Intro til uddannelsen

Virksomhedsøkonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter og processer i virksomheder

Virksomhedsstudier er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

Bachelorfaget Virksomhedsstudier handler om at se virksomheder som sociale og organisatoriske systemer, hvis adfærd er økonomisk betinget. 

På studiet får du en grundig indføring i erhvervsøkonomiske teorier og metoder til at forstå den enkelte virksomhed. Du arbejder med at analysere forskellige problemstillinger, der vedrører virksomhedens brug af menneskelige, økonomiske og naturmæssige ressourcer, eller hvilket produkt eller service virksomheden yder. Det giver dig flere perspektiver på studiet af virksomheden - fra det sociologiske udgangspunkt til den mere markedsorienterede analyse af virksomheden og dens virke. Du får en forståelse af en tværvidenskabelig tilgang, herunder virksomhedsøkonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter og processer i virksomheder.

Du har mulighed for at specialisere dig inden for forskellige felter af virksomhedsstudier, alt efter interesse.

Din hverdag på studiet

På Virksomhedsstudier er der stor mulighed for selv at være med til at præge det sociale miljø og gode muligheder for, at man lærer folk at kende -  dels gennem projektarbejde og dels til temaseminarer. Temaseminarerne er baseret på den enkelte studerendes aktive deltagelse, og her har du mulighed for at få indblik i de områder, som du finder mest spændende, og få diskuteret dem sammen med andre studerende.

Et fagudvalg af studerende arrangerer virksomhedsbesøg og forelæsninger, der ofte blive efterfulgt af cafe og hygge. Festudvalget står for at arrangere en række fester i løbet af året.


Fra bachelor til kandidat

Med en bacheloruddannelse fra RUC har du adgang til en række kandidatuddannelser. Vær opmærksom på, at de nuværende kandidatuddannelser på RUC har sidste optag i år med ansøgningsfrist 1. marts 2021.

Fra 2022 udbyder RUC 30 nye kandidatuddannelser, der erstatter de nuværende. Du har allerede nu mulighed for at se de kandidatuddannelser RUC udbyder fra 2022.

Undervisere

Undervisere Virksomhedsstudier