Intro til uddannelsen

På bachelorfaget Arbejdsliv lærer du at bidrage til menneskers bæredygtige arbejdsliv

Arbejdsliv er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

Arbejde fylder en stor del af vores liv, og for de fleste mennesker handler det om langt mere end bare at tjene penge. På arbejdet udvikler man sig fagligt og bliver del af et fællesskab, men man møder også udfordringer, og mange oplever stress og pres fra skiftende krav – fx når ny teknologi, nye arbejdsmetoder eller nye politiske krav skaber nye måder at arbejde på, eller når samfundets idealer om det gode arbejdsliv ændrer sig. 

Kort sagt: I arbejdslivet mødes emner som identitet, teknologi, kultur, økonomi og politik og skaber komplekse dilemmaer. Det er dem, du kan dykke ned i på bachelorfaget Arbejdsliv, så du kan være med til at udvikle fremtidens gode arbejdsliv.

På Arbejdsliv lærer du om alt det, der gør arbejdet vigtigt og udfordrende, både for medarbejdere, arbejdspladser, politikere og samfundet. Du kan arbejde med temaer som bl.a. arbejdsmiljø, ligestilling, det grænseløse arbejde, personaleledelse og læring på arbejdspladsen. Du lærer også om arbejdets historie, nutidens arbejdsmarked og om nye tendenser, lige fra 4-dages-arbejdsuge til kunstig intelligens på arbejdspladsen.

Som studerende træner du forskellige teorier og metoder til at arbejde med problemstillinger i arbejdslivet. Du får konkrete redskaber og teknikker til at forbedre arbejdslivet for fx bestemte faggrupper, arbejdspladser eller brancher, når du selv kommer ud på arbejdsmarkedet.

I dine projekter får du rig mulighed for at arbejde med virkelige problemer og løsninger, bl.a. gennem vores gode kontakter til virksomheder, der gerne vil samarbejde med RUC-studerende.

Din hverdag på studiet

Til dagligt er vi omkring 150 bachelor- og kandidatstuderende foruden forskere, vejledere og undervisere. Vi elsker alle at beskæftige os med faget arbejdsliv, og vi sætter selvfølgelig en ære i selv at skabe et godt arbejdsmiljø for alle. Vi har et aktivt og sammentømret studiemiljø, hvor vi kender hinanden på kryds og tværs og aldrig går af vejen for en rask faglig diskussion. 

Når du skal skrive projekter sammen med dine medstuderende, kan du forvente god og tæt kontakt med dine vejledere, og vores dør altid står åben for jeres spørgsmål. Vi holder jævnligt fag- eller temadage, hvor vi dykker længere ned i et emne, og hvor du bl.a. kan møde tidligere studerende eller eksterne oplægsholdere. Og endelig er der altid plads til bare at hænge ud, gå til fredagsbar eller selv arrangere den næste sammenkomst for dine medstuderende. 

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Undervisere

Undervisere Arbejdsliv