Intro til uddannelsen

Pædagogiske, psykologiske og samfundsvidenskabelige perspektiver på sundhed

Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

Bachelorfaget Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier kombinerer forskellige perspektiver på sundhed og sundhedsforståelser. Vi tager udgangspunkt i et bredt sundhedsbegreb og i en dynamisk sundhedsforståelse, hvor krop, psyke og miljø hænger sammen. Sundhed forstås som et samspil mellem individet, arv, livsstil, levevilkår og indsatsen fra miljø- og sundhedstjenesten.

Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier fokuserer på forskellige faggruppers viden om og opfattelse af sundhed og sundhedsfremme, og hvilken betydning forskellige fagligheder har for etableringen af sundhedsstrategier. Du får forståelse for hvilke former for viden, der findes på feltet, hvilke teorier, der anvendes, deres epistemologiske, ontologiske og etiske sider samt hvilke metodiske tilgange, der anvendes for at skabe viden. Du studerer både videnskabelige og folkelige sundhedsopfattelser, samt får viden om sundhedssystemer og sundhedsprofessioners vidensdannelser i et historisk perspektiv.

Fra bachelor til kandidat

Med en bacheloruddannelse fra RUC har du adgang til en række kandidatuddannelser. Vær opmærksom på, at de nuværende kandidatuddannelser på RUC har sidste optag i år med ansøgningsfrist 1. marts 2021.

Fra 2022 udbyder RUC 30 nye kandidatuddannelser, der erstatter de nuværende. Du har allerede nu mulighed for at se de kandidatuddannelser RUC udbyder fra 2022.

Undervisere

Undervisere Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier