Intro til uddannelsen

Pædagogiske, psykologiske og samfundsvidenskabelige perspektiver på sundhed

Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

Bachelorfaget Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier kombinerer forskellige perspektiver på sundhed og sundhedsforståelser. Vi tager udgangspunkt i et bredt sundhedsbegreb og i en dynamisk sundhedsforståelse, hvor krop, psyke og miljø hænger sammen. Sundhed forstås som et samspil mellem individet, arv, livsstil, levevilkår og indsatsen fra miljø- og sundhedstjenesten.

Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier fokuserer på forskellige faggruppers viden om og opfattelse af sundhed og sundhedsfremme, og hvilken betydning forskellige fagligheder har for etableringen af sundhedsstrategier. Du får forståelse for hvilke former for viden, der findes på feltet, hvilke teorier, der anvendes, deres epistemologiske, ontologiske og etiske sider samt hvilke metodiske tilgange, der anvendes for at skabe viden. Du studerer både videnskabelige og folkelige sundhedsopfattelser, samt får viden om sundhedssystemer og sundhedsprofessioners vidensdannelser i et historisk perspektiv.

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Undervisere

Undervisere Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier