Intro til uddannelsen

Fysisk problemløsning og fysikkens grunddiscipliner - elektrodynamik, termodynamik og kvantemekanik

Fysik er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

Bachelorfaget Fysik er studiet af den materielle natur på alle niveauer fra det mindste, elementarpartiklerne, til det største, universet med dets stjerner og galakser. De eksperimentelle metoder i fysikken er ofte forløbere for samfundets højteknologiske udvikling. Ved at kombinere teoretisk fysik med matematiske modeller kan man forudsige og forstå hændelser og sammenhænge i den fysiske verden.

På studiet kommer du igennem fysikkens grunddiscipliner, bl.a. elektrodynamik, termodynamik og kvantemekanik. Kurserne i fysisk problemløsning opbygger kompetencer i fysisk tankegang og intuition og introducerer til mange forskellige fysiske discipliner, så du bliver i stand til at strukturere og formalisere et fysikproblem. Som en del af studiet bliver fysik også sat i et større samfundsmæssigt, historisk og filosofisk perspektiv.

Din hverdag på studiet

Undervisningen foregår foregår på små hold med en tæt dialog med underviseren. I forbindelse med kurserne dannes der ofte mindre grupper til opgaveregning. Dine projekter laver du sammen med 1- 3 andre studerende, og projektgruppen udgør en vigtigt faglig og social base for dig. Til daglig er der altid liv på instituttet, og du har gode studiemæssige faciliteter, herunder nem adgang til apparatur, computere med specialiseret software og teknisk support.

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Udlandsophold

Hver sommer har du mulighed for at deltage i et stort summer student-program for fysik-studerende på CERN (the European Organization for Nuclear Research), der har hovedfokus på forskning i højenergi-partikelfysik.

Undervisere

Undervisere Fysik