Intro til uddannelsen

Vil du indrette og udvikle løsninger af opgaver i det offentlige?

Du kan læse Politik og Forvaltning enten som etfags-bachelor eller i kombination med et andet bachelorfag.

Hvordan man bedst kan indrette og udvikle offentlig opgaveløsning? Det er et politisk spørgsmål i bredeste forstand og samtidig det grundlæggende spørgsmål for bachelorfaget Politik og Forvaltning.

På bachelorfaget Politik og Forvaltning studerer du, hvordan man kan udvikle og løse offentlige opgaver set ud fra politiske, økonomiske, sociologiske og juridiske teorier og metoder. Det gør dig i stand til at forstå kompleksiteten i den offentlige administrations funktioner og politiske udfordringer og indgå professionelt i tværfaglige samarbejder om analyse og strategiprocesser.

Fra bachelor til kandidat

Med en bacheloruddannelse fra RUC har du adgang til en række kandidatuddannelser. Vær opmærksom på, at de nuværende kandidatuddannelser på RUC har sidste optag i år med ansøgningsfrist 1. marts 2021.

Fra 2022 udbyder RUC 30 nye kandidatuddannelser, der erstatter de nuværende. Du har allerede nu mulighed for at se de kandidatuddannelser RUC udbyder fra 2022.

Undervisere

Undervisere Politik og Forvaltning