Intro til uddannelsen

På Socialvidenskab lærer du at bidrage til løsninger på det moderne velfærdssamfunds udfordringer

Socialvidenskab er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. Du kan læse Socialvidenskab enten som etfags-bachelor eller i kombination med et andet bachelorfag.

Økonomi, sociologi, politologi, jura – alle samfundsvidenskabelige fag har deres eget blik på samfundets udfordringer og løsninger. På Socialvidenskab arbejder vi på tværs af alle disse perspektiver og tager livtag med de vilde problemer, der ikke lader sig indfange af en enkelt faglighed.  

På bachelorfaget Socialvidenskab lærer du om de dynamiske processer, der finder sted mellem mennesker, institutioner og virksomheder – og som driver forandringen af vores samfund. Vi arbejder med emner som medborgerskab og klasse, deltagelse og magt, velfærd, arbejde, køn og etnicitet, ulighed, frygt og tryghed, stigma, etik, mangfoldighed, globalisering, solidaritet og sammenhængskraft. 

Gennem emnerne lærer du at forstå og reflektere tværvidenskabeligt over de juridiske, økonomiske, politologiske og sociologiske problemstillinger, der er knyttet til socialvidenskaben. Du får redskaber til at identificere og analysere sociale og samfundsmæssige problemstillinger og finde løsninger på de udfordringer, som moderne velfærdssamfund står overfor.

Kort sagt: Vi kan ikke forudsige, hvad den næste store forandringsproces bliver, men vi kan give dig redskaberne til at studere den, få greb om den og på den baggrund være med til at udvikle handleberedskaber til at håndtere den. Den kompetence er meget værd, nu og i fremtiden.

Din hverdag på studiet

Vi er et relativt stort studie med en stærk stab af undervisere og vejledere, der er engagerede i deres fag og ofte førende på deres område. Vores studerende er typisk aktive i samfundslivet og optagede af de mekanismer, der styrer det, så hos os skal du altid være klar til en rask lille debat ved kaffemaskinen. Vi afholder også jævnligt faglige arrangementer, hvor vi mødes om vores interesse i samfundet i bredeste forstand, eller hører perspektiver fra vores alumners arbejdsliv – og så er vi altid klar til en spontan sammenkomst eller en god fredagsbar. 

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Undervisere

Underviser Socialvidenskab