Intro til uddannelsen

På Kulturmødestudier lærer du om kulturelle forskelle og møder i lokalt og globalt perspektiv

Kulturmødestudier er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

Gå en tur på gaden, tjek nyhederne eller scroll igennem dit SoMe-feed – så vi du finde utallige eksempler på kulturmøder, hvor forskellige normer, sprog, magtforhold og verdenssyn mødes. På Kulturmødestudier undersøger vi, hvad disse forskelligheder betyder for menneskers forståelse (og misforståelse) af hinanden.

På bachelorfaget Kulturmødestudier lærer du at forstå, identificere og håndtere de dynamikker, der opstår i kulturmøder. Vi undersøger, hvordan kulturelle forskelle viser sig og hvad de betyder i forskellige lokale og globale sammenhænge, og hvordan forskellige historieforståelser påvirker vores samtid. Vi inddrager også den sproglige dimension af kulturmøder, og du vil komme til at arbejde med meget forskellige sproglige materialer, lige fra litteratur og chats til film, kunst og digitale fotos. 

Faget trækker på teorier og metoder fra bl.a. sociologi, antropologi, postkoloniale studier og kønsstudier, og denne tværfaglige tilgang sikrer dig en både bred og dyb forståelse af kulturmøder.

Gennem studiet får du værktøjer og kompetencer, der er i høj kurs på arbejdsmarkedet: At arbejde konstruktivt og formidlende med de problemstillinger, der opstår i kulturmøder, at fremme inklusion og at håndtere mangfoldighed i alle typer projekter og processer.

Din hverdag på studiet

På Kulturmødestudier vil du selv blive del af et kulturmøde, for hos os mødes og samarbejder studerende fra hele verden og med alle slags baggrunde. Det giver et dynamisk og engageret miljø, hvor du skal være klar til at arbejde med din egen kulturelle forståelse. Mange af vores studerende er drevet af et ønske om at skabe positive forandringer i verden, og vi holder jævnligt seminarer og debatter om alt fra klima til køn, ofte arrangeret af de studerende selv. 

Også blandt undervisere og vejledere vil du møde stor diversitet, og du vil opleve, at vi altid er klar til diskutere, udforske og blive klogere sammen med de studerende.

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Undervisere

Undervisere Kulturmødestudier