Intro til uddannelsen

Fysisk problemløsning og fysikkens grunddiscipliner - elektrodynamik, termodynamik og kvantemekanik

Fysik er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

I fysik studeres verden på alle skalaer fra det mindste, elementarpartiklerne, til det største, universet med dets stjerner og galakser. Ved at kombinere teoretisk fysik med matematiske modeller kan man forudsige og forstå hændelser og sammenhænge i den fysiske verden. Det giver faget en særlig styrke og fysikere opbygger evner i matematisk modellering, som også kan anvendes uden for fysik.

Som studerende på Fysik kommer du igennem fysikkens grunddiscipliner, for eksempel elektrodynamik, termodynamik og kvantemekanik. Du tilegner dig også kompetencer i den måde at anskue verden på, som bygger på fysisk tankegang og intuition, fx ved at lære at strukturere og formalisere fysiske problemstillinger. I projekterne på fysik har du mulighed for at arbejde sammen med forskerne, hvor du kan arbejde eksperimentelt i vores laboratorier eller med computersimuleringer og beregninger. Der er også adgang til et professionelt udviklingsværksted, som gør det muligt at designe helt nye eksperimenter.    

Sprog: Fagmodulet udbydes både på dansk og på engelsk alt efter dit valg af fagkombination. Fagmodul-kurserne gennemføres dog altid på engelsk.

Din hverdag på studiet

Undervisningen foregår på små hold med en tæt dialog med underviseren. I forbindelse med kurserne dannes der ofte mindre grupper til opgaveregning. Dine projekter laver du sammen med 1- 3 andre studerende, og projektgruppen udgør en vigtigt faglig og social base for dig. Til daglig er der altid liv på instituttet, og du har gode studiemæssige faciliteter, herunder nem adgang til apparatur, computere med specialiseret software og teknisk support.

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Udlandsophold

Hver sommer har du mulighed for at deltage i et stort summer student-program for fysik-studerende på CERN (the European Organization for Nuclear Research), der har hovedfokus på forskning i højenergi-partikelfysik.

Undervisere

Undervisere Fysik