology er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

How are biological characteristics inherited? How do various organisms protect themselves against harmful substances? Why and how do we age? Why does cancer occur? These are some of the questions you can work with during your study in Molecular Biology.

The bachelor subject Molecular Biology is the part of biology that concerns itself with macromolecules’ properties and interactions and examines the function of genes and the function of the proteins that are formed. You will acquire a solid understanding of all the key theories of biochemistry, cell biology, genetics and microbiology.

The subject engages in research into, among other things, DNA synthesis and DNA repair, and expression of genes in bacteria and higher-ranking animals and humans. This research increases our general knowledge of these processes and their molecular mechanisms, which is also of major importance for our understanding of a number of diseases. Research is also conducted into the structure and function of various proteins that are important for the development of new medicines or biotechnology processes, such as for the production of second-generation bioethanol. 

All teaching and project writing is conducted in English.

Din hverdag på studiet

Du bliver del af et internationalt studiemiljø, hvor en tredjedel af de studerende kommer fra udlandet. Du vil møde engagerede undervisere, hvis døre altid er åbne for spørgsmål, ideer eller en god faglig snak. Vi har gode laboratoriefaciliteter, hvor du kan følge instituttets videnskabelige arbejde og udføre dine egne eksperimenter, godt støttet af vores dygtige tekniske personale. 

Vi har jævnligt sociale og faglige arrangementer, og om fredagen mødes vi ofte med studerende fra de andre naturvidenskabelige discipliner i den populære Kemobar.

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Undervisere

Undervisere Molecular Biology