Intro til uddannelsen

Filosofiens og videnskabens udvikling, rationel argumentation og kritisk læsning

Filosofi og Videnskabsteori er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

Filosofien tager fat i nogle af de mest grundlæggende spørgsmål mennesker kan stille sig selv – hvad er eksistens, og hvad vil det sige at eksistere? Hvad er viden, og hvordan kan man sikre sig, at den er sand? Findes der almengyldige moralske regler?

Videnskabsteorien stiller den samme type fundamentale spørgsmål til de moderne videnskaber og deres grundlag. Videnskabernes metoder, teorier og etik undersøges i et kritisk lys.

Bachelorfaget Filosofi og Videnskabsteori er et fag, hvor rationel argumentation, kritisk læsning og eftertænksomhed er i fokus – evner der på en gang kræves af dig som studerende og udvikles gennem studiet. Du får en indføring i filosofiens og videnskabens udvikling fra deres opståen og frem til moderne tid. Faget rummer både spændende områder i sig selv og giver samtidigt redskaber til at reflektere over og arbejde kritisk med andre fag og problemstillinger.

Din hverdag på studiet

Filosofi og Videnskabsteori er et fag, hvor entusiasmen ofte skinner igennem, både hos studerende og undervisere. Det sociale liv på faget er præget af livlige diskussioner i køkkenerne og efter forelæsningerne. Faget arrangerer hvert semester en række seminarer, hvor forskellige oplægsholdere inviteres til at fortælle om deres forskning og igangværende projekter. Der afholdes desuden typisk 1-2 fester per semester.

Følg os: Følg Filosofi og Videnskabsteori på Instagram og Facebook

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Undervisere

Undervisere Filosofi og Videnskabsteori