Intro til uddannelsen

Softwareudvikling og konstruktion af IT-systemer

Datalogi er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

Bachelorfaget Datalogi handler om softwareudvikling og konstruktion af IT-systemer. Her lærer du at planlægge, analysere, implementere, teste og dokumentere en programmeringsopgave. Du bliver mere end blot programmør, du lære også at reflektere over, og deltage i, udviklingsprojekter fra start til slut: fra planlægning og programmering til test i praksis og efterfølgende evaluering.

Bachelorfaget Datalogi giver dig teoretisk og metodisk indsigt i datalogiens kerneemner, og du lærer at integrere videnskabelig teori og metode i dit praktiske arbejde.

Du opnår de nødvendige grundlæggende praktiske færdigheder for at kunne programmere, strukturere information og udvikle elegante IT-løsninger. Du lærer, hvordan man kommer fra produktbeskrivelse til handlingsplan, hvordan et problem skal tilgås for at finde en velegnet løsning, og hvordan man tester det færdige system.

Din hverdag på studiet

Datalogi er et hyggeligt, tæt sammenknyttet studiemiljø. Du kan regne med at følges med de studerende, der starter på uddannelsen samtidig med dig. Samtidig vil du opleve et friskt pust af nye mennesker på valgkurser og gennem de sociale aktiviteter på tværs af årgangene.

Det meste undervisning i Datalogi foregår i samme bygning, og bliver varetaget af en fast stab af undervisere. Du kan roligt regne med, at dine undervisere lærer dit navn at kende, og at du får et tæt og personligt forhold til dem. Afdelingens lektorer og professorer har kontorer tæt på dine undervisningslokaler. Afdelingen har en "åben dør"-politik, som gør det nemt at komme i kontakt med dine undervisere og forskere - hvad enten det drejer sig om et udfordrende akademisk problem eller en hyggesnak. I løbet af din uddannelse vil du blive en del af det daglige liv i afdelingen. Ved frokosttid spiser de studerende og de ansatte ofte frokost sammen i fællesrummet.

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Undervisere

Undervisere Datalogi