Intro til uddannelsen

Lær journalistik, der kombinerer styrkerne fra den journalistiske og den akademiske tradition

Journalistik er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

God journalistik kan oplyse, provokere og inspirere mennesker til at engagere sig i det samfund, de lever i – og derfor er journalistikken vigtigere end nogensinde. På Roskilde Universitet uddanner vi journalister, der kan løfte journalistikkens rolle i et demokratisk samfund.

På bachelorfaget Journalistik lærer du at kombinere journalistikkens håndværksmæssige traditioner med de akademiske studiers indsigt, analyse, systematik og helhedstænkning. 

Du lærer at bruge de grundlæggende journalistiske metoder, teknikker og genrer og at gennemføre en journalistisk arbejdsproces fra ideudvikling over research og kildekritik til det færdige produkt. 

Du får rig mulighed for at få udgivet din egen journalistik under studiet, bl.a. via vores egen netavis, som de studerende skriver som del af et kursusforløb i samarbejde med eksterne medier – bl.a. Politiken, Jyllands-Posten, Berlingske og B.T. – der gerne bruger de bedste artikler i deres egne medier. 

Vi samarbejder også med TV2 Kosmopol om magasinprogrammet, RUC Undersøger og har vores egen Youtube-kanal, hvor du kan publicere dine tv-produktioner.

Sideløbende med de praktiske værkstedskurser lærer du også at analysere og reflektere over den journalistiske arbejdsproces.

Som en vigtig del af uddannelsen får du kendskab til de institutioner og redaktionelle processer som journalisten indgår i, samt til mediehistorie, magtforhold, nyheds- og væsentlighedskriterier, offentlighedsanalyse, medieansvar og journalistisk etik. Vi lægger vægt på træne dig i at sætte dine historier i perspektiv med analyser af årsager og konsekvenser.

En bacheloruddannelse med journalistik på Roskilde Universitet starter med ét års studier inden for et hovedområde – fx Humanistisk Bachelor. Her lærer du hovedområdets grundlæggende teorier og metoder at kende. De sidste to år specialiserer du dig i Journalistik og et andet bachelorfag.

Din hverdag på studiet

Som studerende på Journalistik skal du være på campus stort set hver dag for at deltage i undervisning og gruppearbejde. Det giver et fantastisk studiemiljø, hvor du lærer dine medstuderende at kende fra starten og kan forvente at følges med dem hele vejen gennem studiet, med alt hvad det kaster af sig af fælles samvær, fester og hygge. 

Du vil også møde en flok engagerede undervisere med gode kontakter i branchen, som jævnligt inviterer markante mediechefer eller tidligere Cavlingvindere til at holde oplæg og gøre os klogere på aktuelle dilemmaer.

Som journaliststuderende på Roskilde Universitet har du mulighed for at deltage i de kurser, events, workshops og konferencer i undersøgende journalistik, som bliver arrangeret af Center for Undersøgende Journalistik (CUJ) – et samarbejde mellem Roskilde Universitet og Foreningen for Undersøgende Journalistik (FUJ).

Følg os: Følg Journalistik på Facebook og X

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Særligt om ansøgning og optagelse på Journalistik

Journalistik har særlige optagelsesregler. Ved ansøgning til én af RUCs bacheloruddannelser, skal du anføre, at du vil have Journalistik som dit ene bachelorfag. Journalistik har også særlige kriterier for optagelse via kvote 2.

Adgangskvotienter: Journalistik har særlige adgangskvotienter. Dem finder du under hver enkelt bacheloruddannelse.

Undervisere

Undervisere Journalistik