Intro til uddannelsen

På Politik og Forvaltning lærer du at bidrage til en effektiv og retfærdig offentlig sektor

Du kan læse Politik og Forvaltning enten som etfags-bachelor eller i kombination med et andet bachelorfag.

Skoler, hospitaler, domstole, transport, socialvæsen, politi, skattesystem, ældrepleje – i Danmark kommer vi alle i kontakt med en eller flere offentlige institutioner i vores liv, og vi forventer, at de fungerer retfærdigt og effektivt. På Politik og Forvaltning arbejder vi med at sikre, at den offentlige opgaveløsning bliver udført til samfundets bedste og i tråd med den politik, de folkevalgte politikere vedtager.

På bachelorfaget Politik og Forvaltning lærer du, hvordan man kan indrette og udvikle offentlige institutioner og opgaver, med baggrund i politiske, økonomiske, sociologiske og juridiske teorier og metoder. Du lærer om det politiske system og dets institutioner, om politisk indflydelse og forvaltningsret, om offentlig økonomi, og om ledelse og styring i offentlige organisationer. 

Vi arbejder bredt med forskellige funktioner, opgaver og løsningsmodeller og analyserer, hvordan politik bliver til forvaltning, og hvad det indebærer af udfordringer og muligheder.

Gennem projektarbejdet kan du træne fagets metoder og teorier og skabe din egen faglige profil via de emner, du vælger at arbejde med. Du lærer at indgå professionelt i tværfaglige samarbejder om analyse og strategiprocesser – en evne, der er i høj kurs på både det offentlige og private arbejdsmarked.

Din hverdag på studiet

Du bliver del af et stort og livligt studiemiljø, hvor vi mødes i vores interesse for samfundets udvikling. Vi arrangerer jævnligt debatter om aktuelle emner indenfor politik og forvaltning, og vi inviterer også oplægsholdere udefra, der kan gøre os klogere på tendenser i tiden. Du vil få tæt kontakt til dine undervisere og vejledere og ikke mindst til dine medstuderende, både når I arbejder i projektgrupper og når I sammen deltager i RUC’s sociale liv med bl.a. fester og fredagsbarer. 

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Undervisere

Undervisere Politik og Forvaltning