Intro til uddannelsen

Learn to plan and produce communication in global contexts

Communication Studies er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC.

You cannot solve the world’s challenges with communication alone – but communication is a crucial part of any endeavour for change, be it in politics, organisations, or in society as a whole. At Communication Studies, we work with all aspects of the communication process.

At the bachelor subject Communication Studies, you will learn the fundamental skills in planning and delivering communication initiatives in a professional setting. We offer a set package of courses that build on each other, allowing you to study the broader communication process—from organisational strategy to communication product to its public impact. 

We investigate the social, cultural, and technological contexts that both constrain and enable different forms and practices of communication, and we work with theories and approaches that analyse the impact of media, culture, organisations, identity, and other key factors that influence communication.

During your time with us, you will learn to identify relevant communication problems, devise a communication plan, produce communication products, and analyse the impact of communication.

The study programme includes two intensive workshop programmes, where you will engage in the practical work of creating a media production.

All teaching and project writing is conducted in English.

Din hverdag på studiet

Med 1200 studerende er kommunikationsstudiet et af de største studiemiljøer på Roskilde Universitet. Hos os er der altid liv på gangene, og selvom vi har mange studerende, foregår undervisningen ofte i mindre grupper, hvor underviserne har god tid til hver enkelt studerende. 

Derudover er der ofte gæsteforelæsninger, hvor eksperter fra ind- og udland fortæller om ny forskning. Hver semester udpeger de studerende en fest- og cafékomité, som så arrangerer en række fester og sammenkomster.

Vi har det nyeste udstyr til rådighed for de studerende til bl.a. videooptagelse, redigering, billedbehandling og layout, samt et lydstudie til fx radioproduktion. 

Som studerende kan du låne digitale kameraer, videokameraer, båndoptagere med hjem. Generelt har vi gode faciliteter, bl.a. en stor biograf, som ud over filmvisninger også bruges til forelæsninger og visning af de studerendes produktioner.

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Undervisere

Undervisere Communication Studies