Intro til uddannelsen

Bliv designudvikler - lær at skabe teknologiske løsninger, som gavner hverdagsliv, arbejdsliv, klima og sundhed.
Humanistisk Teknologisk Bachelor - hvad er det?

Hvordan bruger vi mennesker den teknologi, der omgiver os? Hvordan fungerer den? Hvordan kan vi lave innovative design til gavn for hverdagsliv, arbejdsliv, klima og sundhed? Det er nogle af de spørgsmål, du arbejder med på Humanistisk-Teknologisk Bachelor, i daglig tale kaldet HumTek.

Selvom vores hverdag allerede er fuld af teknologi, så vil der komme mere af det i fremtiden. Derfor vil der også være en større efterspørgsel på medarbejdere, som kender processerne i udviklingen af nye teknologier. Dem som forstår, hvordan man identificerer de menneskelige og sociale behov, som teknologierne skal spille sammen med. Dem som kan undersøge mulighederne i nye teknologier, og samtidig også se hvordan de forandrer os mennesker og det samfund, vi lever i.

Som designudvikler fra Humanistisk-Teknologisk Bachelor forstår du både mennesker og teknologi. Du lærer at organisere og lede designprocesser og kan skabe løsninger, der virker.

Du kan dygtiggøre dig inden for:

 • Digitale teknologier, hvor du fx kan skabe interaktive digitale oplevelser eller udvikle nye digitale løsninger i virksomheder og organisationer.
 • Grønne teknologier, hvor du fx kan bidrage til mere bæredygtig energi, fødevareproduktion eller affaldshåndtering.
 • Velfærds- og sundhedsteknologier, hvor du fx kan skabe nye sundheds-apps og bedre IT-systemer i sundhedsvæsenet.

Din hverdag på studiet

Som studerende på HumTek vil du opleve et levende studiemiljø, hvor undervisningen foregår som forelæsninger og holdundervisning, kombineret med projektarbejde i små grupper. Det giver et stærkt fagligt og socialt sammenhold. Studiet veksler mellem kurser, hands-on workshops og projektarbejde.

Fra din første dag som studerende kommer du til at høre til et hold af medstuderende, som du følges med i det første halvandet år af uddannelsen. Du vil blive en del af et hus, hvor du har din faste base sammen med dine medstuderende. Der er altid liv og aktivitet i vores mange lokaler omkring HumTeks kreative værksted FabLab, hvor du kan bygge prototyper og teste dine idéer.

Vil du opleve, hvordan det er at være HumTek-studerende? Bliv studerende for en dag eller prøv to dages studiepraktik og få en fornemmelse af, om uddannelsen er noget for dig.

Fra bachelor til kandidat

Humanistisk-Teknologisk Bachelor giver dig adgang til en række af Roskilde Universitets kandidatuddannelser. Dine muligheder afhænger af, hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse. Kandidatuddannelser, som vores studerende typisk fortsætter på, er:

Tjek din adgang

Få overblik over hvad de forskellige fagkombinationer giver adgang til:

 • Tjek adgangskravene på hver enkelt kandidatuddannelse
 • Tjek forskellige kombinationer af bachelorfag i adgangsguiden

Karriere og kompetencer

Afhængig af hvilke bachelorfag du vælger kan du træne forskellige metoder, som man også bruger i førende virksomheder og startup-miljøer over hele verden. Bliv fx i stand til at arbejde med brugerinddragelsesmetoder, innovationsprocesser, prototyping og systematiske test, udvikling igennem iterationer, bæredygtighedsdesign, softwareudvikling, bydesign, kunstnerisk og kreativ udvikling, research based design, podcast eller lyddesign.

Mange studerende vælger allerede tidligt i deres uddannelse som designudvikler at lave projekter sammen med virksomheder og organisationer. Enten fordi en virksomhed har henvendt sig og spurgt om hjælp til at løse et problem. Eller fordi de studerende selv kontakter en virksomhed med en ide til noget til gerne vil afprøve, teste og udvikle.

Efter din universitetsuddannelse vil du kunne få job i mange forskellige private eller offentlige virksomheder. Du kan også starte din egen virksomhed. Designudviklere fra Humanistisk-Teknologisk Bachelor kan arbejde både med mennesker og teknologi. Det er efterspurgte kompetencer både i Danmark og i udlandet.

Afhængig af dine bachelorfag og din kandidatuddannelse kan du fx blive:

 • Softwareudvikler, hvor du er med til at udvikle og programmere løsninger, der udnytter tilgængelige teknologier og platforme.
 • Byplanlægger, hvor du arbejder med fysisk planlægning, dvs. hvordan byer og landområder skal udvikles og laver lokalplaner og borgerinddragelse.
 • Sundhedskonsulent i region eller kommune, hvor du bruger dine værktøjer og analytiske kompetencer til at udvikle og gennemføre indsatser, som forbedrer menneskers sundhed.
 • It-projektleder, hvor du har ansvaret for at lede projektteams og for planlægning, indkøb og udførelse af it-projekter med defineret omfang, tid og budget.
 • Miljørådgiver, hvor du yder faglig rådgivning inden for planlægning af miljø, klima og ressourcer, og bidrager til fx bæredygtighedscertificering, livscyklusanalyser eller CO2-opgørelser.
 • Byudvikler, hvor du typisk vil arbejde med planlægning, udvikling eller salg af arealer, fx til boliger og bruge bl.a. alle dine kompetencer inden for projektudvikling og projektledelse.
 • Forebyggelseskonsulent i private organisationer, hvor du arbejder med sundhedsstrategier og forebyggelsesstrategier, fx over for særlige patientgrupper eller befolkningsgrupper.
 • Genbrugskonsulent, hvor du som ekspert i plast, affaldsforebyggelse og genbrug kan være med at fremme grøn omstilling og bidrage med viden til politiske beslutningsprocesser.