Intro til uddannelsen

Opdag ny viden på tværs af naturvidenskabelige fag og vær med til at finde fremtidens løsninger inden for fx miljø, sundhed, medicin og teknologi
Naturvidenskabelig Bachelor - hvad er det?

Hvordan er verden omkring os skruet sammen, og hvordan opfører den sig? Hvordan kan vi bruge naturvidenskabelig viden og metoder til at finde løsninger til gavn for miljø, sundhed, sygdom, medicin og teknologi? Det er nogle af de spørgsmål, du kan arbejde med på Naturvidenskabelig Bachelor.

I fremtiden vil efterspørgslen på medarbejdere og forskere med en naturvidenskabelig uddannelse blive endnu større, når verden har brug for at finde nye løsninger på miljø-, sundheds- og klimaudfordringer. Der vil også være brug for nysgerrige mennesker, som kan gennemføre eksperimenter og bruge fundamentale teorier til at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen.

Som studerende kan du fokusere på at løse problemer, som fx at mindske plastforurening, genoprette biodiversitet eller bekæmpe antibiotikaresistens. Du kan også fordybe dig i naturvidenskabelige problemstillinger drevet af nysgerrighed og være med til at udvikle bedre grundlæggende forståelser for verden omkring os, både ved hjælp af teorier og eksperimenter. Du har adgang til vores supercomputer og vores nye laboratorier, som både forskere og studerende bruger.

Du bliver introduceret til grundteorier, teknikker og metoder fra de forskellige naturvidenskabelige fagligheder, og du lærer at arbejde på tværs af naturvidenskabelige faggrænser i samarbejde med andre studerende. Du bliver trænet i at tænke som en forsker, og i praksis kommer du til at arbejde tæt sammen med forskerne.

Undervejs i uddannelsen kan du vælge de faglige specialiseringer, du synes er mest spændende. Projektarbejdet fylder cirka halvdelen af dit studie, og her kan du vælge, hvilke emner og problemstillinger, du vil arbejde med. 

Din hverdag på studiet

Du bliver en del af et lokalt naturvidenskabsmiljø, hvor du hurtigt lærer dine medstuderende at kende, og hvor du allerede efter få uger vil være på fornavn med forskerne. Det er her, du vil mødes med dine medstuderende og deltage i fx laboratorieøvelser eller regneøvelser på små hold. Det er også tit her, du går til fællesforelæsninger, faglige seminarer eller bliver hængende efter undervisningen i de studerendes egne lounge-områder.

Hvis du har lyst, er der masser af muligheder for at deltage i det sociale studiemiljø. Kom til events, fester og baraftener i NAT-Caféen, deltag i quiz-og-pizza-arrangementer, vær med til Annual Spring Gala, brætspilaftener og turneringer, eller meld dig ind i bryggerigruppen hos RUC Brewery. 

I din dagligdag kan du selvfølgelig også nyde godt af hele Roskilde Universitets store campus med flere tusinde medstuderende, bibliotek, studenterhus, kantine, træningsrum, FabLab, fester, fredagsbar osv.  

Fra bachelor til kandidat

Naturvidenskabelig Bachelor giver dig adgang til en række kandidatuddannelser, både i Danmark og i udlandet, afhængig af hvilke fag, du vælger undervejs. Kandidatuddannelser, som vores studerende typisk fortsætter på, er:

Tjek din adgang

Få overblik over hvad din bachelor med forskellige fagkombinationer giver direkte adgang til:

 • Tjek adgangskravene på hver enkelt kandidatuddannelse
 • Tjek forskellige kombinationer af bachelorfag i adgangsguiden

Karriere og kompetencer

Uddannelsen giver dig en tværfaglig forståelse af naturvidenskabelige teorier og værktøjer, og du har også mulighed for at opnå en række fagspecifikke kompetencer, som er efterspurgte på arbejdsmarkedet, fx:

 • Kodning og simulation (Python og Latex)
 • Statistik og databehandling
 • Eksperimentelt design, feltarbejde og laboratorieteknik
 • Matematisk modellering, scenarieudvikling og fremskrivning 
 • Projektledelse og innovation
 • Eksperimentelt arbejde i kemiske, fysiske og biologiske laboratorier

Alt efter hvilke fag du vælger i løbet af din bacheloruddannelse og din efterfølgende kandidatuddannelse, vil du få en række forskellige karrieremuligheder. Start din egen virksomhed, bliv forsker eller underviser, eller bliv ansat som fx:

 • Medicinalbiolog: Vær med at udvikle diagnostiske redskaber eller medicin i medicinalvirksomheder.
 • Økotoksikolog: Arbejd i virksomheder, hos myndigheder eller på universiteter og brug din viden om økologi, vand, jord og miljøfremmede stoffer til at reducere giftstoffer i miljøet.
 • Data-analytiker: Find nye ukendte sammenhænge i store datamængder via dine evner inden for matematik, statistik, og programmering.
 • Fysiker: Arbejd med egenskaber, ældning og holdbarhed af brugsmaterialer som fx plast eller maling
 • Miljørådgiver: Rådgiv forskellige interessenter, udarbejd strategier og kommuniker om komplekse miljøudfordringer. 
 • Softwareudvikler: Design softwareløsninger indenfor dataanalyse, high-performance computing (GPUs), neurale netværk og AI.
 • QC Professional: Arbejd med kvalitetskontrol af lægemidler i biotek- eller medicinalvirksomheder.
 • Matematiker: Arbejd med matematisk modellering af sygdomme og forbedret medicinering. 
 • Bliv Ph.d.-studerende inden for din specifikke faglighed, hvilket kvalificerer dig til yderligere jobmuligheder.