Intro til uddannelsen

Lær at bruge filosofiens og videnskabens historie til at løse nutidens problemer

Filosofi og Videnskabsteori er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

Vi lever i en brydningstid, hvor mange mennesker tager livtag med tilværelsens helt store spørgsmål: Hvordan lever jeg et godt liv, der også tager hensyn til fællesskabet og kloden? Findes der universelle moralske regler? Hvornår er noget videnskab, og hvad er forholdet mellem normer, holdninger og viden? 

I filosofien og videnskabsteorien undersøger vi disse spørgsmål med baggrund i årtusinders menneskelig tænkning. 

På bachelorfaget Filosofi og Videnskabsteori får du en indføring i filosofiens og videnskabens udvikling fra deres opståen og frem til moderne tid. Du lærer om centrale begreber og teorier inden for metafysik, erkendelsesteori, etik og politisk filosofi. 

Vi træner dig i at analysere forskellige filosofiske og videnskabsteoretiske problemer, og vi giver dig værktøjer, som du kan bruge til at kaste kritisk lys på metoder, teorier og etik i alle videnskabelige fag – både naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. 

På den måde er Filosofi og Videnskabsteori både et spændende fag i sig selv og en nøgle til at arbejde bredt med viden og videnskab. 

Som studerende hos os lærer du at arbejde med rationel argumentation, kritisk læsning og generel eftertænksomhed i dine analyser. Det er evner, du kan bruge i alle typer jobs, hvor mennesker og organisationer skal tackle ”vilde” problemer på tværs af discipliner og fag. 

Din hverdag på studiet

På Filosofi og Videnskabsteori bliver du del af et studiemiljø, hvor entusiasmen er i højsædet hos både studerende og undervisere. Vi er et relativt lille fag med ca. 20 studerende pr. årgang, så der er tid og plads til gode dialoger i undervisningen, ofte efterfulgt af livlige diskussioner i køkkenet.

Vi arrangerer hvert semester en række seminarer, hvor vi inviterer forskellige oplægsholdere til at fortælle om deres forskning og igangværende projekter, og også her er der tid til snak og spørgsmål. 

Og så holder vi typisk en eller to fester hvert semester, herunder en Filosofisk Middag for studerende og undervisere, med mad, drikke og filosofiske indslag af den mere skæve slags. 

Følg os: Følg Filosofi og Videnskabsteori på Instagram og Facebook

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Undervisere

Undervisere Filosofi og Videnskabsteori