Intro til uddannelsen

Lær fysisk problemløsning og fysikkens grunddiscipliner - elektrodynamik, termodynamik og kvantemekanik

Fysik er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

I fysik kan du studere verden på alle skalaer fra det mindste, elementarpartiklerne, til det største, universet med dets stjerner og galakser. Ved at kombinere teoretisk fysik med matematiske modeller er det muligt forudsige og forstå hændelser og sammenhænge i den fysiske verden.

Det giver faget en særlig styrke, og fysikere opbygger evner i matematisk modellering, som også kan bruges uden for fysik.

På bachelorfaget Fysik lærer du om fysikkens grunddiscipliner, herunder elektrodynamik, termodynamik og kvantemekanik. Vi træner dine kompetencer i den måde at anskue verden på, som bygger på fysisk tankegang og intuition, fx når du skal analysere fysiske problemer og formulere eksperimentelle problemstillinger, som du kan arbejde med. 

Du lærer også at bruge grundlæggende matematiske teknikker til at analysere fysiske problemer og til at præsentere dine data og resultater.

I dine projekter har du mulighed for at arbejde sammen med forskerne, og du kan både arbejde eksperimentelt i vores laboratorier og med computersimuleringer og beregninger. Du får også adgang til et professionelt udviklingsværksted, hvor du kan designe helt nye eksperimenter. 

Din hverdag på studiet

Fysik er et relativt lille studie med 10-20 studerende om året. Det betyder, at vi alle kender hinanden på kryds og tværs, og det giver dig virkeligt gode muligheder for at arbejde tæt sammen med undervisere og forskere. Undervisningen foregår på små hold med en tæt dialog med din underviser, og i forbindelse med kurserne danner vi ofte mindre grupper af studerende, når der skal laves opgaveregning. 

Dine projekter laver du sammen med 1-3 andre studerende, og projektgruppen udgør en vigtigt faglig og social base for dig. Du får desuden adgang til gode faciliteter i form af al relevant udstyr, avanceret software og teknisk support.

Selvom vi er et lille studiemiljø, er der for det meste folk på gangene, og vi er altid friske på en faglig diskussion eller en spontan kaffepause – og selvfølgelig også, hvis du bare har brug for at tale med os. Vi deler hus med bl.a. Mathematics, så du vil også møde studerende herfra til fx fredagsbarer og fester.

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Udlandsophold

Hver sommer har du mulighed for at deltage i et stort summer student-program for fysik-studerende på CERN (the European Organization for Nuclear Research), der har hovedfokus på forskning i højenergi-partikelfysik.

Undervisere

Undervisere Fysik