Intro til uddannelsen

Kulturelle møder og interaktioner i et internationalt, interkulturelt og globalt perspektiv

Kulturmødestudier er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

Bachelorfaget Kulturmødestudier er studiet af kulturelle forskelle, og hvordan de kommer til udtryk og får betydning i forskellige lokale og globale kontekster.

Fokus er især på processer hvor kulturelle identiteter, erfaringer og repræsentationer mødes, udveksles og forhandles. Faget inddrager den sproglige dimension af kulturmøder i bredeste forstand, og du vil både komme til at arbejde med meget forskelligt sprogligt materiale lige fra litteratur og chats til eksempelvis film, kunst og digitale fotos. Der lægges på denne måde vægt på den sproglige, betydningsmæssige og diskursive dimension af kulturmøder, identitet og erkendelse og der tages udgangspunkt i at sproget ikke blot afspejler samfundet men former individets erkendelse og forståelse af identitet, politik, ideologi, sociale strukturer og organisering.

Du får udviklet din kulturforståelse og interkulturelle kompetence og du lærer at forholde dig konstruktivt og formidlende til problemstillinger, som opstår på baggrund af mødet mellem kulturelle, sproglige og erfaringsmæssige forskelle.

NB: Bachelorfaget hed tidligere Kultur- og Sprogmødestudier

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Undervisere

Undervisere Kulturmødestudier