Intro til uddannelsen

På Naturvidenskabelig Bachelor er du tæt på forskning fra første dag
Naturvidenskabelig Bachelor - hvad er det?

Fra første dag på Naturvidenskabelig Bachelor lærer projektarbejdet dig at tænke og arbejde forskningsbaseret. Hvert semester formulerer du, i samarbejde med din projektgruppe, et konkret naturvidenskabeligt problem. Ved semesterets afslutning skal I præsentere en forskningsbaseret løsning, der bygger på videnskabelig litteratur og gerne egne eksperimenter. På den måde får du ny viden, ved at bruge kursernes videnskabelige teorier og metoder på konkrete problemstillinger, der optager dig. På dine projekter er der tilknyttet en forsker, som er vejleder igennem hele processen.

Det første år bliver du trænet i centrale naturvidenskabelige teorier, metoder og modeller. Du lærer hvordan man undersøger naturen med eksperimenter, analyser og modeller gennem projektarbejde og på kurser. Derudover vælger du kurser inden for biologi, datalogi, fysik, geografi, kemi, matematik, miljø og statistik.

Fra andet år begynder du at specialisere dig i to bachelorfag. Du kan vælge blandt en lang række kombinationer - enten med begge fag inden for naturvidenskab, eller med et fag fra humaniora eller samfundsvidenskab. 

Din hverdag på studiet

Du vil opleve et helt unikt studiemiljø, hvor undervisningen foregår på små hold og der er et stærkt socialt sammenhold. Når ugen er overstået kan man slappe af i Natcaféen, som de studerende på første år står for. Det er vores sociale mødested, hvor vi slapper af efter en hård uge. Der spiller vi kort- og terningspil, bordfodbold og hyggesnakker med både gamle og nye studerende. Der bliver holdt afslutningsfester, bordfodboldturneringer, fastelavnsfester, julefrokoster og technofester.

Fra bachelor til kandidat 

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores kandidatuddannelser.

Udveksling

Du har mulighed for at tilbringe et semester ved et af de universiteter, RUCs naturvidenskabelige område har indgået udvekslingsaftaler med eller tage på et selvarrangeret studieophold.