Intro til uddannelsen

Pædagogiske, psykologiske og samfundsvidenskabelige perspektiver på sundhed

Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier fokuserer på processer og strategier, som sætter mennesket i stand til at forbedre og bevare sundheden i hverdagen. Faget kombinerer forskellige videnskabelige perspektiver på sundhed og tager udgangspunkt i et bredt sundhedsbegreb og i en dynamisk sundhedsforståelse, hvor krop, psyke og miljø hænger sammen.

Sundhed udforskes som et samspil mellem individets levevilkår og socioøkonomiske, kulturelle, institutionelle og politiske vilkår. Vi beskæftiger os med sundhedsfremme i forskellige arenaer og i forhold til forskellige problemstillinger: den politiske og institutionelle kontekst for sundhedsfremme, borger- og patientrettede sundhedsfremmeindsatser i forhold til eksempelvis ulighed i sundhed, forholdet mellem sundhed, klima og bæredygtighed og divergerende sundhedsforståelser i en institutionel og samfundsmæssig kontekst.

Du får via fagmodulet et godt kendskab til udvikling og koordinering af sundhedsfremmende tiltag, så du i samarbejde med andre faggrupper kan identificere og videreudvikle sundhedsressourcer hos forskellige grupper af mennesker og i deres omgivelser.

Sprog: Fagmodulet udbydes på dansk.

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Undervisere

Undervisere Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier