Intro til uddannelsen

Hvad får mennesker til at lære og udvikle sig, og hvilke faktorer præger menneskers deltagelse i lærings- og udviklingssammenhænge?

Pædagogik og Uddannelsesstudier er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

Bachelorfaget Pædagogik og Uddannelsesstudier beskæftiger sig med alle de faktorer i menneskers liv, der præger menneskers deltagelse i lærings- og udviklingssammenhænge.

Du får viden om formelle og uformelle læreprocesser i menneskers liv. Disse læreprocesser indgår i et dynamisk samspil mellem individet og forskellige typer af kontekster: institutioner, fritids- og arbejdsliv, kultur og samfund.

Faget spænder bredt fra indre psykiske og kognitive processer, til interaktion mellem mennesker og til den institutionelle og samfundsmæssige kontekst og trækker på fagområder som psykologi, antropologi, sociologi, kønsforskning og kulturforskning. Spørgsmålet om menneskers læring og udvikling kan ikke løsrives fra filosofiske og eksistentielle spørgsmål om ”det gode liv” og ”det gode samfund”, og her inddrages filosofi og idehistorie i faget.

Du bliver i stand til at analysere, reflektere og handleperspektivere læreprocesser, pædagogiske praksisformer og uddannelser på baggrund af fagets teorier og metoder.

Fra bachelor til kandidat

De to fag du vælger som bachelor, kan du læse videre på vores kandidatuddannelser. Din bacheloruddannelse giver også adgang til andre af vores kandidatuddannelser.

Undervisere

Undervisere Pædagogik og Udviklingsstudier