Intro til uddannelsen

Lær at bidrage til menneskers sunde hverdag gennem pædagogiske, psykologiske og samfundsvidenskabelige perspektiver på sundhed

Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

Vores madvaner, vores transportformer, vores socialliv, vores værdier og tro – sundhed er meget mere end fraværet af sygdom, og mennesker har vidt forskellige strategier og opfattelser af, hvad der udgør en sund hverdag. På Sundhedsfremme og sundsstrategier arbejder vi med sundhed i bredeste forstand.

På bachelorfaget Sundhedsfremme og sundhedsstrategier lærer du om de processer og strategier, som sætter mennesket i stand til at forbedre og bevare sundheden i hverdagen. Vi tager udgangspunkt i et bredt sundhedsbegreb og i en dynamisk sundhedsforståelse, hvor krop, psyke og miljø hænger sammen. Vi interesserer os for, hvordan sundhed planlægges, forvaltes, udvikles, implementeres, udleves i hverdagslivet, og vi trækker på både pædagogiske, psykologiske og samfundsvidenskabelige perspektiver på sundhed.

Du vil arbejde med emner som de politiske og institutionelle rammer for sundhedsfremme, forskellige gruppers sundhedsopfattelser, ulighed i sundhed, konkrete sundhedsfremmeindsatser og forholdet mellem sundhed og bæredygtighed.

I studiet får du værktøjer til at udvikle og koordinere sundhedsfremmende tiltag, og til at navigere mellem forskellige måder at forstå sundhed. Det er en kompetence, der efterspørges af både private arbejdspladser og i kommuner, regioner og organisationer, der arbejder bredt med sundhedsfremme.

Din hverdag på studiet

Vi er et lille, tætknyttet studiemiljø, der mødes i vores interesse for alle aspekter af sundhed. Vores studerende er tit meget fagligt engagerede og vil gerne gøre en forskel i samfundet. Vores undervisere og vejledere har forskellige baggrunde og er altid klar med et nyt perspektiv på det emne, vi sammen undersøger.

Vi tager jævnligt sammen på feltture, hvor vi bliver klogere på rammerne for sundhed for eksempel i arkitekturen eller arbejdslivet – og så går vi aldrig af vejen for en god fest eller en spontan fredagsbar. 

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Undervisere

Undervisere Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier