Intro til uddannelsen

Software development and construction of IT systems

Computer Science er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

The bachelor subject Computer Science is about software development and the design of IT systems. You will learn to plan, analyse, implement, test and document a programming assignment. You will not only become a programmer, but you will also learn to reflect on and participate in a development project from start to finish: from planning and coding to testing in practice and evaluation.

The subject Computer Science will equip you with a theoretical and methodological insight into the core aspects of computer science, and you will learn to incorporate theory and method into your practical work. You will acquire the basic, practical skills necessary for programming, structuring information and developing elegant solutions. You will learn how to progress from product description to action plan, how a problem should be approached to find the appropriate solution, and how to test the completed IT system.

All teaching and project writing is conducted in English.

Din hverdag på studiet

Computer Science er et hyggeligt, tæt sammenknyttet studiemiljø. Du kan regne med at følges med de studerende, der starter på uddannelsen samtidig med dig. Samtidig vil du opleve et friskt pust af nye mennesker på valgkurser og gennem de sociale aktiviteter på tværs af årgangene.

Det meste undervisning i Computer Science foregår i samme bygning, og bliver varetaget af en fast stab af undervisere. Du kan roligt regne med, at dine undervisere lærer dit navn at kende, og at du får et tæt og personligt forhold til dem. Afdelingens lektorer og professorer har kontorer tæt på dine undervisningslokaler. Afdelingen har en "åben dør"-politik, som gør det nemt at komme i kontakt med dine undervisere og forskere - hvad enten det drejer sig om et udfordrende akademisk problem eller en hyggesnak. I løbet af din uddannelse vil du blive en del af det daglige liv i afdelingen. Ved frokosttid spiser de studerende og de ansatte ofte frokost sammen i fællesrummet.

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Undervisere

Undervisere Computer Science