Intro til uddannelsen

På Pædagogik og Uddannelsesstudier arbejder du med at styrke menneskers læring

Pædagogik og Uddannelsesstudier er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

Uddannelse spiller en nøglerolle i at forme både mennesker og samfund, men hvad skal der til, for at vi lærer og udvikler os? Det er det spørgsmål, vi arbejder med på Pædagogik og Uddannelsesstudier.

På bachelorfaget Pædagogik og Uddannelsesstudier lærer du om alle de faktorer i menneskers liv, der præger vores deltagelse i læring, uddannelse og faglig udvikling. Du undersøger forskellige typer læreprocesser og de formelle og uformelle rammer, de foregår i – om det så er i skole og uddannelse eller i fritidslivet, arbejdslivet, kulturlivet og andre steder i samfundet. Vi arbejder med begreber som erfaring, dannelse, socialisation, kvalifikation og kompetence og hvad de betyder for læringen. Faget spænder bredt og trækker på fagområder som psykologi, antropologi, sociologi, kønsforskning og kulturforskning. 

Vi arbejder med spørgsmål, der også berører også eksistentielle emner omkring ’det gode liv’ og ’det gode samfund’, og derfor vil du også arbejde med teorier fra filosofi og idehistorie.

Du vil blive trænet i metoder fra kvalitativ pædagogisk forskning, og som del af dit studie vil du selv tilrettelægge og gennemføre undersøgelser af læreprocesser i formelle og uformelle sammenhænge. Du kan fx arbejde med pædagogik i børne- og voksenuddannelser, social læring, uddannelse på specialområdet, unges trivsel og læring, køn og etnicitet på uddannelsesområdet og meget mere.

Din hverdag på studiet

Du bliver del af et relativt lille og tætknyttet studiemiljø, hvor vi lægger vægt på, at alle kender hinanden på tværs af undervisere og studerende. Du vil møde undervisere med forskellige faglige baggrunde i bl.a. psykologi, pædagogik, sociologi og antropologi, og du vil opleve, at vi har en tæt kontakt til de studerende og er lydhøre overfor spørgsmål og projektideer. 

Vi har en del fælles arrangementer med de kandidatuddannelser, der er beslægtet med Pædagogik og Uddannelsesstudier, så du kan få meget faglig inspiration til dit eget studie, når vi fx drøfter aktuelle emner eller inviterer oplægsholdere. 

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Undervisere

Undervisere Pædagogik og Udviklingsstudier