Intro til uddannelsen

Lær at programmere elegante og robuste IT-løsninger til gavn for mennesker og samfund.

Datalogi er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

I en verden som bliver mere og mere digitaliseret har dataloger en nøglerolle i at drive samfundet fremad. Det gælder stort set alle dele af samfundet, hvad enten det handler om sikkerhed, sundhed, klima, transport, finans eller kommunikation. På Datalogi arbejder vi med at programmere den rette softwareløsning til det rette formål.  

På bachelorfaget Datalogi lærer du at planlægge, analysere, implementere, teste og dokumentere en programmeringsopgave. Du får indsigt i datalogiens teorier og metoder og lærer at bruge din viden i konkrete programmeringsopgaver. Vi undersøger forskellige programmeringsparadigmer, designprocesser og IT-arkitekturer, og du kommer til at arbejde med konkrete softwareudviklingsopgaver, hvor du selv skal vælge design, datastrukturer og algoritmer.

Vi lægger vægt på at arbejde med datalogi i virkeligheden, og hos os bliver du derfor mere end programmør: Du lærer at deltage i udviklingsprojekter fra start til slut, at argumentere for dine faglige valg og reflektere kritisk over den valgte løsning. 

Vi arbejder med hele processen fra produktbeskrivelse til test af et færdigt system, og vi giver dig værktøjerne til at programmere, strukturere og udvikle IT-løsninger, der er både elegante og robuste. På den måde får du generelle og langsigtede kvalifikationer med dig fra studiet, som du også kan trække på lang tid efter endt uddannelse.

Din hverdag på studiet

På Datalogi har vi et hyggeligt og godt studiemiljø. Du kan regne med at følges med dine medstuderende hele vejen gennem studiet, men også at møde nye mennesker undervejs, både på valgkurser og når vi mødes til sociale aktiviteter på tværs af årgangene.

Det meste undervisning i Datalogi foregår i samme bygning og bliver varetaget af en fast stab af undervisere. Det skaber et miljø, hvor vi alle kender hinanden på kryds og tværs, og hvor vi sammen drives af vores nysgerrighed og faglige glæde. Hos os er ingen spørgsmål dumme! Dine undervisere og vejledere har kontorer tæt på dine undervisningslokaler, og vi har en åben dør-politik, som gør det nemt at komme i kontakt med os – hvad enten det drejer sig om et udfordrende akademisk problem eller en hyggesnak.

I løbet af din uddannelse vil du blive en del af det daglige liv i afdelingen, hvor studerende og ansatte tit spiser frokost sammen i fællesrummet.

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Undervisere

Undervisere Datalogi