Intro til uddannelsen

Vil du identificere og analysere sociale og samfundsmæssige problemstillinger og finder løsninger på det moderne velfærdssamfunds udfordringer?

Socialvidenskab er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

På bachelorfaget Socialvidenskab studerer du de dynamiske processer der finder sted mellem mennesker, institutioner og virksomheder - og som driver forandringen af vores samfund. Faget giver dig kompetencer til at identificere og analysere sociale og samfundsmæssige problemstillinger og finde løsninger på de udfordringer som moderne velfærdssamfund står overfor. 

Et centralt aspekt er at forstå de sociale mekanismer og processer, der kendetegner forskellige samfundsmodeller, globaliseringstendenser og øvrige sociale forandringer. Du får teoretiske og metodiske redskaber til at beskæftige dig med temaer som medborgerskab og klasse, deltagelse og magt, velfærd, arbejde, køn og etnicitet, ulighed, stigma, etik, mangfoldighed, solidaritet og sammenhængskraft.

Du kan læse Socialvidenskab enten som etfags-bachelor eller i kombination med et andet bachelorfag.

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Undervisere

Underviser Socialvidenskab