Intro til uddannelsen

Sprogteori og -analyse, litteratur og formidling, tekstproduktion og medievidenskab

Dansk er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

Dansk er ikke bare et hverdagssprog. Dansk er også studiet af, hvordan sproget bliver talt og skrevet, hvad der bliver talt og skrevet om og hvorfor det bliver talt og skrevet, som det gør. 

Faget Dansk handler om sprogteori og -analyse, litteratur og formidling, tekstproduktion og medievidenskab. Her læser du dansk og nordisk litteratur og medietekster i en konkret kontekst. Her undersøger du, hvordan tekster er bygget op, hvad og hvordan sproget virker, når du skal formidle en tekst og hvordan teksterne hænger sammen med historie og samfund. 

Du kan også arbejde med analyse, teori og historie i forhold til audiovisuelle medier. Du kan arbejde med danske tekster og det danske sprog i alle dets funktioner og sammenhænge, fra Kingos salmer, H.C. Andersens eventyr over avisjournalistik­kens faktion til erhvervslivets interne og eksterne kommunikation.

Fra bachelor til kandidat

De to fag du vælger som bachelor, kan du læse videre på vores kandidatuddannelser. Din bacheloruddannelse giver også adgang til andre af vores kandidatuddannelser.

Undervisere

Undervisere Dansk